You, the petitioner
20200619 092431

Warmond wil een veilige en groene schoolomgeving en Herenweg

185 signatures

Groot Seminarie in Warmond wordt herontwikkeld. Onderdeel van het plan is het creëren van parkeerplaatsen op/tussen de Bisschopslaan en Seminarielaan. Wij maken daar bezwaar tegen vanwege verkeers(on)veiligheid en belang van groen! Ook willen wij spoedige herinrichting Herenweg conform afspraak!

Petition

We

Ouders en/of verzorgers van (en mede namens) kinderen in Warmond

 

observe

  • Groot Seminarie in Warmond wordt herontwikkeld.
  • Onderdeel van het plan is het creëren van parkeerplaatsen op/tussen de Bisschopslaan en Seminarielaan.
  • Dit vergroot de verkeersonveiligheid
  • Dit verslechtert onze parkeerbehoefte
  • Groen in de omgeving van school en kinderopvang is van groot belang en dit
  • Urgent is nu een spoedige herinrichting van de Herenweg conform afspraak (na jaren wikken en wegen en burgerparticipatie is uitstel onacceptabel).

 

and request

dat de gemeente Teylingen zorgvuldig en expliciet de belangen van ouders en kinderen in Warmond - die dagelijks verkeersdeelnemers zijn rondom Groot Seminarie en op Herenweg - meeweegt en benoemt in haar beslissingen. Verkeersveiligheid, herinrichting Herenweg en groene (school)omgeving zijn essentieel! Parkeerhavens op/tussen Bisschops- en Seminarielaan passen er niet bij! Wij verwijzen naar onze brief aan de gemeente Teylingen d.d. 1 juli 2020.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Teylingen 
Petition desk:
Closing date:
2020-07-14 
Lead petitioner:
Ilona Hüppler 
Organisation:
Oudervereniging bs De Buitenplaats 
Website:

History

Signatures

Updates

Bezoek aan wethouder

Beste ondertekenaars,

Maandagmiddag 13 juli zullen verschillende Warmondse initiatieven rondom de zorgen over het Groot Seminarie project aan wethouder Volten worden gepresenteerd: twee petities (samen 800+ handtekeningen) een huis-aan-huis verspreide flyer en een posteractie.

Ook de Oudervereniging is daarbij vertegenwoordigd om (de handtekeningen uit) deze petitie aan de wethouder te overhandigen.

+Read more...

We onderstrepen richting haar het belang van verkeersveiligheid, parkeerproblematiek & groen rondom Groot Seminarie en op de Herenweg tav kinderen. En vragen met de andere initiatiefnemers (van de andere petitie, Vereniging Betrokken Teylingers enWarmelda) de juiste acties vanuit de gemeente.

We houden jullie op de hoogte van het verdere vervolg!

Namens de Oudervereniging, Ilona Hüppler

2020-07-12