You, the petitioner
Csm zandweg f5c8ed2728

Maak een veiliger plan voor de Zandweg

72 signatures

Als inwoner van deze buurt weet u als geen ander hoe druk het kan zijn op de Zandweg. Het plan voor de herinrichting van de Zandweg wat er ligt van de gemeente heeft een aantal onveilige elementen. Daarom willen wij u oproepen om deze petitie te ondertekenen die gericht is aan de gemeente, waarin wij pleiten voor veiligere plannen voor de Zandweg.

Laten we als buurt onze krachten bundelen en onze stem laten horen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de Zandweg veiliger wordt voor ons allemaal. Onderteken daarom nu de petitie en steun onze oproep voor veiliger plannen voor de Zandweg!

Petition

We

bewoners van het Veilingterrein en Zandweg

 

observe

  • Het stuk tussen de nieuwe rotonde, bij wat nu nog de kruising Zandweg-Franken/Nieuweweg is, en de kruising met de Steenstraat wordt 30 km gebied. Fantastisch, maar helaas zonder aanvullende maatregelen en inrichting van het gebied, dat deze snelheid ook afdwingt en handhaving mogelijk maakt; alleen een 30 km-bord is een wassenneus. (zie ook 2)

  • Op de ‘uitrit’ Veilingklok naar de Zandweg is wat meer ruimte ingetekend voor de opstelruimte maar dat is gegeven de ruimte/omstandigheden onvoldoende om het fietspad vrij te houden en lost ook weinig op met betrekking tot het grootste probleem: het veilig oprijden van de Zandweg. Hierbij is zicht naar links en rechts plus snelheid het voornaamste probleem. Het zicht wordt gelukkig opgelost door het opheffen van een aantal bestaande parkeer-inhammen en de snelheid wordt teruggebracht naar 30 km.

  • Het tweede gedeelte van het probleem is op te lossen als er ook flankerende maatregelen genomen worden, zoals voorrang voor rechts. Helaas is dat niet het geval. Sterker nog, door het weghalen van de bestaande zebra is er op dit project geen enkel verkeer remmend element meer over, waardoor de snelheid eerder toe dan af zal nemen en de kans (irritatie als iemand wel 30 km rijdt) op inhalen groter wordt.

  • Na de inspraakbijeenkomsten in de Grote Kerk en in het Huis van de Gemeente (najaar 2022) zaten wij te wachten op een vervolg-uitnodiging om te praten over de uitwerking van de diverse opties naar aanleiding van de laatste bijeenkomst, helaas hebben wij die niet ontvangen en worden we nu geconfronteerd met 1 uitgewerkte optie (en zonder remmende maatregelen om de 30 km-zone effectief te maken), waar we ons totaal niet in kunnen vinden.

 

and request

met u nog eens van gedachten te wisselen over de diverse opties die er met name rond de uitrit Veilingklok-Zandweg te vinden zijn, alvorens deze ene optie in beton gegoten is. Beter ten halve gekeerd dan ten gehele gedwaald!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Wijk bij Duurstede 
Petition desk:
Closing date:
2023-06-27 
Lead petitioner:
Paul van Dijk 

History

Signatures

Updates

Gesprek met de Wethouder en Projectleider

Gisteren (16 mei) hebben wij een positief gesprek gehad met de wethouder en de projectleider van de Gemeente Wijk bij Duurstede. We hebben het historische proces besproken, onze zorgen geuit voor het thans onveilige ontwerp en verbeteringen van het plan voorgesteld.

+Read more...

Ons doel van het gesprek om op korte termijn een inhoudelijke ontwerp sessie te houden met ons en de experts van de gemeente is behaald! Daarnaast gaat de gemeente breder communiceren wat er na de inspraakbijeenkomst (najaar 2022) gebeurt is en wat de huidige status is van het plan. Bedoeling is om binnen 2 weken de ontwerp sessie te houden. Wij berichten jullie z.s.m. over de uitkomsten na deze sessie. Gegroet!

2023-05-17