U, de petitionaris

Nieuws

1 snelheid op de snelweg

De petitionaris van de petitie Eén snelheid op de snelweg vraagt u de petitie te ondertekenen:

"1 snelheid op de snelweg draagt bij aan het oplossen van 5 problemen:

  • stikstofproblematiek
  • co2-uitstoot
  • onveiligheid in het verkeer
  • bouwen van infrastructuur
  • brandstofverkoop (denk aan oorlog en inflatie)"

https://1snelheidopdesnelweg.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

16-07-2022

NIEUW op de lijst van deelnemers : de voorzitter van de fietsersbond Marjolein van Dillen!

Nieuw op de lijst van deelnemers aan het rondje ringrijden: voorzitter van de Fietsersbond van Hilversum Marjolein van Dillen. Dagelijks te vinden in een banaan, een ligfiets, in ons verkeer.

+Lees meer...

Hoe dat fietst? Dat moet je aan haar vragen. Wie weet wil zij, met uitgebreid ligbananenpark, er wel eentje uitlenen aan iemand die mee wil rijden met het Rondje Ringrijden Hilversum 600 jaar! Die niet waagt, die niet wint! Wist je nog niet van het bestaan van de fietsersbond in Hilversum af? Altijd welkom om lid te worden en op de hoogte te raken van wat er speelt in Hilversum op gemeenteniveau en wat de bond kan betekenen voor jou als fietser. Zo kun je op de fietskansenkaart met jouw knelpunten bijvoorbeeld terecht! https://hilversum.fietsersbond.nl/fietskansen-op-de-kaart/

En altijd welkom om als lid eens een handje te helpen als vrijwilliger!
https://hilversum.fietsersbond.nl/ De fietsersbond ondersteunt het Rondje Ringrijden Hilversum 600 jaar! Fiets jij ook mee?

Landelijke aandacht voor onze petitie!

Beste ondertekenaar,

We hebben op vrijdag 28/7 het landelijke nieuws gehaald! Onze actie in het Stadshart waarbij zwangeren hun buik lieten "Belly painten" door vier Zoetermeerse kunstenaars is niet onopgemerkt gebleven. Naast aandacht van Focus op Zoetermeer, het Streekblad, Zoetermeer Actief, Omroep West en het AD verscheen SBS6 met een filmploeg en werd er nog diezelfde avond uitgezonden in de nieuwsuitzending van "Hart van Nederland".

Verloskundigen, verpleegkundigen en een aantal inwoners uit onze stad hebben winkelend publiek er op attent gemaakt dat de afdeling Verloskunde in de toekomst dreigt te verdwijnen.

+Lees meer...

Er kon ook schriftelijk getekend worden voor de petitie en dat werd massaal gedaan.

Op dit moment staan we inclusief de fysieke ondertekeningen op ongeveer 12.000! Dit is erg mooi maar het kan nog beter. Mocht u nog iemand in uw gezin, familie of omgeving hebben die nog niet heeft getekend, vraag dan of zij ons willen helpen met onze "reddingsactie".

In augustus zetten wij ons met hulp van Piëzo in om onze anderstalige inwoners te bereiken en september zullen wij de scholen en kinderdagverblijven benaderen.

Dit was het voor nu. Alvast dank voor uw inzet en ondertekening.

Met vriendelijke groet,

Linda Bregman Petitionaris

Tweedekamer.nl: Uitstel antwoord over de petitie 'beantwoording vragen van de leden Mutluer en Mohandis over discriminerende spreekkoren in de stadions'

Bron: 3291

Vragen van de leden Mutluer en Mohandis (beiden PvdA) aan de Minister voor Langdurige Zorg en Sport over discriminerende spreekkoren in de stadions (ingezonden 5 juli 2023).

Mededeling van Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 26 juli 2023).

Vraag 1
Bent u bekend met de petitie «Stop discriminerende spreekkoren in de stadions» van COC Nederland en met het bericht «Nog geen concrete afspraken voor homospreekkoren in nieuwe voetbalseizoen: «Ligt niet zo simpel»»? 1, 2

Vraag 2
Kunt u zich vinden in de eis in de petitie dat voetbalclubs, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) en overheden er vanaf komend seizoen voor moeten zorgen dat wedstrijden consequent worden stilgelegd en indien nodig gestaakt bij discriminerende spreekkoren? Zo ja, hoe gaat u hier uitvoering aan geven? Zo nee, waarom niet? Heeft u een beeld van hoe vaak wedstrijden zijn stilgelegd bij discriminerende spreekkoren?

Vraag 3
Hoe kan het dat er nog steeds geen concrete afspraken zijn voor homospreek- koren tijdens voetbalwedstrijden, ondanks de «Richtlijn bestrijding verbaal geweld» die de KNVB heeft opgesteld om discriminerende en kwetsende spreekkoren in stadions rechtstreeks aan te pakken? 3

Vraag 4
Wordt op dit moment door de betaald voetbalorganisaties (BVO’s) conse- quent uitvoering gegeven aan de «Richtlijn bestrijding verbaal geweld»? Zo ja, hoe precies? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5
Bent u nog met de KNVB in gesprek om discriminatoire, racistische, antisemitische en andersoortige spreekkoren onder de aandacht te brengen van de BVO’s? Zo ja, hoe verlopen die gesprekken en wat zijn de concrete uitkomsten van die gesprekken? Zo nee, waarom niet en bent u van plan deze gesprekken weer op te pakken?

Vraag 6
Is hetgeen gebeurd dat u in mei vorig jaar aan de Kamer schreef, dat in samenwerking met drie BVO’s slimme technologie zou worden getoetst in een realistische (stadion)setting om discriminerende of kwetsende uitingen in stadions beter te kunnen registreren? Zo ja, wat was de uitkomst daarvan?

Mededeling
De vragen van de leden Mutluer en Mohandis (beiden PvdA) over discrimine- rende spreekkoren in de stadions (2023Z12906) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.
De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoor- ding meer tijd vergt.

+Lees meer...

Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.

  1. Petities.nl, «Stop discriminerende spreekkoren in de voetbalstadions».

  2. AD, 27 juni 2023, «Nog geen concrete afspraken voor homospreekkoren in nieuwe voetbalseizoen: «Ligt niet zo simpel»».

  3. Kamerstuk 30 234, nr. 299.

In september eerste bijeenkomst om het evenement te organiseren

Natuurlijk heeft iedereen het druk, maar vele handen (liefst ook weer 600 natuurlijk), maken licht werk om een evenement als dit georganiseerd te krijgen. Het initiatief wordt ondersteund door Hilversum 100 afdeling Groene Mobiliteit en we zoeken samenwerking met de fietsersbond en scholen.

+Lees meer...

In september zullen we een eerste meeting organiseren voor de mensen die warm worden van dit idee om massaal over de ring te gaan fietsen in 2024. Doet u ook mee? Stuur een mail naar mij als je in september ook aan tafel wilt zitten en /of wel een handje zou willen helpen! inekebruijn@yahoo.com En deze petitie delen is natuurlijk ook al waardevol! Fijne vakantie!

De scootmobiel is ook welkom met het Rondje Ringrijden Hilversum 600 jaar!

Twee Hilversummers die hebben toegezegd mee te rijden zullen dit doen op een scootmobiel. Fijn dat met dit evenement er toegankelijkheid is op de ring voor al het verkeer dat normaliter de ring moet oversteken.

+Lees meer...

Zit u ook op een scootmobiel? Van harte welkom om mee te rijden! Evenals alle fietsachtigen: bakfietsen (maak er een praalwagen van!), duo fietsen, ligfietsen, tandems, riksja's, etc. We maken er met zn allen een feestje van op de ring ter gelegenheid van Hilversum 600 jaar en verzoeken met deze petitie om medewerking van de gemeente hiervoor!

1 augustus - Het regent nu al een aantal dagen bijna onafgebroken

Het is verschrikkelijk, je kunt er niet meer omheen, het regent nu al iedere dag.

.

01-08-2023 | Petitie Stop met regenen

Hilversum 100 ondersteunt dit initiatief van harte!

Arnoud van den Heuvel, mede ondertekenaar, fietser en verbinder Groene Mobiliteit vanuit Hilversum 100 ondersteunt dit initiatief van fietsen met minimaal 600 fietsers over de ring: "Dit doen we om aandacht te vragen voor het schoonste vervoermiddel van de wereld. De fiets heeft geen uitstoot, neemt relatief weinig ruimte in en nagenoeg iedereen kan het.

+Lees meer...

En ook voor wie minder goed zelf per fiets kan reizen zijn er varianten uitgevonden. De fiets is creatief, praktisch en sociaal!"

Nieuwspaal: Koninklijke trein gaat met pensioen, koning heeft inmiddels ander vervoermiddel

Koninklijke trein gaat met pensioen, koning heeft inmiddels ander vervoermiddel (satire)

Artikel bij Nieuwspaal.nl op 17 juni 2023, de petitie is aangemaakt op 18 mei 2023 om 14:49. .

29-07-2023 | Petitie Koning, neem vaker de trein