U, de petitionaris
Unknown

Maak Leiden groen bereikbaar

437 ondertekeningen

De bereikbaarheid in en om Leiden staat zwaar onder druk. Het gemeentebestuur ontwikkelt hiertegen beleid. Echter op zo’n manier, dat de kans op onwenselijke gevolgen groot is. Leiden Groen Bereikbaar zet zich in voor een stadsbreed overleg om Leiden echt groen bereikbaar te maken.

Petitie

Wij

bewoners, bedrijven en organisaties uit de stad Leiden,

 

constateren

met grote onrust, dat het in de Mobiliteitsnota en de Parkeervisie beschreven beleid:

  • de economische vitaliteit van Leiden zal schaden
  • te weinig bereikt in termen van milieu-/klimaatwinst

 

en verzoeken

  1. ervoor te zorgen dat er éérst alternatieven voor autogebruik zijn, voordat autogebruik ontmoedigd wordt met onder meer de verhoging van de parkeertarieven

  2. niet eerst de lasten voor Leidse bedrijven te verhogen en vervolgens jaren te doen over het realiseren van werkende vervoersalternatieven

  3. open te staan voor praktische inbreng vanuit de samenleving, liefst in de vorm van een CONVENANT tussen overheid, bewoners- en bedrijvenorganisaties.

Het antwoord

Mobiliteitsvisie aangenomen

De mobiliteitsvisie is met meerderheid van stemmen en enkele amendementen aangenomen.

Bronnen: Gemeenteraad Leiden (2020-07-16) Agendapunt 12 RV 20.0030 Mobiliteitsnota Leiden duurzaam bereikbaar 2020-2030

Gemeenteraad Leiden (2020-07-16) Agendapunt 13 RV 20.0038 Parkeervisie Leiden Auto- en Fietsparkeren 2020-2030

REACTIE PETITIONARIS

We willen u hartelijk danken voor uw stem en daarmee uw steun voor een Groen Bereikbaar Leiden. Mede dankzij uw stem hebben we bij het gemeentebestuur duidelijk kunnen maken dat de plannen in de mobiliteitsnota niet uitgevoerd kunnen worden zonder eerst goede alternatieven te realiseren.

Helaas is de juiste volgorde nog altijd niet opgenomen in de Mobiliteitsnota en Parkeervisie, maar er zijn nog voldoende punten waar we ons hard voor zullen maken. U gaat van ons horen.

Nogmaals dank en blijf ons volgen!

Vriendelijke groet, Erwin Roodhart, Leiden Groen Bereikbaar

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Leiden 
Petitieloket:
Einddatum:
09-08-2020 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Erwin Roodhart 
Organisatie:
Leiden Groen Bereikbaar 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Mobiliteitsvisie aangenomen

De mobiliteitsvisie is met meerderheid van stemmen en enkele amendementen aangenomen.

Bronnen: Gemeenteraad Leiden (2020-07-16) Agendapunt 12 RV 20.0030 Mobiliteitsnota Leiden duurzaam bereikbaar 2020-2030

Gemeenteraad Leiden (2020-07-16) Agendapunt 13 RV 20.0038 Parkeervisie Leiden Auto- en Fietsparkeren 2020-2030

REACTIE PETITIONARIS

We willen u hartelijk danken voor uw stem en daarmee uw steun voor een Groen Bereikbaar Leiden. Mede dankzij uw stem hebben we bij het gemeentebestuur duidelijk kunnen maken dat de plannen in de mobiliteitsnota niet uitgevoerd kunnen worden zonder eerst goede alternatieven te realiseren.

Helaas is de juiste volgorde nog altijd niet opgenomen in de Mobiliteitsnota en Parkeervisie, maar er zijn nog voldoende punten waar we ons hard voor zullen maken.

+Lees meer...

U gaat van ons horen.

Nogmaals dank en blijf ons volgen!

Vriendelijke groet, Erwin Roodhart, Leiden Groen Bereikbaar

17-08-2020