U, de petitionaris
Werf hoogte kadijk 145b aan entrepotdoksluis en nieuwevaart.huidig zicht en toekomst

Red historisch stadsgezicht op Nieuwevaart, Entrepotdoksluis en Oosterkerk

1.424 ondertekeningen

Het fraaie open uitzicht vanaf de draaibrug bij Artis over de Entrepotdoksluis met de grote ophaalbrug in de Hoogte Kadijk (1903) langs Museumwerf ‘t Kromhout naar de Oosterkerk, 3 rijksmonumenten, verdwijnt door vergunning van kolossale nieuwbouw (20 meter hoog) op de werf aan Hoogte Kadijk 145B

Petitie

Wij

liefhebbers van Amsterdam, bezorgd om verlies van cultureel erfgoed op de Kadijken in de Binnenstad

 

constateren dat:

  • dat B&W inbreekt op de bescherming door Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad van het rijksbeschermd stadsgezicht aan de Nieuwevaart op Oosterkerk, Museumwerf 't Kromhout, Entrepotdoksluis met ophaalbrug en pakhuis Vriesseveem
  • dat doet B&W via twee mini-ontwerpbestemmingsplannen voor de vergunning van een lucratief bouwproject.
  • dat dit bestaat uit een 20 meter hoge flat: Corten-roestplaat gevel, met 79 campuscontracten en 9 senior middenhuur en er vóór een 10 meter hoog vrije sector wooncomplex.

 

en verzoeken

Ontwerp-Bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B met 'Eerste Partiële Herziening Bestemmingsplan Oostelijke Binnenstad' af te keuren;

  • Bestem Museumwerf 't Kromhout niet tot 'industrie',
  • vergun geen hoogbouw in de bufferzone rond de grachtengordel als UNESCO werelderfgoed;
  • behoud de historisch gegroeide open zichtlijn op dit uniek stadslandschap, de laatste herinnering aan het maritiem verleden van de Kadijken en Oostelijke Eilanden.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

termijn voor indiening van ZIENSWIJZEN sluit op woensdag 18 augustus 2021

De termijn voor indiening van zienswijzen op ontwerp-bestemmingsplan Hoogte Kadijk 145B en op de ontwerp-omgevingsvergunning sluit al op 18 augustus 2021!

In het vorige nieuwsbericht stond per abuis als sluitingsdatum 19 augustus 2021. Dit is onjuist.

+Lees meer...

Zienswijzen moet u uiterlijk woensdag 18 augustus 2021 indienen.

Zienswijzen inzake het ontwerp-bestemmingsplan dient u te richten aan de Gemeenteraad van Amsterdam p/a de directeur Ruimte & Duurzaamheid.

Zienswijzen tegen het ontwerp-besluit door het College B&W van Amsterdam om af te zien van de noodzaak van een MER en tot vergunning van hogere maximale geluidswaarden voor de nieuw te bouwen jongerenwoningen (Hubstudios) moet u aan het College van B&W richten, p/a de directeur Ruimte & Duurzaamheid.

Zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning voor de voorgenomen hoogbouw op de werf aan Hoogte Kadijk 145B dient u te richten aan de ODNZKG. Dat is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die vergunningverlening in dit geval in mandaat namens het College van B&W van Amsterdam afhandelt.

Nadere informatie hierover vindt u onder het kopje DETAILS onder de petitie: A - publicatie door B&W van Amsterdam in de Staatscourant dd 23 juni 2021 B - rectificatie door B&W in Bekendmakingen Gemeente Amsterdam dd 7-7-2021.

Bent u in tijdnood, dan kunt u uw zienswijze ook eerst pro forma indienen en het bestuursorgaan, waar u zich toe richt - Gemeenteraad, of B&W, vertegenwoordigd door de Directeur R&D; resp. de ODNZKG - om een redelijke termijn verzoeken voor het indienen van uw (nadere) gronden. Laat u het bestuur s.v.p. van u horen!

14-08-2021

termijn voor indiening zienswijzen verschoven van 24/6/2021 tm 04/08/2021 naar 08/07/2021 tm 19/08/2021

B&W van Amsterdam wijzigden de termijn voor indiening van zienswijzen naar het tijdvak van 08 juli 2021 tot en met 19 augustus 2021 (08/07/2021 + 6 weken) via bekendmaking op 07 juli 2021 van hun besluit daartoe op de website van de gemeente Amsterdam. Maar neemt u s.v.p.

+Lees meer...

het zekere voor het onzekere.

Eerder plaatsten B&W op 23 juni 2021 in de Staatscourant kennisgeving van hun besluit dd 08 juni 2021 tot vrijgeving van al hun ontwerp-besluiten inzake het bouwproject op Hoogte Kadijk 145B met een termijn voor indiening van zienswijzen van 24 juni 2021 t/m 04 augustus 2021 (24/06/2021 + 6 weken).

Volgens deze rectificatie door B&W loopt deze termijn nu vanaf 08 juli 2021 t/m 19 augustus 2021 (ingangsdatum 8 juli 2021 plus 6 weken = 42 dagen). Ziet u:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-217071.html

Raadzaam lijkt voor 04 augustus 2021 alvast uw pro forma zienswijze in te dienen.

25-07-2021

weblink naar online vergadering Hoogte Kadijk 145B, maandag 5 juli, via Teams:

Voor al wie, net als ik, zich WEL opgaf voor de online vergadering over Hoogte Kadijk 145b, maar geen weblink kreeg van de gemeente Amsterdam:

Anders dan eerder is vermeld, is er voor gekozen om gebruik te maken van Microsoft Teams (niet: ZOOM). Dit programma heeft een betere beveiliging.

+Lees meer...

Om deel te nemen aan de informatieavond hoeft u geen software te installeren.

Bijeenkomst Hoogte Kadijk 145b Datum 5 juli 2021 Tijd 19.30 uur – 21.00 uur (inloggen kan vanaf 19.25 uur) Locatie Microsoft Teams Dit heeft u nodig - Goed werkend internet - Een laptop of desktop - Een toetsenbord om mee te typen Deelnemen aan de bijeenkomst Voor de informatiebijeenkomst wordt gebruik gemaakt van MS teams. Hiervoor hoeft u geen software te installeren. Het enige wat u nodig hebt om deel te nemen aan een Teams-vergadering is onderstaande koppeling.

Selecteer en kopieer onderstaande link en plaatst u deze in uw browser

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWNkMWEyZDUtYmQwMC00MjIwLWJkZTItNGFhNGIzYzc0NmE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272fca1b1-2c2e-4376-a445-294d80196804%22%2c%22Oid%22%3a%22df84d323-2aa6-4e00-a927-37782ee6671d%22%7d

Selecteer Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering in uw uitnodiging voor een vergadering. U wordt naar een pagina geleid waar u kunt kiezen om deel te nemen via internet of om de desktop-app te downloaden. Als u de Teams-app al hebt, wordt deze automatisch geopend. - Zet uw audio en camera uit voordat u deelneemt Klik op deelnemen - U wordt vanzelf toegelaten door de host, dit kan even duren.

05-07-2021