U, de petitionaris

Nieuws

1 snelheid op de snelweg

De petitionaris van de petitie Eén snelheid op de snelweg vraagt u de petitie te ondertekenen:

"1 snelheid op de snelweg draagt bij aan het oplossen van 5 problemen:

  • stikstofproblematiek
  • co2-uitstoot
  • onveiligheid in het verkeer
  • bouwen van infrastructuur
  • brandstofverkoop (denk aan oorlog en inflatie)"

https://1snelheidopdesnelweg.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

16-07-2022

Mail naar de gemeente

Vanochtend heb ik de petitie alvast onder de aandacht gebracht van de afdeling groenbeleid van de gemeente Den Haag. De teller staat nu op 20 handtekeningen.

+Lees meer...

Stuur de petitie door naar andere buren, dan kan het aantal verder stijgen!

11-03-2024 | Petitie Spaar populier nr. 31

Verduidelijken van de titel / omschrijving

Het gaat om 75 units waar 300 arbeidsmigranten gaan verblijven.

Open brief aan de raad en fracties

Afgelopen dagen een openbrief aan de fracties en raad gestuurd, voor de raadsvergadering op 14 maart, waarin wij onze zorgen uiten over deze deal.

De zorgen richten zich op: - mogelijk vormen van chantage bij het tot stand komen van deze deal - de onevenredigheid in de deal, aanzienlijke gunsten voor de Regt - rechtsgelijkheid voor andere burgers en ondernemers, in voorkomende gevallen

Oproep gedaan te stoppen met deze deal en op een andere manier zaken, misstanden op te lossen. Om zaken op te lossen in lijn met de beginselen van een democratische rechtsstaat.

Hierbij ook verwijzende naar het coalitieakkoord, pdf.

Openbaar Ministerie weigert wet na te leven

Uitgangspunt: De Wet Op Kansspelen

Missie: Petitie aanbieden aan het Openbaar Ministerie om aanbieders van illegale kansspelen te onderzoeken

Doel: Juridische ongelijkheid aantonen, verantwoordelijke individuen aansprakelijk stellen en maatschappelijk leed openbaren.

Teleurstellende ontwikkelingen rondom Dorpshart Ter Aar

Beste ondertekenaar,

Op 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad het Masterplan (als denkrichting) goedgekeurd, maar wel aanpassingen voorgeschreven aan de bebouwing rondom de Essenlaan. Met minder gebouwvolume (minder woningen), meer groen, meer parkeren, een en ander verder uit te werken in overleg met de bewoners en ondernemers.

Vanuit deze realiteit hebben wij als bewoners samen met de ondernemers (de BIZ) constructief een eigen plan voor de Essenlaan gemaakt wat naar ons idee goed invulling geeft aan de aanpassingen die de gemeenteraad heeft afgedwongen.

+Lees meer...

De hoofdlijnen van dit plan kunt u op onze website terugvinden. Hierin doen wij als bewoners verregaande concessies, maar wij zien ons nu eenmaal wel geconfronteerd met een gemeenteraad die het Masterplan op zichzelf helaas al goedgekeurd heeft.

Echter, afgelopen 5 maart heeft de gemeente nu zelf 4 "varianten" gepresenteerd en heeft een inloopavond plaatsgevonden. De gemeente zal binnenkort zelf een voorkeursvariant kiezen, die verder uitwerken en voorleggen aan de gemeenteraad. In deze varianten zijn, volgens het projectteam en de wethouder, zo veel mogelijk elementen van “ons” plan meegenomen. Wij zien daar echter volstrekt onvoldoende van terug!

De 4 varianten verschillen onderling nauwelijks; in het meest gunstigste geval komen er aan de Essenlaan 4 woningen minder. En 7 parkeerplaatsen extra. Let wel: dit is "extra" ten opzichte van het Masterplan. Ten opzichte van de huidige situatie betekent het alsnog dat minimaal 43 parkeerplekken tussen de pinautomaat en de bakker verdwijnen!

Ook is al besloten dat "rondom het Lindenplein" een blauwe zone gaat gelden. Voor bewoners en bezoekers rondom het Lindenplein (en omliggende straten/wijken) blijft het vooruitzicht dus dramatisch.

Ook wordt het Lindenplein in alle varianten nog steeds veel kleiner (minder geschikt voor evenementen) en moet bevoorrading structureel over het plein gaan plaatsvinden. Dit wordt in onze ogen gevaarlijk en maakt een mooie inrichting van het plein alsnog onmogelijk.

Met deze marginale aanpassingen wordt naar onze mening totaal onvoldoende recht gedaan aan de opdracht van de gemeenteraad om het bouwvolume te verminderen en meer ruimte voor lucht, groen en parkeerplek aan te brengen. De varianten suggereren ook dat we kunnen kiezen uit ofwel "meer groen" ofwel "meer parkeren". Waarom zouden we hiertussen moeten kiezen? In onze ogen tonen de 4 varianten opnieuw aan dat deze bebouwing hoe dan ook te groot is en gewoon niet verantwoord in te passen is op deze locatie.

Helaas blijven daarom vrijwel alle tekortkomingen en bezwaren rondom het Masterplan dus nog evenzeer van kracht. En blijft het belangrijk om hier ook bij u aandacht voor blijven te vragen.

Op onze website kunt u meer achtergrond informatie lezen. Wij roepen u op via Denkmee (zie onze website) de komende dagen de gemeente te laten weten wat u van de varianten vindt. (Let op: dit kan maar heel kort; uiterlijk 12 maart!) Of stuur anders uw mening naar info@nieuwkoop.nl Laten we niet in de valkuil stappen om te discussiëren over de varianten onderling, alle 4 voldoen ze nog niet en de gemeente moet gewoon terug naar de tekentafel!

Wij hopen dat iedereen de impact op ons mooie dorp Ter Aar niet onderschat; verdiep u a.u.b. opnieuw in waar we nu staan, want de gemeentelijke trein dreigt helaas gewoon verder te rijden en dan is de impact op ons mooie dorp binnenkort gewoon een feit. We moeten blijven opkomen voor ons Dorpshart! De 4 varianten zijn onvoldoende!

Lees alle nieuwe informatie op onze website.

Bibliotheek/wijkcentrum in Meerhoven

Beste allen,

De gemeente Eindhoven heeft bevestigd dat wij op dinsdag 12 maart om 17:45 uur onze petitie kunnen aanbieden aan de burgemeester van Eindhoven Jeroen Dijsselbloem. Wij nodigen alle ondertekenaars uit om naar het Stadhuis te komen.

+Lees meer...

We ontmoeten elkaar om 17:30 uur op het Stadhuisplein.

Met vriendelijke groeten, Samen voor Meerhoven/Together for Meerhoven


Dear all,

The Municipality of Eindhoven confirmed that on Tuesday, March 12 at 17:45h we can handover our petition to the Mayor of Eindhoven Jeroen Dijsselbloem. We invite all supporters to come to the Stadhuis. We will meet at the Stadhuisplein at 17:30h. 

Kind regards, Samen voor Meerhoven/Together for Meerhoven

Gesprek Natuurmonumenten

Op 21 februari zijn we in gesprek gegaan met Natuurmonumenten, waarbij gebiedsmanager Frans Reijnen en Boswachter Communicatie & Beleven Lysan Wolf aanwezig waren. In een open gesprek hebben we naar elkaar geluisterd.

+Lees meer...

Natuurmonumenten gaf duiding aan de ingeslagen weg. Het cultuurlandschap van circa 100 jaar geleden is wat leidend is op de Sint Pietersberg. Gezamenlijk is de uitdaging besproken die nu voor ons ligt - het aanplanten van flinke oppervlaktes aan bos. Een doelstelling die niet gerealiseerd zal worden op de huidige voet.

In de bossenstrategie staan vijf hoofdlijnen. Het voorkomen van ontbossing, het aanplanten van nieuw bos, het bestaande bos vitaal en klimaatslim maken en creatief omgaan met nieuwe aanplant door bijvoorbeeld aanplant van bomen in steden en buitengebied.

Wat ons betreft schiet Natuurmonumenten op het voorkomen van die ontbossing tekort. Graag zouden we zien dat het lokale- en landelijke Natuurmonumenten team haar aandacht ook focussed op het bos, naast de nu ingeslagen weg van cultuurlandschap, niet in het minst aangezien de werkzaamheden die nu plaatsvinden keer op keer weer zullen worden gedaan om het gewenste landschap te maken.