U, de petitionaris

Nieuws

1 snelheid op de snelweg

De petitionaris van de petitie Eén snelheid op de snelweg vraagt u de petitie te ondertekenen:

"1 snelheid op de snelweg draagt bij aan het oplossen van 5 problemen:

  • stikstofproblematiek
  • co2-uitstoot
  • onveiligheid in het verkeer
  • bouwen van infrastructuur
  • brandstofverkoop (denk aan oorlog en inflatie)"

https://1snelheidopdesnelweg.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

16-07-2022

Stand van zaken

Beste Ondertekenaars,

Allereerst hartelijk dank voor het mede ondertekenen van de Petitie welke ik ben gestart in maart omdat ik niet kan verdragen dat er weer onnodig prachtige gezonde oude bomen omgekapt moeten worden in ruil voor economisch belang. Uw stem gaat er mede voor zorgen dat we zullen slagen om de 10 Eiken voor Heeze te behouden! Ik heb een verzoek ingediend om op maandag 3 juni 19:30 in de raadzaal van de gemeente Heeze-Leende de petitie te willen aanbieden aan het college van B & W en de leden van de Raad. Op dinsdag 25 juni zal de bezwaarschriftencommissie het ingediende bezwaar van het IVN gaan bespreken en in de weken erna zal achtereenvolgens deze commissie en hierna het College en de Raad hierover gaan beslissen.

Uw stem in deze petitie zal dus zeker invloed hebben op dit besluit.

Ik houd u op de hoogte!

Groet Peer Veldhuizen.

Op naar de 1500 handtekeningen!

Beste Ondertekenaars,

Nog even en we hebben al 1500 handtekeningen verzameld! Wat zou het mooi zijn om dat te verdubbelen! Ik wil eenieder vragen waar mogelijk om nog meer mensen te laten tekenen voor het behoud van de 10 Eiken. Ik zal komende week extra media aandacht vragen voor de petitie. Dank jullie allen,

Groet Peer Veldhuizen.

Maak 9 mei als Europadag een nationale vrije dag in Nederland

De petitionaris van de petitie Maak 9 mei als Europadag een nationale vrije dag in Nederland vraagt u de petitie te ondertekenen:

"De wereld wordt kleiner en Europa steeds hechter. Laten we een verenigd Europa vieren met een gemeenschappelijke feestdag! En weten jullie dat Nederland de minste publieke vrije dagen heeft van alle 27 EU landen? Wij hebben er maar 8, terwijl bijvoorbeeld België er 9 heeft, Frankrijk 11 en Duitsland 12."

https://boekenpetitie.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier? .

27-04-2024

Laat meer treinen naar Parijs rijden

De petitionaris van de petitie Laat meer treinen naar Parijs rijden vraagt u de petitie te ondertekenen:

"Als je met de trein naar Parijs wil dan is dat vaak onmogelijk. Of de trein is uitverkocht of het is duurder dan vliegen.

+Lees meer...

Er is veel meer mogelijk, maar het ministerie, ProRail, Eurostar, NS of een combinatie treuzelen of verhinderen het bewust. Het publieke belang staat duidelijk niet voorop. De ruimte op de HSL-lijn blijft onderbenut."

https://meertreinen.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

27-04-2024

Betaald parkeren in heel Utrecht

https://www.utrecht.nl/nieuws/archief/nieuwsbericht-gemeente-utrecht/utrechtse-gemeenteraad-stemt-in-met-invoer-betaald-parkeren/

Overvecht Zuid is als tweede aan de beurt. Daarvoor Ondiep, dus zal vermoedelijk de parkeeroverlast nog meer gaan toenemen.

Brug over Zuid-Willemsvaart geschrapt, misschien brug over de N275

Dinsdag 23 april hebben we de petitie aangeboden aan de burgemeester, als voorzitter van de gemeenteraad.

Op dat moment stonden er 1033 namen onder.

Helaas heeft de raad vervolgens besloten om de fiets-/voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart toch te schrappen, maar misschien lukt het om de brug over de N275 wel gerealiseerd te krijgen. Hiervoor zijn verdere gesprekken nodig met de provincie.

In elk geval is door de hele raad de belofte gedaan om aandacht te hebben voor de meest kwetsbare verkeersdeelnemers.

+Lees meer...

Alle handtekeningen hebben dus zeker effect gehad. Dank daarvoor!

Uit het AD van 23-4-2024

Dit stuk ontving ik via Facebook. Het komt uit het AD van gisteren en gaat over de bezuiniging waar Utrecht mee te maken gaat krijgen. Nu zullen bouwbedrijven de kosten gaan maken voor het bouwen en slopen (en later de winst gaan opstrijken), maar het leefbaar maken van Overvecht staat wel benoemd.

+Lees meer...

Al het groen wat ze zeggen te behouden, kan op bezuinigd worden.

Utrechtse politiek staat voor een duivels dilemma Op welke zaken kan worden bezuinigd?

Minder bewaakte fietsenstallingen, snijden in de bijzondere bijstand of het aantal boa's verminderen. De Utrechtse politiek staat aan de vooravond van een gigantische bezuinigingsopdracht. Raadsleden moeten harde keuzes maken om jaarlijks 75 miljoen euro te besparen.

Op tafel ligt een dik pakket met papier. Raadsleden zijn al dagen druk aan het lezen in de inventarisatie met bezuinigingsopties die wethouder Susanne Schilderman (D66) van Financiën eind vorige week deelde. Zij waarschuwde bij de aankondiging al dat dit overzicht voor onrust kan zorgen.

Door lagere inkomsten vanuit de rijksoverheid staat het huishoudboekje van de gemeente vol met rode cijfers. Utrecht moet vanaf 2026 ieder jaar 75 miljoen euro bezuinigen. De inventarisatie bevat alle punten waarop de gemeente zou kunnen bijsturen.Waaronder snijden in de wijkaanpak voor Overvecht, dit kan miljoenen opleveren. Het stadsbestuur heeft in het coalitieakkoord afgesproken dat ze meer geld vrijmaakt voor het plan om de probleemwijk leefbaarder te maken. Het terugdraaien van die beslissing leidt tot een opbrengst van 2 miljoen euro.

Een andere knop waaraan Schilderman kan draaien, is het veiligheidsbeleid. De afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte heeft een team met flexibel inzetbare boa's. Als je daarmee stopt, levert dat 850.000 tot 950.000 euro op. Als het stadsbestuur besluit om voortaan geen handhavers naar demonstraties te sturen, leidt dat tot een besparing van naar schatting 750.000 tot 1,5 miljoen euro. De vraag is echter of dat wenselijk is. Op dit moment zijn er al te weinig boa's om alle taken uit te voeren, tot ongenoegen van bewoners.

Armoedebeleid Utrecht spendeert jaarlijks tientallen miljoenen aan het armoedebeleid. Door de toenemende geldzorgen van de stad zijn de ruimhartige regelingen niet langer houdbaar. Volgens de lijst met besparingsopties kan het versoberen van de bijzondere bijstand 900.000 euro opleveren.

Stoppen met de U-pas of het uitkleden van de tegemoetkoming levert vanaf volgend jaar een besparing op van 2,5 miljoen euro.

In de daaropvolgende jaren leidt het tot een bezuiniging van meer dan 5 miljoen. Als de politiek bezuinigt op nieuwe bewaakte inpandige fietsenstallingen scheelt dat jaarlijks een half miljoen euro.

Voor politici is het een monsterklus om uit deze en andere opties een keuze te maken. ,,Het gaat echt om veel geld. Dat betekent dus ook snoeien in plannen waarmee we de stad eerlijker, duurzamer en betaalbaarder willen maken," aldus GroenLinks-fractievoorzitter Julia Kleinrensink. Haar partij wil kwetsbare inwoners zoveel mogelijk ontzien.

De GroenLinks-voorvrouw luidt de noodklok over de groeiende zorgvraag in de stad en de daarmee samenhangende stijging van kosten. Volgens haar geeft het kabinet de gemeente te weinig geld om dat op te vangen.

Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Maarten van Heuven wil snijden in stadspromotie en de kantorenlobby. ,,De gemeente investeert veel geld om ervoor te zorgen dat er meer kantoren naar Utrecht komen. De medewerkers komen vaak van buiten en proberen hier een huis te vinden. Dat leidt tot extra druk op de woningmarkt. Dat vinden wij onzinnig", vertelt hij.

Veel andere partijen houden de kaarten nog tegen de borst. VVD-raadslid Margreet Ramaker vertelt dat ze met haar collega's hard werkt aan het verkennen van alle mogelijkheden. Rondom de presentatie van de voorjaarsnota zal de partij alternatieve voorstellen aandragen.

Tekst beroepschrift

Hé beroep is ingesteld door 4 partijen: Forum Flehite, Heemschut, Binnenstad Bewoners BBN, en VVE het Boekhuis. De tekst staat op de site van Forum Flehite https://forumflehite.nl/actueel/ Gr Tom de Wit.