U, de petitionaris
20200619 092431

Warmond wil een veilige en groene schoolomgeving en Herenweg

185 ondertekeningen

Groot Seminarie in Warmond wordt herontwikkeld. Onderdeel van het plan is het creëren van parkeerplaatsen op/tussen de Bisschopslaan en Seminarielaan. Wij maken daar bezwaar tegen vanwege verkeers(on)veiligheid en belang van groen! Ook willen wij spoedige herinrichting Herenweg conform afspraak!

Petitie

Wij

Ouders en/of verzorgers van (en mede namens) kinderen in Warmond

 

constateren

  • Groot Seminarie in Warmond wordt herontwikkeld.
  • Onderdeel van het plan is het creëren van parkeerplaatsen op/tussen de Bisschopslaan en Seminarielaan.
  • Dit vergroot de verkeersonveiligheid
  • Dit verslechtert onze parkeerbehoefte
  • Groen in de omgeving van school en kinderopvang is van groot belang en dit
  • Urgent is nu een spoedige herinrichting van de Herenweg conform afspraak (na jaren wikken en wegen en burgerparticipatie is uitstel onacceptabel).

 

en verzoeken

dat de gemeente Teylingen zorgvuldig en expliciet de belangen van ouders en kinderen in Warmond - die dagelijks verkeersdeelnemers zijn rondom Groot Seminarie en op Herenweg - meeweegt en benoemt in haar beslissingen. Verkeersveiligheid, herinrichting Herenweg en groene (school)omgeving zijn essentieel! Parkeerhavens op/tussen Bisschops- en Seminarielaan passen er niet bij! Wij verwijzen naar onze brief aan de gemeente Teylingen d.d. 1 juli 2020.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Teylingen 
Petitieloket:
Einddatum:
14-07-2020 
Petitionaris:
Ilona Hüppler 
Organisatie:
Oudervereniging bs De Buitenplaats 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Update petities / aankondiging **webinar** gemeente

Beste ondertekenaars,

Tijd voor een update...

Op 13 juli jl. hebben we de petitie m.b.t.

+Lees meer...

de verkeersveiligheid rondom Groot Seminarie, samen met de petitie van omwonenden en (andere) Warmonders, vertegenwoordiging vanuit Warmelda en de Vereniging Betrokken Teylingers aan de wethouder aangeboden.

Diezelfde week heeft de Oudervereniging een overleg gehad met de projectleider vanuit de gemeente en de projectontwikkelaar. Daarin is ons aangegeven dat bij in de projectplannen rondom het Groot Seminarie goed rekening wordt gehouden met de vele verkeersbewegingen die kinderen en hun ouders er maken. Wij hebben onderstreept dat veiligheid voorop staat. Ook hebben wij dringend verzocht dat de ontsluiting van de Seminarie- en Bisschopslaan op de Herenweg zorgvuldig meegenomen en afgestemd moet worden in/op de projectplannen (want het verkeer vanuit het Groot Seminarie 'houdt niet op' aan het einde van die lanen, maar komt vervolgens terecht op een steeds drukker wordende Herenweg).

Omdat de vakantieperiode eraan kwam, hebben we de info even gestaakt, maar inmiddels zijn we weer hard aan de slag gegaan. Er zijn overleggen geweest tussen de lokale 'actie' groepen onderling en extern met lokale politieke partijen. D

De gemeente organiseert vanwege alle reacties in november a.s. een webinar voor alle Warmonders. De verkeersveiligheid voor kinderen wordt daarin ook benoemd. Houd de website van de gemeente Teylingen dus in de gaten:

https://www.teylingen.nl/grootseminarie.html

Vanuit de Oudervereniging zijn en blijven wij nauw aangehaakt om de aandacht voor verkeersveiligheid rondom het Groot Seminarie project op de radar en in de daadwerkelijke uitwerking te houden. Weet dat jullie stem belangrijk is en wordt gehoord.

Met vriendelijke groet, namens de Oudervereniging van BS De Buitenplaats Ilona Hüppler

11-09-2020

Bezoek aan wethouder

Beste ondertekenaars,

Maandagmiddag 13 juli zullen verschillende Warmondse initiatieven rondom de zorgen over het Groot Seminarie project aan wethouder Volten worden gepresenteerd: twee petities (samen 800+ handtekeningen) een huis-aan-huis verspreide flyer en een posteractie.

Ook de Oudervereniging is daarbij vertegenwoordigd om (de handtekeningen uit) deze petitie aan de wethouder te overhandigen.

+Lees meer...

We onderstrepen richting haar het belang van verkeersveiligheid, parkeerproblematiek & groen rondom Groot Seminarie en op de Herenweg tav kinderen. En vragen met de andere initiatiefnemers (van de andere petitie, Vereniging Betrokken Teylingers enWarmelda) de juiste acties vanuit de gemeente.

We houden jullie op de hoogte van het verdere vervolg!

Namens de Oudervereniging, Ilona Hüppler

12-07-2020