U, de petitionaris
Er is nieuws!
Csm zandweg f5c8ed2728

Maak een veiliger plan voor de Zandweg

72 ondertekeningen

Als inwoner van deze buurt weet u als geen ander hoe druk het kan zijn op de Zandweg. Het plan voor de herinrichting van de Zandweg wat er ligt van de gemeente heeft een aantal onveilige elementen. Daarom willen wij u oproepen om deze petitie te ondertekenen die gericht is aan de gemeente, waarin wij pleiten voor veiligere plannen voor de Zandweg.

Laten we als buurt onze krachten bundelen en onze stem laten horen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de Zandweg veiliger wordt voor ons allemaal. Onderteken daarom nu de petitie en steun onze oproep voor veiliger plannen voor de Zandweg!

Petitie

Wij

bewoners van het Veilingterrein en Zandweg

 

constateren

  • Het stuk tussen de nieuwe rotonde, bij wat nu nog de kruising Zandweg-Franken/Nieuweweg is, en de kruising met de Steenstraat wordt 30 km gebied. Fantastisch, maar helaas zonder aanvullende maatregelen en inrichting van het gebied, dat deze snelheid ook afdwingt en handhaving mogelijk maakt; alleen een 30 km-bord is een wassenneus. (zie ook 2)

  • Op de ‘uitrit’ Veilingklok naar de Zandweg is wat meer ruimte ingetekend voor de opstelruimte maar dat is gegeven de ruimte/omstandigheden onvoldoende om het fietspad vrij te houden en lost ook weinig op met betrekking tot het grootste probleem: het veilig oprijden van de Zandweg. Hierbij is zicht naar links en rechts plus snelheid het voornaamste probleem. Het zicht wordt gelukkig opgelost door het opheffen van een aantal bestaande parkeer-inhammen en de snelheid wordt teruggebracht naar 30 km.

  • Het tweede gedeelte van het probleem is op te lossen als er ook flankerende maatregelen genomen worden, zoals voorrang voor rechts. Helaas is dat niet het geval. Sterker nog, door het weghalen van de bestaande zebra is er op dit project geen enkel verkeer remmend element meer over, waardoor de snelheid eerder toe dan af zal nemen en de kans (irritatie als iemand wel 30 km rijdt) op inhalen groter wordt.

  • Na de inspraakbijeenkomsten in de Grote Kerk en in het Huis van de Gemeente (najaar 2022) zaten wij te wachten op een vervolg-uitnodiging om te praten over de uitwerking van de diverse opties naar aanleiding van de laatste bijeenkomst, helaas hebben wij die niet ontvangen en worden we nu geconfronteerd met 1 uitgewerkte optie (en zonder remmende maatregelen om de 30 km-zone effectief te maken), waar we ons totaal niet in kunnen vinden.

 

en verzoeken

met u nog eens van gedachten te wisselen over de diverse opties die er met name rond de uitrit Veilingklok-Zandweg te vinden zijn, alvorens deze ene optie in beton gegoten is. Beter ten halve gekeerd dan ten gehele gedwaald!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Wijk bij Duurstede 
Petitieloket:
Einddatum:
27-06-2023 
Petitionaris:
Paul van Dijk 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Definitief verkeersbesluit

Het verkeersbesluit is definitief gepubliceerd:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-396555.html?utmcampaign=20230915&utmsource=attenderingsmakelaar&utmmedium=email&utmterm=gemeentewijk%20bij%20duurstede&utmcontent=overuwbuurt

Bij de eerste publicatie bleek dat de bijgevoegde situatietekening niet juist was conform onze overleggen en het ontwerp. Nadat wij de gemeente hiervan op de hoogte gesteld hebben, bleek het om een fout te gaan.

+Lees meer...

Dit is hersteld in bovenstaand verkeersbesluit.

Mochten jullie nog bezwaar hebben tegen dit ontwerp dan kan is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente.

17-09-2023

Nieuw ontwerp kruising Zandweg/Veilinglok

Op 14 juni hebben we wederom een gesprek gehad met de wethouder en de projectleider van de Gemeente Wijk bij Duurstede. Op basis van het vorige overleg van 16 mei heeft de gemeente de voorstellen van ons verder geanalyseerd en een voorstel voor herontwerp voor de kruising Zandweg/Veilingklok opgesteld.

+Lees meer...

Dit herontwerp is toegelicht in het overleg d.d. 14 juni en daarna per mail verzonden d.d. 7 juli. Kort samengevat houdt het herontwerp in dat er een 'slinger' in de weg komt op de Zandweg t.p.v. de Veilingklok. Dit i.t.t. een rechte weg in het vorige ontwerp. Op deze manier wordt het verkeer gedwongen om af te remmen en is de oversteek veiliger te maken. Naast onze overige voorstellen voor de verbetering van het ontwerp, blijkt deze aanpassing van het ontwerp het beste haalbare resultaat in relatie tot de mogelijkheden, beheer, tijd, financiën.

Met de gemeente is afgesproken dat de gemeente de inhoudelijke aanpassing, afspraken en tekeningen publiceert op de projectwebsite en op deze manier de omgeving informeert. We zullen hier een nieuwsbericht plaatsen wanneer de website van de gemeente een update heeft gehad.

De projectwebsite link is: https://www.wijkbijduurstede.nl/projecten/project-zandweg.

Wij bedanken de gemeente voor deze aanpassing en alle ondertekenaars van de petitie voor hun steun. Met vriendelijke groet, Gabe van der Schoot, Hendrik Jan Verheijen, Dieter de Vroomen, Frits van der Leije en Paul van Dijk

25-07-2023

Gesprek met de Wethouder en Projectleider

Gisteren (16 mei) hebben wij een positief gesprek gehad met de wethouder en de projectleider van de Gemeente Wijk bij Duurstede. We hebben het historische proces besproken, onze zorgen geuit voor het thans onveilige ontwerp en verbeteringen van het plan voorgesteld.

+Lees meer...

Ons doel van het gesprek om op korte termijn een inhoudelijke ontwerp sessie te houden met ons en de experts van de gemeente is behaald! Daarnaast gaat de gemeente breder communiceren wat er na de inspraakbijeenkomst (najaar 2022) gebeurt is en wat de huidige status is van het plan. Bedoeling is om binnen 2 weken de ontwerp sessie te houden. Wij berichten jullie z.s.m. over de uitkomsten na deze sessie. Gegroet!

17-05-2023