You, the petitioner
Unknown

Maak Leiden groen bereikbaar

278 signatures

De bereikbaarheid in en om Leiden staat zwaar onder druk. Het gemeentebestuur ontwikkelt hiertegen beleid. Echter op zo’n manier, dat de kans op onwenselijke gevolgen groot is. Leiden Groen Bereikbaar zet zich in voor een stadsbreed overleg om Leiden echt groen bereikbaar te maken.

Petition

We

bewoners, bedrijven en organisaties uit de stad Leiden,

 

observe

met grote onrust, dat het in de Mobiliteitsnota en de Parkeervisie beschreven beleid:

  • de economische vitaliteit van Leiden zal schaden
  • te weinig bereikt in termen van milieu-/klimaatwinst

 

and request

  1. ervoor te zorgen dat er éérst alternatieven voor autogebruik zijn, voordat autogebruik ontmoedigd wordt met onder meer de verhoging van de parkeertarieven

  2. niet eerst de lasten voor Leidse bedrijven te verhogen en vervolgens jaren te doen over het realiseren van werkende vervoersalternatieven

  3. open te staan voor praktische inbreng vanuit de samenleving, liefst in de vorm van een CONVENANT tussen overheid, bewoners- en bedrijvenorganisaties.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Leiden 
Petition desk:
Closing date:
2020-08-09 
Lead petitioner:
Erwin Roodhart 
Organisation:
Leiden Groen Bereikbaar 
Website:

History

Signatures