U, de petitionaris
Img 20211008 160612

Stop de bomenkap in de Korte Buurt in Maassluis

504 ondertekeningen

In de gemeente Maassluis, aan de Korte Buurt, wil het waterschap Delfland maar liefst 66 bomen kappen. Dat willen we voorkomen.

De bomen herbergen de nestplaats van een roekenkolonie. Die nestplaatsen zijn jaarrond beschermd. De provincie heeft nu een beschikking afgegeven zodat de bescherming wordt opgeheven en de bomen gekapt kunnen worden.

Als natuurvereniging KNNV Waterweg Noord hebben we bezwaar aangetekend. Steun ons, teken de petitie! En nog beter, wordt lid van onze KNNV afdeling.

Petitie

Wij

Inwoners in Maassluis en omstreken.

 

constateren dat:

  • Dat ten behoeve van het versterken van de kades in de Korte Buurt maar liefst 66 bomen gekapt dreigen te worden.
  • Dit is een oud plan, er is tijd geweest om vervangende maatregelen te nemen.
  • Zelfs een begin van een actie om vervangende nestgelegenheid te creëren is niet gedaan. De gemeente is nalatig.
  • Er moet onderzoek gedaan worden naar andere mogelijkheden om de kades te verstevigen waarbij de bomen niet gekapt behoeven te worden.

 

en verzoeken

De gemeente Maassluis om, voordat tot het kappen van de bomen wordt overgegaan, te zorgen voor vervangende bomen van voldoende afmeting en in de directe omgeving van de huidige nestplaatsen zodat de roekenkolonie kan blijven bestaan.

Of de kade op een andere manier te versterken zoals elders ook wel is gedaan. De bomen kunnen dan blijven staan.

Het antwoord

Beperkte kap en 99 herplanten.

Lieve vrienden,

wat hebben jullie ons geholpen! Super bedankt daarvoor! Het resultaat mag er zijn. Met het Hoogheemraadschap van Delfland hebben we een compromis gesloten. Voor het meest verzakte deel van de kade zijn we akkoord gegaan met de kap van 35 bomen (dat waren er eerst ruim 90). Omdat deze kade zo verzakt was, was dat compromis niet tegen te houden. Voor de andere kade en de wetering zijn we nu in overleg om dat deel van het project in te richten als natuurgebied. Het herplantplan omvat nu 99 bomen (in plaats van 48). Als het Hoogheemraadschap toch de bomen zou willen kappen dan moet eerst de hele vergunningverlening opnieuw doorlopen worden. We kunnen dan opnieuw bezwaar gaan indienen maar we rekenen erop dat we samen een mooi nieuw natuurgebied gaan ontwikkelen.

Het gedeelte dat nu blijft staan is onderdeel van een roekenkolonie. Elk jaar nestelen hier een aantal van deze dieren. In het westen van ons land zijn deze vogels behoorlijk zeldzaam.

Vlakbij dit gebied wil de gemeente Maassluis 36 bomen kappen die ook door de roeken gebruikt worden om te nestelen, deze bomen behoren ook tot het koloniegebied. De voorzieningenrechter heeft deze bomenkap voorkomen, er volgt nu in de loop van dit jaar een bodemprocedure. Het blijft spannend.

Als u op de hoogte wil blijven van de activiteiten en ontwikkelingen van onze vereniging dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief of beter nog, lid worden!

https://waterweg-noord.knnv.nl/contact/

Nogmaals, allemaal, SUPER BEDANKT!

Henk van Woerden.

Secr. natuurbescherming Natuurlijk Waterweg-Noord (KNNV)

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Delfland (Hoogheemraadschap van) 
Petitieloket:
Einddatum:
01-09-2022 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Henk van Woerden 
Organisatie:
Natuurvereniging KNNV Waterweg Noord. 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Beperkte kap en 99 herplanten.

Lieve vrienden,

wat hebben jullie ons geholpen! Super bedankt daarvoor! Het resultaat mag er zijn. Met het Hoogheemraadschap van Delfland hebben we een compromis gesloten.

+Lees meer...

Voor het meest verzakte deel van de kade zijn we akkoord gegaan met de kap van 35 bomen (dat waren er eerst ruim 90). Omdat deze kade zo verzakt was, was dat compromis niet tegen te houden. Voor de andere kade en de wetering zijn we nu in overleg om dat deel van het project in te richten als natuurgebied. Het herplantplan omvat nu 99 bomen (in plaats van 48). Als het Hoogheemraadschap toch de bomen zou willen kappen dan moet eerst de hele vergunningverlening opnieuw doorlopen worden. We kunnen dan opnieuw bezwaar gaan indienen maar we rekenen erop dat we samen een mooi nieuw natuurgebied gaan ontwikkelen.

Het gedeelte dat nu blijft staan is onderdeel van een roekenkolonie. Elk jaar nestelen hier een aantal van deze dieren. In het westen van ons land zijn deze vogels behoorlijk zeldzaam.

Vlakbij dit gebied wil de gemeente Maassluis 36 bomen kappen die ook door de roeken gebruikt worden om te nestelen, deze bomen behoren ook tot het koloniegebied. De voorzieningenrechter heeft deze bomenkap voorkomen, er volgt nu in de loop van dit jaar een bodemprocedure. Het blijft spannend.

Als u op de hoogte wil blijven van de activiteiten en ontwikkelingen van onze vereniging dan kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief of beter nog, lid worden!

https://waterweg-noord.knnv.nl/contact/

Nogmaals, allemaal, SUPER BEDANKT!

Henk van Woerden.

Secr. natuurbescherming Natuurlijk Waterweg-Noord (KNNV)

29-01-2023

Eindelijk, de hoorzitting

In eerste instantie werd vermeld dat het om 66 te kappen bomen ging. Op een tekening zagen we echter 90 bomen aangemerkt als "te verwijderen".

+Lees meer...

Nu, na overleg, gaat het nog om 55 bomen met herplantplan. Omdat in een deel van die 55 bomen roeken broeden hebben we ons bezwaar laten staan. Roeken broeden in kolonies en komen elk jaar terug naar de kolonie om te broeden. Na het broeden vertrekken ze in groepjes van twee of vier en gaan "het land in". Wat het Hoogheemraadschap wil is dan de bomen weghalen. Als ze dan terugkomen om te broeden dan zijn ondertussen hun nestbomen omgezaagd. Ze moeten het verder maar zelf uitzoeken. Geheel in tegenstrijd met de wet Natuurbescherming maar mét de goedkeuring van de provincie.

Gisteren, 10-2-2022 was de hoorzitting van de bezwarencommissie. Alle stukken moesten uiterlijk tien dagen vooraf worden ingediend. Hebben we netjes gedaan. 7-1-2022 hebben we nog een laatste aanvulling verstuurd. Terwijl we 6-1-2022 nog een alternatief plan aan het Hoogheemraadschap van Delfland fysiek overhandigd hebben. Alles ruim op tijd dus. Wel mocht nog een pleitnota tot 48 uur vooraf worden ingediend. Wij dus volgens de regeltjes. Zo niet het Hoogheemraadschap. Hun verdediging tegen het bezwaarschrift van 7-1-2022 hebben ze verpakt als pleitnota en twee dagen vooraf ingediend. Ik kreeg het pas één dag vooraf. Er stonden zoveel fouten en missers in dat het niet mogelijk was om in één dag tijd een behoorlijke reactie te geven. Er moesten echt beweringen uitgezocht worden om te kunnen weerleggen. Dus hebben we geprotesteerd. De reactie ven het Hoogheemraadschap is "terzijde gelegd", dat betekend dat het niet meetelt bij de beoordeling van de commissie.

Daarmee worden de aangedragen punten uit ons bezwaar van 7-1 niet tegengesproken.

Over drie weken, begin maart, volgt de uitspraak. We hebben goede hoop op een positieve afloop al hebben we gezien dat het Hoogheemraadschap samen optrekt met de provincie. Ze kunnen nog in beroep gaan.

We houden u op de hoogte.

Nog leuk om te melden. De roeken weer zijn terug! De eersten zijn begonnen met nestbouw. Ze roekten me vrolijk toe en zijn vast heel dankbaar.

11-02-2022

15-10 Interview met WOS tv.

Nu al te zien op WOS.nl maar waarschijnlijk maandag 18-10 om 19.00 uur bij WOS- nieuws een item over het stukje Korte Buurt. Mooie beelden..

15-10-2021