U, de petitionaris

Nieuws

1 snelheid op de snelweg

De petitionaris van de petitie Eén snelheid op de snelweg vraagt u de petitie te ondertekenen:

"1 snelheid op de snelweg draagt bij aan het oplossen van 5 problemen:

  • stikstofproblematiek
  • co2-uitstoot
  • onveiligheid in het verkeer
  • bouwen van infrastructuur
  • brandstofverkoop (denk aan oorlog en inflatie)"

https://1snelheidopdesnelweg.petities.nl

Wilt u deze of een andere petitie ook aandacht geven hier?

16-07-2022

Antwoord van het Verkeersadviesteam

"Het beleid van de gemeente Amsterdam is erop gericht de bromfietser dezelfde infrastructuur te laten gebruiken als auto’s. Het grootste deel van de infrastructuur voor auto’s is hiervoor geschikt.

+Lees meer...

Slechts een klein deel, zoals de tunnels, vormen hier een uitzondering op. We begrijpen dat dit voor bromfietsers niet altijd even makkelijk is, maar uit oogpunt van verkeersveiligheid heeft dit beleid inmiddels wel een positief resultaat laten zien. Waar bromfietsen wel of niet zijn toegestaan wordt met verkeersborden aangegeven. De gemeente voorziet niet in een specifieke routekaart of navigatiesysteem voor bromfietsers. Het spijt ons dat wij geen gevolg aan uw verzoek kunnen geven."

Harte dank voor jullie steun

Allen die hebben ondertekend willen wij hartelijk danken..

Positieflijst is uitgesteld naar 1 juli 2024

2e kamerbrief - "Huis- en hobbydierenlijst Graag informeer ik u over de voortgang van de invoering van de huis- en hobbydierenlijst. In de verzamelbrief dierenwelzijn van 19 januari (Kamerstuk 28286, nr.

+Lees meer...

1287) gaf ik aan dat momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van de lijst. In samenwerking met de handhavende organisaties wordt de uitvoering verder uitgewerkt. Ik gaf aan dat ik verwachtte dat de lijst en de daarbij horende regelgeving (een wijziging van het Besluit houders van dieren en van de Regeling houders van dieren) halverwege 2023 in wet- en regelgeving zouden zijn vastgesteld en dat de geplande datum van inwerkingtreding van de lijst 1 januari 2024 was. De te nemen stappen in het proces, waaronder notificatie van het ontwerpbesluit bij de Europese Commissie en de uitvoering- en handhavingstoets door de handhavende organisaties, en de voorbereiding van de praktische uitvoering van de nieuwe lijst vergen meer tijd dan eerst was voorzien. Daarom verwacht ik dat de lijst en de wijzigingsregelgeving op hun vroegst aan het eind van 2023 kunnen worden vastgesteld. Gegeven het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten betekent dit dat inwerkingtreding voor het eerst op 1 juli 2024 mogelijk zal zijn. "

Belangrijk Idee vanuit lid van het CDA en het loopt als een trein .

“Iedereen heeft een idee over wat het beste is voor ons land. Tel je die ideeën op en je krijgt een beeld van hoe we Nederland nog beter kunnen maken.” Dit doet het CDA momenteel door het zoeken naar ideeën voor hun verkiezingsprogramma...

+Lees meer...

Het CDA schreef aan de leden onderstaande tekst:
“ Stuur ons jouw probleem, idee of voorstel. Deze blog plaatsen we op deze website. Iederen kan jouw blog een duim geven. Heeft jouw blog 100 duimen? Dan komen wij bij jou langs om over jouw verhaal door te praten! De drie blogs met de meeste steun krijgen een plek in ons verkiezingsprogramma voor de landelijke verkiezingen… en iedereen mag een duimpje geven, óók als je (nog) geen CDA-lid bent.”

Het idee voor de heruitgifte van medicijnen staat nu tweede in aantal duimpjes. Het belang hiervan staat boven de politieke partijen. Geef daarom een duimpje waarmee heruitgifte prominent in het verkiezingsdebat wordt geïntroduceerd.

Facebook official

De petitie is gedeeld op facebook door Drunen, en we gaan richting de eerste 100 handtekeningen. Een goed begin is het halve werk! .

Tweedekamer.nl: Burgerinitiatief ‘Bevolkingsonderzoek borstkanker' op 7 september 2023 10:15 - 13:30 uur

Voorstel van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het behandelen van het burgerinitiatief '‘Bevolkingsonderzoek borstkanker’' (36376, nr. 1)

7 september 2023, 10:15 - 13:30 uur, zaal: plenaire zaal

Bezoekers melden zich aan via bezoekers.tweedekamer.nl

Bron: tweedekamer.nl met bijlage (pdf) .

Oldenzaal en Almelo hebben in juni ook eenmalig steun gegeven

De gemeenteraden van Oldenzaal en Almelo hebben in juni positief gestemd voor een eenmalige financiële bijdrage aan de gemeente Enschede voor de ijsbaan Twente..

18-08-2023 | Petitie Behoud de ijsbaan van Twente

"Stichting Tankvaart Dampvrij" stuurt petitie aan de minister van I & W

De stichting Tankvaart dampvrij, een stichting opgericht door tankvaartshippers, die weten dat aan de lucht ontgassen technisch niet nodig is en voor € 1,50 per kubieke meter al gerealiseerd kan worden verzoeken de minister tot een algeheel ontgasverbod waarbij de kosten, volgens het door de minister van I en W getekende CDNI verdrag, bij de petrochemische industrie komt te liggen.

De overheid heeft laten zien dat er bestuurlijk wanbeleid is gepleegd.

+Lees meer...

De ministeriele ondertekening was in 2017. We zijn vijf jaar verder maar geen steek opgeschoten. Uit WOO documenten blijkt heel duidelijk dat er geen beleid is, geen toetsingscriteria voor overheden om vergunningen af te kunnen geven en geen toetsingsnormen voor specifiek dampverwerkingsinrichtingen. Wel speelt de overheid heel handig het balletje door aan de volgende overheid.

Wij hebben de minister gevraagd het probleem voor zijn eigen deadline van 1 juli 2024 op te lossen., Zodat Nederland weet vrij adem kan halen!

Uit documenten die bij de stichting bekend zijn blijkt heel duidelijk dat er in dit dossier geen rekening is gehouden met het milieu en de volksgezondheid, Sterker, het is volledig genegeerd. Artikel 1 van de wet Milieubeheer en artikel 1 van de Grondwet worden door het IL & T (de inspectie) met voeten getreden. Hiervan is schriftelijk bewijs ondertekend door de Inspecteur Generaal van deze dienst.

Mocht u meer informatie wensen dan kunt u op www.tankvaartdampvrij.com meer lezen of ons een mail sturen of bellen.