U, de petitionaris
Werf hoogte kadijk 145b aan entrepotdoksluis en nieuwevaart.huidig zicht en toekomst

Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis en Oosterkerk

1.424 ondertekeningen

Het fraaie open uitzicht vanaf de draaibrug bij Artis over de Entrepotdoksluis met de grote ophaalbrug in de Hoogte Kadijk (1903) langs Museumwerf ‘t Kromhout naar de Oosterkerk, 3 rijksmonumenten, verdwijnt door vergunning van kolossale nieuwbouw (20 meter hoog) op de werf aan Hoogte Kadijk 145B

Petitie

Wij

liefhebbers van Amsterdam, bezorgd om verlies van cultureel erfgoed op de Kadijken in de Binnenstad

 

constateren dat:

  • dat B&W inbreekt op de bescherming door Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad van het rijksbeschermd stadsgezicht aan de Nieuwevaart op Oosterkerk, Museumwerf 't Kromhout, Entrepotdoksluis met ophaalbrug en pakhuis Vriesseveem
  • dat doet B&W via twee mini-ontwerpbestemmingsplannen voor de vergunning van een lucratief bouwproject.
  • dat dit bestaat uit een 20 meter hoge flat: Corten-roestplaat gevel, met 79 campuscontracten en 9 senior middenhuur en er vóór een 10 meter hoog vrije sector wooncomplex.

 

en verzoeken

Ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met 'Eerste Partiële Herziening Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad' af te keuren;

  • Bestem Museumwerf 't Kromhout niet tot 'industrie',
  • vergun geen hoogbouw in de bufferzone rond de grachtengordel als UNESCO werelderfgoed;
  • behoud de historisch gegroeide open zichtlijn op dit uniek stadslandschap, de laatste herinnering aan het maritiem verleden van de Kadijken en Oostelijke Eilanden.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Gemeente Amsterdam houdt ZOOM- informatieavond online, maandag 5 juli 2021, vanaf 19.30 uur

De Gemeente Amsterdam houdt een online informatieavond over de bouwplannen op maandag 5 juli 2021, vanaf 19.30 uur. Via k.bouanane@amsterdam.nl kunt u zich van te voren opgeven, als u hieraan wilt deelnemen.

+Lees meer...

Dan zendt Karim Bouananane, projectmanager Hoogte Kadijk 145b, u een weblink voor uw deelname via ZOOM. De gemeente Amsterdam organiseert dit samen met de projectontwikkelaars, BLVG en BSA Hoogte Kadijk CV). Omwonenden en belangstellenden kunnen vragen stellen.

04-07-2021

indiening zienswijzen op bestemmingsplan en omgevingsvergunning mogelijk van 24 juni t/m 04 augustus 2021

Het College van B&W van Amsterdam legt nu Ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B ter inzage , bijgevoegd een MER-besluit en een Besluit hoger geluidswaarden Wet Geluidhinder. Dat deed B&W via publicatie in de Staatscourant dd 23 juni 2021, nr.

+Lees meer...

31989.

Via plaatsing in de Bekendmakingen van de Gemeente Amsterdam nodigt het gemeentebestuur u er toe uit op deze plannen uw zienswijze in te dienen. Daartoe heeft u de tijd, gedurende de termijn van terinzagelegging, van 24 juni 2021 tot en met 04 augustus 2021. Het is erg belangrijk, dat u dit doet. Deze besluiten zijn ondergeschikt, staan ten dienste aan de ontwerp-Omgevingsvergunning voor het bouwplan van BLVG/Hubstudios, BSA, tesamen commanditaire vennootschap Hoogte Kadijk CV. Deze vergunning kunt u aanvechten door indiening van een zienswijze hierop bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG), die in mandaat namens het Amsterdams College van B&W deze aanvraag van een omgevingsvergunning behandelt en deze omgevingsvergunning af mag geven. Daartoe gaat u naar de webpagina https://loket.odnzkg.nl waar u op Bekendmakingen moet klikken. Vervolgens klikt u op Lijst met bekendmakingen. Dan kunt u de zoekfunctie gebruiken (toets F3 of CRTL + F) met als zoekterm “Hoogte Kadijk 145”. Dan vindt u als treffer: “Hoogte Kadijk 145 P t/m Y, oprichting twee woongebouwen” Onderaan deze webpagina bij de ODNZKG ziet u onder de kop “zienswijzen” uiteindelijk de weblink, waar u tegen deze ontwerp- omgevingsvergunning uw zienswijze kunt indienen. Dat is erg belangrijk! Wij hopen van harte, dat u deze moeite wilt nemen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzet.

02-07-2021

Onderteken petitie "Red historisch stadsgezicht" a.u.b. ook als 'burgerinitiatief' bij gemeente Amsterdam

Deze petitie staat nu ook ondertekenbaar online als burgerinitiatief op de website van de gemeente Amsterdam

De inhoud van dit burgerinitiatief "Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis" bij de gemeente Amsterdam is vrijwel gelijk aan de petitie.

Maar het formeel-juridische verschil is, dat ondersteuningen van petities op petities.nl niet meetellen als handtekeningen onder een burgerinitiatief.

+Lees meer...

Want het ondersteunen van burger- en volksinitiatieven staat alleen open voor wie kiesgerechtigd is bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Daarom vraagt men u daar ter verificatie naast uw naam ook uw geboortedatum en adres.

Heeft het burgerinitiatief minimaal 200 ondersteuningen verworven, dan moet de gemeenteraad van Amsterdam inhoudelijk over dit onderwerp vergaderen. De indiener mag aan het begin van dat agendapunt kort het woord voeren.

Laten de raadscommissies met omwonenden en ondertekenaars in gesprek gaan, in dialoog! Aan het slot van dit burgerinitiatief "Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis en Oosterkerk" op de gemeente website staat daarom het verzoek aan de gemeenteraad om een inspreekavond te houden.

Ondersteunt u dit burgerinitiatief a.u.b. ook met uw ondertekening?

Als alle ondertekenaars van deze petitie ook het burgerinitiatief steunen, is het minimaal aantal benodigde ondersteuningen daartoe, 200 stemmen, snel gehaald!

04-03-2021