U, de petitionaris
Schets bomenrij bij weespersluispark

Maak de Korte Muiderweg Weesp groen en veilig

2.126 ondertekeningen

De Korte Muiderweg in Weesp:

 • Er is kapvergunning aangevraagd voor 57 van de 68 bomen
 • Onveilig: een smalle stoep direct aan het fietspad
 • Te weinig snelheidsbeperking (luchtkwaliteit, overlast)
 • De landschap bepalende bomenrijen moeten meer behouden blijven
 • Verkeerschaos bouw beperken ook Lange (!) Muiderweg
 • 2 jaar sluiten duurt te lang

Petitie

Wij

Bewoners Weesp inclusief Weespersluis en Muiden, inclusief de Krijgsman en dagelijkse gebruikers van de weg

 

constateren dat:

Dat het ontwerp voor de Korte Muiderweg in Weesp:

 • Niet voldoet aan het aangenomen Groenbeleidsplan van oktober 2021
 • Onveilig is voor wandelaars en (snel)fietsers
 • Ongezond is voor huidige en nieuwe aanwonende bewoners door te weinig behoud van en aanplanten bomen gezien de verwachte verkeersbelasting qua omvang en snelheid
 • Huidige Landschap bepalende bomenrijen als aangezicht van Weesp meer behouden moet en kan worden
 • 2 jaar sluiting te lang is en te veel overlast geeft

 

en verzoeken

 • Het ontwerp en organisatie aan te passen, rekeninghoudend met bovengenoemde constateringen.
 • Vergunningstraject geplande bomenkap direct daartoe uit te stellen en te wijzigen.
 • Huidige bomen direct te verzorgen voor gezondheid en behoud
 • Uitvoeringstraject te verkorten.
 • Bij sluiting van de Korte Muiderweg maatregelen te nemen om ook chaos en overlast op de Lange (!) Muiderweg te voorkomen met het oog op veiligheid recreanten en bewoners.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Samenwerkingsverband 
Petitieloket:
Einddatum:
30-07-2024 
Petitionaris:
Isolde Zandee 
Organisatie:
Behoud Bomen Muiderweg 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Artikel WeesperNieuws Extra nav Bestuursvergadering 19 december

Petitie om bomen te behouden. Foto: WeesperNieuws De Korte Muiderweg moet anders worden ingericht dan ontwikkelingsmaatschappij GEM Bloemendalerpolder heeft bedacht. Met name het behoud van 57 populieren staat hoog op de verlanglijst, maar ook het geplande voetpad moet breder en veiliger. De problemen van bewoners met betrekking tot de herinrichting van de Korte Muiderweg spitsen zich toe op twee delen: een deel binnen en het deel buiten de bebouwde kom.

+Lees meer...

Over het deel binnen de bebouwde kom zijn veel vragen van aanwonenden. Die komen erop neer dat zij liever een weg hebben die een slinger maakt zodat het verkeer snelheid moet verminderen, zij hebben vragen over het fietspad met twee rijrichtingen voor hun deur en over een nieuw voetpad.
Deze angel werd echter uit de discussie gehaald doordat de bestuurscommissie heeft besloten dat er eerst overleg moet komen met de bewoners omdat veel onduidelijk is. Dit is de bewoners per e-mail meegedeeld. GEM Bloemendalerpolder De bestuurscommissie richtte zich vervolgens op het deel buiten de bebouwde kom. Dit deel wordt heringericht door de GEM Bloemendalerpolder CV, het samenwerkingsverband van ontwikkelaars die zorgen voor aanleg van Weespersluis alsook voor de aanleg van de infrastructuur in de nieuwbouwwijk. Deze werkwijze is vastgelegd in de samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomst (SUOK) die in 2013 is overeengekomen tussen de gemeente Weesp en zes marktpartijen. Dit betreft ook de Korte Muiderweg buiten de bebouwde kom. Plannen vallen zwaar tegen De plannen voor herinrichting vallen veel bewoners zwaar tegen. Het heetste hangijzer is de geplande kap van tussen 40 en 57 van de in totaal 68 majestueuze populieren. Steeds meer bewoners van Weespersluis wandelen of joggen een rondje over de Korte Muiderweg – het is een begrip onder de veelal nieuwe Weespers – en zij hechten zeer aan de bomenrij want deze geeft een heerlijk landelijk gevoel.
Gisteren spraken verschillende mensen in, onder wie Weespers Niek Roozen - internationaal bekend landschapsarchitect en ‘Mister Floriade’- die uit het gedicht ‘Herinnering aan Holland’ van Marsman de kop van dit artikel citeerde en ecoloog Mark Postma.
De grote gemene deler in de betogen is dat de kap van bomen om meerdere redenen een heel slecht idee is. Petitie Niet alleen de insprekers staan er zo in, maar veel meer Weespers. Inmiddels hebben ruim duizend bewoners op kortemuiderweg.petities.nl een petitie ondertekend waarin wordt uitgesproken dat het ontwerp voor de Korte Muiderweg niet voldoet aan het in oktober 2021 door de gemeente Weesp aangenomen Groenbeleidsplan.  “De petitie kan nog steeds worden ondertekend ” De weg wordt onveilig voor wandelaars en (snel)fietsers, het is ongezond voor huidige en nieuwe aanwonende bewoners door te weinig behoud van bestaande bomen en ook wordt er aangehikt tegen het feit dat de Korte Muiderweg twee jaar lang afgesloten wordt vanwege de werkzaamheden. De petitie kan nog steeds worden ondertekend. De roep om behoud van de bomen viel goed in het pulletje bij de bestuurscommissie stadsdeel Weesp. Gisteravond lagen er drie amendementen op tafel om de plannen aan te passen. Twee zijn van Sjaak Oostenrijk (PvdA) en Melati Paät (GroenLinks) die willen dat de bomen behouden blijven. Ook was er één van Mathijs Petri (WSP) met als strekking dat er aan de Korte Muiderweg een opgang moet komen voor de mogelijke komst van een hospice, kinderdagverblijf en dagvoorziening voor ouderen. Informatieavond Er is een grote kans dat er een meerderheid is voor deze amendementen, alleen zijn ze niet in stemming gebracht door een onverwachte move van portefeuillehouder Tineke Booij. Zij liet de commissie en insprekers weten dat er misschien veel mankeert aan de plannen, maar er is één probleem: de bestuurscommissie gaat hier niet over. De GEM Bloemendalerpolder heeft alle kaarten in handen. Om die reden besloot zij de besluitvorming door te schuiven in de hoop dat de GEM Bloemendalerpolder wil ingaan op een uitnodiging om tijdens een informatieavond met bewoners de plannen toe te lichten. Vanochtend hebben we de GEM Bloemendalerpolder een aantal vragen voorgelegd. Zodra de antwoorden binnen zijn, komen we hier in een vervolgartikel op terug.   Plan herinrichting niet over één acht ijs

In het plan voor de herinrichting van de Korte Muiderweg staat onder andere dat er niet over een nacht ijs is gegaan. “Het definitief ontwerp is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam (…). De reden voor deze proactieve manier van samenwerken is gelegen in de wens van zowel de gemeente Amsterdam als de GEM om aan het einde van de DO-fase (DO staat voor Definitief Ontwerp) niet met verrassingen te worden geconfronteerd en elkaar continue op de hoogte te houden van de vorderingen, de technische uitdagingen en de gemaakte ontwerpkeuzes, om zo het toetsings- en goedkeuringsproces te vereenvoudigen en versnellen”, valt hierover te lezen.

28 bomen kunnen behouden

Een aantal belangrijke uitgangspunten in de huidige plannen:
- Voor de rijbaanbreedte buiten de bebouwde kom is een breedte toegepast van 7,50 meter, gelijk aan de huidige breedte.
- De breedte van het direct aanliggend voetpad bedraagt 0,90 meter.
- Er komen rotondes bij de Petersburgsingel en Vechtstroomlaan.
- Bij de Weesper Binnenweg komt een voetgangersoversteekplaats.
- Primair uitgangspunt voor de herprofilering was en is het behouden van zoveel mogelijk bestaande bomen, zo valt te lezen.
“Dit heeft ertoe geleid dat het nieuwe fietspad op het deel tussen woning 55 en de rotonde Petersburgsingel áchterlangs de bestaande bomenrij is gelegd. Hiermee kunnen 16 bomen worden gespaard. Ook in de nabijheid van de nieuwe te bouwen brug tussen de beide rotondes in kunnen bomen worden gespaard. Hier gaat het om zes bomen die iets verder van de rijbaan af staan. Ten slotte kunnen in het noordelijke deel zes bomen worden gespaard, ook vanwege de wat grotere afstand tot de rijbaan. Dit houdt in dat er langs het gehele tracé in totaal 28 bomen kunnen worden behouden.”

29-12-2023

Voortgang

De Bestuurscommissie Weesp/Driemond gaat naar aanleiding van de input van alle sprekers in de commissievergadering van 19 december en door de tussenstand van deze petitie zorgen dat de kapvergunning en doorzetten van het ontwerp wordt stilgelegd.

In januari gaat zij zorgen voor een informatie-avond met de GEM, de opdrachtgever van de Weespersluis en de Korte Muiderweg.

Het verslag van afgelopen 19 december zal staan in het WeesperNieuws, krant en website. Let op, dat is niet Het WeesperNieuws van 20 december...

+Lees meer...

dit gaat nog over de bestuursvergadering en status van 'vorige week' waarin 12/12 de bestuurscommissie vergadering plaats vond. Naar aanleiding van deze avond zijn wij deze petitie gestart.

KORTOM, BLIJFT DE PETITIE DELEN!

Dankjewel

20-12-2023