U, de petitionaris
Werf hoogte kadijk 145b aan entrepotdoksluis en nieuwevaart.huidig zicht en toekomst

Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis en Oosterkerk

1.422 ondertekeningen

Het fraaie open uitzicht vanaf de draaibrug bij Artis over de Entrepotdoksluis met de grote ophaalbrug in de Hoogte Kadijk (1903) langs Museumwerf ‘t Kromhout naar de Oosterkerk, 3 rijksmonumenten, verdwijnt door vergunning van kolossale nieuwbouw (20 meter hoog) op de werf aan Hoogte Kadijk 145B

Petitie

Wij

liefhebbers van Amsterdam, bezorgd om verlies van cultureel erfgoed op de Kadijken in de Binnenstad

 

constateren dat:

  • dat B&W inbreekt op de bescherming door Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad van het rijksbeschermd stadsgezicht aan de Nieuwevaart op Oosterkerk, Museumwerf 't Kromhout, Entrepotdoksluis met ophaalbrug en pakhuis Vriesseveem
  • dat doet B&W via twee mini-ontwerpbestemmingsplannen voor de vergunning van een lucratief bouwproject.
  • dat dit bestaat uit een 20 meter hoge flat: Corten-roestplaat gevel, met 79 campuscontracten en 9 senior middenhuur en er vóór een 10 meter hoog vrije sector wooncomplex.

 

en verzoeken

Ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met 'Eerste Partiële Herziening Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad' af te keuren;

  • Bestem Museumwerf 't Kromhout niet tot 'industrie',
  • vergun geen hoogbouw in de bufferzone rond de grachtengordel als UNESCO werelderfgoed;
  • behoud de historisch gegroeide open zichtlijn op dit uniek stadslandschap, de laatste herinnering aan het maritiem verleden van de Kadijken en Oostelijke Eilanden.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

B&W Amsterdam wil omgevingsvergunning voor hoogbouwproject direct verlenen na vaststelling Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B door Gemeenteraad van Amsterdam op 16-02-2022

Gemeente Amsterdam publiceert dit besluit door B&W, dd 12-01-2022:

Ruimtelijke Ordening

"Het college van B en W heeft ingestemd met de vaststelling van hogere grenswaarden voor geluid ten behoeve van de woningen in het plangebied Hoogte Kadijk 145B en stemt in met het voorstel aan de gemeenteraad tot gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Hoogte Kadijk 145B’. Dit bestemmingsplan maakt een woonfunctie en watergebonden bedrijvigheid ter plaatse directe juridisch planologisch mogelijk. Als gevolg van het coördinatiebesluit wordt de omgevingsvergunning direct na de vaststelling van het bestemmingsplan verleend." (einde citaat)

https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/college/nieuws/nieuws-12-januari-2022/

De vaststelling, gelding van een bestemmingsplan hoort echter eerst onherroepelijk te zijn, voordat een omgevingsvergunning, waarvan de bestuurlijke vergunbaarheid juridisch afhankelijk is van de definitieve, onherroepelijke gelding van het bestemmingsplan, dat die vergunning mogelijk moet maken, daadwerkelijk effect kan krijgen.

+Lees meer...

Dus pas als tegen het bestemmingsplan geen rechtsmiddel meer openstaat. Dat volgt uit de gemeentelijke coördinatieregeling, artikel 3.31 Wro en toepasselijkheid van de uniforme voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wro; afd. 3:4 AWB). Wie weet raad? Is beroep instellen op 16-02-2022 met verzoek om voorlopige voorziening directe juridische noodzaak?

21-01-2022

Raadscommissie RO: 09-02-2022 en Gemeenteraad van Amsterdam: 16-02-2022

Het College van B&W van Amsterdam poogt het bouwplan nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 door de Gemeenteraad van Amsterdam te krijgen. Het komt nu als onderwerp op de Raadsagenda!

Op woensdagmiddag 9 februari 2022 vergadert de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) over het ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B, de ontwerp-omgevingsvergunning, MER-notitie en ontwerpbesluit Geluid in de Commissiezaal (Willem Kraanzaal) in de Stopera vanaf 13.30 uur.

Op woensdag 16 februari 2022 en donderdag 17 februari 2022 vergadert de Gemeenteraad.

+Lees meer...

Dan komt Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met de hieraan gekoppelde ontwerpbesluiten van B&W op de agenda van de Gemeenteraad, bij bespreking van de agendapunten uit de portefeuille Ruimtelijke Ordening (wethouder Marieke van Doorninck, GroenLinks): het College van B&W vraagt de Gemeenteraad Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast te stellen om zo dit bouwplan vergunbaar te maken. Stelt de raad Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B vast, dan kan enkel beroep op de Raad van State de bouw nog stoppen.

De Raadscommissie Wonen en Bouwen (WB) vergadert woensdagochtend 9 februari 2022, vanaf 09.00 uur, ook in de Commissiezaal (Willem Kraanzaal); voorafgaand aan de raadscommissie RO.

In de Gemeenteraad kunnen burgers niet inspreken, in de Raadscommissies WEL. Wilt u zich aanmelden als inspreker, moet u dit uiterlijk 48 uur vantevoren doen.

Op 25 januari a.s. houdt de gemeente Amsterdam een digitale informatieavond. Daarin wordt niet inhoudelijk over de plannen gesproken, maar alleen uitleg gegeven over de bestuurlijke stappen, die zijn gezet en de a.s. vergaderingen van de Raadscommissie RO en Gemeenteraad, die over de plannen gaan besluiten.

Aanmelding als belangstellende voor de digitale informatieavond op 25 januari 2022 kan tot maandag 24 januari 2022, 10.00 uur per email aan Karim Bouanane van de gemeente Amsterdam. Zie ook besluitvorming B&W dd 12 januari 2022:

https://www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie/college/nieuws/nieuws-12-januari-2022/

20-01-2022

alle ontwerpbesluiten: publicatie in agenda Stadsdeelcommissie Centrum 19-1-2021

Alle ontwerp-besluiten staan nog steeds online gepubliceerd op de website van de Gemeente Amsterdam, in de agenda van de Stadsdeelcommissie Centrum dd 19 januari 2021 (ook de agenda van 05 januari 2021). Ziet deze weblink.

Daar vindt u het ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B, de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwproject op de werf aan Hoogte Kadijk 145B, met alle toelichting en onderliggende stukken (ook t.a.v.

+Lees meer...

MER en max. geluidswaarden).

18-08-2021