You, the petitioner
Amsterdamkapbeleid

Steun Het Groen Manifest tegen de massale bomenkap in Amsterdam

1,964 signatures

Het Groen Manifest is een oproep voor een beter groenbeleid. Stop de onnodige bomenkap in Amsterdam. Onze huidige gezonde bomen moeten behouden worden i.v.m. van het waarborgen van de veiligheid m.b.t. luchtkwaliteit, wateroverlast, geluidsoverlast en hittestress in de stad.

Petition

We

bewoner, ondernemer en liefhebber van Amsterdam hebben het recht op een gezonde & groene stad.

 

observe

dat de urgente problematiek zoals slechte luchtkwaliteit, hittestress en wateroverlast, waarmee onze steden worstelen gemakkelijk op te lossen zijn door meer bomen te planten en niet onnodig bomen te kappen. Wij willen meer inspraak in een inzichtelijk en beter groenbeleid. Voor de 200 kilometer aan kadeherstel zijn bomenbesparende oplossingen!

 

and request

de gemeente om het Amsterdamse kapbeleid per direct transparant te maken en geen enkele boom meer onnodig te kappen met inachtneming van de bovengenoemde problematiek. Waar Amsterdam dat niet kan schiet zij tekort in haar zorg en maatschappelijke plichten naar de burgers en milieu toe.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2021-01-24 
Lead petitioner:
Elizabeth Plokker 
Organisation:
Building A Better Planet & The Conscious Club 
Website:

History

Signatures