U, de petitionaris
Schets bomenrij bij weespersluispark

Maak de Korte Muiderweg Weesp groen en veilig

2.005 ondertekeningen

De Korte Muiderweg in Weesp:

 • Er is kapvergunning aangevraagd voor 57 van de 68 bomen
 • Onveilig: een smalle stoep direct aan het fietspad
 • Te weinig snelheidsbeperking (luchtkwaliteit, overlast)
 • De landschap bepalende bomenrijen moeten meer behouden blijven
 • Verkeerschaos bouw beperken ook Lange (!) Muiderweg
 • 2 jaar sluiten duurt te lang

Petitie

Wij

Bewoners Weesp inclusief Weespersluis en Muiden, inclusief de Krijgsman en dagelijkse gebruikers van de weg

 

constateren dat:

Dat het ontwerp voor de Korte Muiderweg in Weesp:

 • Niet voldoet aan het aangenomen Groenbeleidsplan van oktober 2021
 • Onveilig is voor wandelaars en (snel)fietsers
 • Ongezond is voor huidige en nieuwe aanwonende bewoners door te weinig behoud van en aanplanten bomen gezien de verwachte verkeersbelasting qua omvang en snelheid
 • Huidige Landschap bepalende bomenrijen als aangezicht van Weesp meer behouden moet en kan worden
 • 2 jaar sluiting te lang is en te veel overlast geeft

 

en verzoeken

 • Het ontwerp en organisatie aan te passen, rekeninghoudend met bovengenoemde constateringen.
 • Vergunningstraject geplande bomenkap direct daartoe uit te stellen en te wijzigen.
 • Huidige bomen direct te verzorgen voor gezondheid en behoud
 • Uitvoeringstraject te verkorten.
 • Bij sluiting van de Korte Muiderweg maatregelen te nemen om ook chaos en overlast op de Lange (!) Muiderweg te voorkomen met het oog op veiligheid recreanten en bewoners.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Samenwerkingsverband 
Petitieloket:
Einddatum:
30-07-2024 
Petitionaris:
Isolde Zandee 
Organisatie:
Behoud Bomen Muiderweg 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Artikel Het Parool 11 februari 2014: Weespers in actie tegen bomenkap: ‘Waren we maar nooit samengegaan met Amsterdam’

Weespers in actie tegen bomenkap: ‘Waren we maar nooit samengegaan met Amsterdam’ door: Marcel Wiegman11 februari 2024 Langs de Korte Muiderweg in Weesp dreigen 57 monumentale populieren te sneuvelen voor de ontsluiting van de nieuwe Weespersluisbuurt. Buurtbewoners komen in opstand, maar op het Amsterdamse stadhuis blijft het stil. In de Stopera zit Sara Oomen klaar voor haar 3 minuten inspraak.

+Lees meer...

Haar stem trilt licht van de zenuwen. Achter de bestuurstafel bladert D66-wethouder Reinier van Dantzig van Ruimtelijke Ordening in zijn paperassen. “Ons bekroop de afgelopen weken weleens het gevoel dat een Weesper boom minder waard is dan een boom in de grachtengordel,” zegt Oomen. “Geeft u de Weesper bomen alstublieft de aandacht die ze verdienen.” De toon is gezet. Oomen spreekt namens de actiegroep Behoud bomen Muiderweg, de weg tussen Muiden en Weesp, die klaargemaakt moet worden om de nieuwe Weespersluisbuurt te ontsluiten voor het autoverkeer. En zoals dat gaat bij dit soort projecten: daar moet af en toe een boom voor wijken. Wat er dan ook altijd gebeurt: de buurt komt in opstand. Blijf van onze bomen af. Het moet gezegd: het is een imposante rij oude populieren (en een enkele es), 68 in totaal. Als de plannen van bouwconsortium GEM doorgaan, zullen er binnenkort 57 sneuvelen. Die hebben allemaal een rood-wit gestreept lint gekregen van de buurtbewoners, zodat iedereen die er met de auto of de fiets langs raast goed kan zien wat er te gebeuren staat. De hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad, want de kapvergunning ligt al klaar. Alleen de gemeente Amsterdam kan de kap nog tegenhouden.

Ingewikkeld verhaal Marja Wanders ziet ze staan vanuit haar huis, de bomen. Aan haar tafel zijn Sarina Brukx en Mark Postma aangeschoven, leden van het plaatselijke actiecomité. Voor hen ligt een lange plattegrond van de weg. Met de bomen. Er volgt een ingewikkeld verhaal over varianten en voorstellen. Nu nog ligt er aan beide kanten van de weg een fietspad. De GEM zou die graag als tweerichtingenpad samenbrengen aan één kant van de weg met daarnaast een voetpad van een kleine meter, precies op de plek waar nu de bomen staan. Een plan dat de verkeersveiligheid ten goede komt, schrijft de GEM op zijn website. Want zo hoeven fietsers de autoweg minder vaak over te steken als ze de buurt in willen rijden. Om daar meteen aan toe te voegen dat het streven is geweest om zoveel mogelijk bomen te behouden en de lege plekken op te vullen met jonge aanplant. Maar wat is zo veel mogelijk als meer dan 80 procent het loodje legt? Die bomen staan er al 50 jaar, zegt Postma. Ze zijn niet alleen mooi, maar vormen ook een tegenwicht voor de kaalslag rond Muiden en Weesp door de aanleg van de A1 en de A9. Ze zijn ook nodig voor de biodiversiteit, zegt Brukx. Want hoewel het mooie huizen zijn in het nieuwbouwbuurtje, een vogel of een insect is er nog nauwelijks te bekennen. En dat zal er door een massale kap niet beter op worden. Buiten dat: waarom is de buurt eigenlijk niets gevraagd, vraagt Wanders zich vertwijfeld af. Pas in december kwam ze er achter dat de bomen moesten verdwijnen, toen in Weesp de plaatselijke bestuurscommissie zich boog over een definitief ontwerp voor de herinrichting van de Muiderweg. Appeltje-eitje De buurt heeft inmiddels diverse alternatieven op tafel gelegd: de hele weg verleggen, het voetpad naar de overkant verplaatsen of de middenberm versmallen. Het mocht niet baten. Als het al niet te duur was, stonden praktische bezwaren in de weg. Eén variant is nu nog over – en gek genoeg blinkt die uit in eenvoud: hou alles ongeveer zoals het is. Een weg met aan beide

zijden een breed fietspad, aangevuld met een voetpad achter de bomen langs. Veilig en efficiënt. Appeltje-eitje, zou je zeggen. Ook Postma sprak in op de Stopera. Wat de wethouder van diens alternatief vond, wilde de gemeenteraad weten. Dat wist Van Dantzig eigenlijk niet zo goed. Wat hij wel wist: wat er ook gebeurt, het mag geen cent extra kosten. Wanders, enigszins ontzet: “Je ziet hier nu het oude sentiment opspelen. Waren we maar nooit samengegaan met Amsterdam, hadden we twee jaar geleden maar gekozen voor een fusie met de gemeente Gooise Meren. Dan was dit nooit gebeurd.” Over de auteur: Marcel Wiegman werkt ruim 25 jaar voor Het Parool. In het verleden was hij politiek verslaggever in Amsterdam en Den Haag, tegenwoordig maakt hij vooral interviews en achtergrondverhalen over de stad.

13-02-2024

Actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ zoekt gemeenteraad op

Het WeesperNieuws berichtte deze update van onze actie: Landschapsarchitect Niek Roozen en Isolde Zandzee spreken morgen (woensdag) via een videoboodschap tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening de raadsleden van Amsterdam toe voor behoud van zoveel mogelijk bomen langs de Korte Muiderweg, terwijl Sara Oomen en Mark Postma van de actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ live de raad gaan toespreken.

Vorige maand volgde het ene na het andere bericht over de strijd voor het behoud van zoveel mogelijk bomen langs de Korte Muiderweg.

+Lees meer...

Daarna werd het vrij stil, maar achter de schermen is er regelmatig overleg geweest. Wat dat heeft opgeleverd is niet bekend, maar het feit dat de bezorgde bewoners morgen de raad toespreken, duidt erop dat er nog niet veel vooruitgang is geboekt.

Reconstructie Korte Muiderweg

Eerst nog even waar het over gaat. De GEM Bloemendalerpolder, het gelegenheidsconsortium van projectontwikkelaars dat Weespersluis inclusief alle infrastructuur aanlegt, is van plan de Korte Muiderweg te reconstrueren en heeft daarvoor een kapvergunning aangevraagd voor liefst 57 van de 68 populieren.

Een conclusie is dat na het verwijderen van dood hout en controle van stamwonden er op termijn geen sprake is van verhoogd risico Dit proberen honderden Weespers te verijdelen. Niek Roozen staat samen met de 12 leden tellende actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ vooraan in de frontlinie. Woensdag 7 februari delen zij met de raad hun bezorgdheid over de voorgenomen kap van de bomen én over de onveilige situatie die kan ontstaan voor voetgangers. Er is namelijk een voetpad van 90 centimeter breed gepland en dat is gevaarlijk smal.

Roozen heeft verstand van bomen en heeft ook veel connecties in deze wereld. Op zijn verzoek bracht onlangs dendroloog (een boomdeskundige) Jaap Smit samen met Roozen een veldbezoek aan de Korte Muiderweg. Zijn conclusie is dat de bomen er eigenlijk prima bij staan, beter nog dan het onderzoeksbureau Terra Nostra in opdracht van GEM Bloemendalerpolder eerder liet weten.

Een veelzeggende conclusie is dat er na het verwijderen van dood hout en controle van stamwonden op termijn geen sprake van verhoogd risico is en dat er daarom geen directe aanleiding is om de bomen te verwijderen. De meeste populieren hebben een levensverwachting van 15 jaar en voor bomen is dat het maximum dat in boomadviezen wordt gegeven. Smit laat weten dat de alternatieven die de actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ prima zijn en niet duurder uitpakken.

Bestuurscommissie

Binnenkort praat ook de bestuurscommissie stadsgebied Weesp over de bomen. Wanneer is nog niet duidelijk. De eerstvolgende vergadering staat gepland voor dinsdag 13 februari, maar de agenda is nog niet vastgesteld. Er is een kans dat de geplande reconstructie wordt besproken, maar zeker is dat niet. Hoe dan ook heeft de actiegroep in de aanloop naar de bespreking alvast conclusies getrokken die worden gedeeld met de bestuurscommissie. Een aantal belangrijke:

Er worden onnodig 57 volwassen populieren gekapt. In de vier alternatieven die de actiegroep aanbied, worden bijna alle populieren gespaard. De argumenten die worden aangevoerd voor de ‘noodzaak’ van de bomenkap zijn op verschillende punten makkelijk te weerleggen en de technische problemen zijn eenvoudig op andere wijze op te lossen. De veiligheid van zowel fietsers als voetgangers is in het geding. Het veel te smalle voetpad ligt zonder verhoging direct naast het tweerichtingenfietspad. Met alle verschillende vervoersmiddelen van tegenwoordig (kinderwagens, kinderfietsjes, rollators, bakfietsen, racefietsen, e-bikes etc) en tweerichtingen op hetzelfde fietspad is het levensgevaarlijk. Drie alternatieven die de actiegroep aanreikt, gaan uit van een veiligere oplossing voor voetgangers en fietsers. Het vierde alternatief gaat uit van een fietspad aan beide kanten van de weg, zoals de situatie nu is (zie kader ‘Vierde alternatief’ hieronder). Onvoldoende participatie; burgers zijn onvoldoende in het proces van de totstandkoming van het ontwerp en niet alleen dat, ze hebben ook een informatieachterstand omdat veel relevante documenten (nog) niet worden gedeeld, terwijl tegelijkertijd de projectplanning van het GEM niet mag worden vertraagd. Er is in het ontwerp onvoldoende rekening gehouden met de bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen aan de KMW en de gevolgen van de tweejarige afsluiting van de KMW. Ook is onvoldoende meegenomen wat deze lange afsluiting betekent voor de bewoners aan de Lange Muiderweg, die een sluiproute en daarmee toenemende drukte vrezen. Politieke steun

Dat de bestuurscommissie achter de actiegroep staat, staat buiten kijf. Weliswaar heeft de commissie nog niet echt inhoudelijk gesproken over de plannen, maar uit onder meer reacties van commissieleden tijdens een recente voorlichtingsavond blijkt dat ze niet veel op hebben met de plannen van de GEM en ook niet met de manier waarop bewoners zijn betrokken bij de plannen. Politieke steun van de bestuurscommissie wordt door de actiegroep erg op prijs gesteld, maar het is uiteindelijk het college van b. en w. knopen doorhakt. Dat wordt aangestuurd door de gemeenteraad en vandaar is er morgen het dringend appel vanuit Weesp om de plannen te wijzigen en de bomen te behouden.

Vierde alternatief

De actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ heeft na drie eerdere alternatieven een vierde variant gepresenteerd voor de reconstructie van de Korte Muiderweg. Deze is mogelijk goedkoper dan het plan van de GEM Bloemendalerpolder. In dit tracé blijft het fietspad aan de oostzijde behouden en wordt het fietspad aan de westzijde éénrichtingsverkeer tussen het Weespersluispark en Hoogerlust. Een voordeel van dit plan is dat de bestaande fundering hergebruikt wordt en de ruimte aan de oostzijde van de weg wordt benut, in tegenstelling tot in het ontwerp van de GEM. “Voor het voetpad aan de westzijde wordt maatwerk toegepast en aan de oostzijde tussen het fietspad en de sloot kan zelfs nog een ‘laarzenpad’ ontstaan, waardoor meer genoten kan worden van het open rivierlandschap”, laat de actiegroep weten.

Er zijn nog twee voordelen. Van fietspaden met eenrichtingsverkeer is bewezen dat ze veiliger zijn dan bij tweerichtingsverkeer en een tweede voordeel is de betere bereikbaarheid van bewoners en bedrijven. Voor het vierde alternatief is een bestemmingsplanwijziging nodig, die middels een spoedprocedure geregeld kan worden, laat de actiegroep weten. “Want waar een wil is, is een weg – een veilige weg met prachtige hoge populieren.”

08-02-2024

Het ging er pittig aan toe 15 januari , Verslag WeesperNieuws, een kleine opening

GEM Bloemendalerpolder zet deur open voor aanpassing plan Korte Muiderweg Het ging er pittig aan toe. Je kunt hieronder het hele artikel lezen.

+Lees meer...

Er is een opening maar we zullen nog veel strijd moeten voeren. Meer handtekeningen voor de petitie blijven nodig. Naar 3.000 handtekeningen heeft impact. Dus deel de petitie nog ajb en bedenk dat je huisgenoten allemaal individuele bewoners zijn van Muiden en Weesp of omstreek die de weg veel gebruiken en meetellen!! Of via deze link naar het Weespernieuws met foto's: https://www.weespernieuws.nl/natuur-en-milieu/natuur-en-milieu/330988/gem-bloemendalerpolder-zet-deur-open-voor-aanpassing-plan-kor

Het artikel: Het is amper voor te stellen, maar voor wie het toch gemist heeft: de GEM Bloemendalerpolder presenteerde in september een plan voor herprofilering van de Korte Muiderweg, waarbij mogelijk 57 van de huidige 68 bomen moeten worden gekapt. De GEM beweert dat het plan onder andere is gemaakt met oog voor behoud van de kenmerkende populieren maar daarvan zien veel Weespers, gezien de reeds aangevraagde kapvergunning, niets terug.

Het heeft geleid tot de bliksemsnelle oprichting van de actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’, dat drie goed doortimmerde alternatieven heeft aangedragen. Daarin staan behoud van zoveel mogelijk bomen en de veiligheid van voetgangers centraal. Gisteren was hier een informatieavond over waarbij zowel de GEM Bloemendalerpolder als het actiecomité hun ideeën uit de doeken deed.

Deur staat open

Na de avond zijn we een aantal dingen wijzer geworden. Het belangrijkste is dat de GEM Bloemendalerpolder die verantwoordelijk is voor de herprofilering van de Korte Muiderweg buiten de bebouwde aangedragen suggesties om het plan aan te passen gaat bekijken. De deur staat open. Dat wil niet zeggen dat er ook iets mee gebeurt – dat zal de toekomst uitwijzen – maar laten we het zo omschrijven: het definitief ontwerp is semi-definitief.

College beslist

Ook weten we nu dat uiteindelijk het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam beslist. De GEM Bloemendalerpolder kan wel zoveel willen en hoog en laag springen, maar als het dagelijks bestuur van de gemeente anders beslist, dan moet het plan toch echt worden aangepast.

Bestuurscommissie Weesp is niet blij is met de plannen en de wijze waarop de participatie is gelopen Ten derde is glashelder dat de bestuurscommissie stadsgebied Weesp – de meerderheid was gisteren aanwezig - niet blij is met de plannen en al helemaal niet met de wijze waarop de participatie is gelopen. Of beter: niet is gelopen. Tjakko Smit, directeur projecten van de GEM Bloemendalerpolder, vertelde dat de direct betrokkenen wel degelijk zijn geïnformeerd en geraadpleegd, maar een bewoner liet aan het einde van de avond weten dat met de aanbevelingen niets is gedaan en ook vertelde hij dat de bewoners elke keer achter de informatie aan moesten. Het getuigt niet van een goede manier van overleg en daar vindt de bestuurscommissie wat van.

Daarbij hoopt de bestuurscommissie niet opgezadeld te worden met een nieuwe teleurstelling à la het tijdelijk schoolgebouw in Weespersluis. Daarvoor heeft de bestuurscommissie alternatieven aangedragen, maar daar is vervolgens nauwelijks naar gekeken en dat wil de bestuurscommissie niet nog een keer laten gebeuren.

Commissieleden Sjaak Oostenrijk, Mathijs Petri, Marten Snijder en Cees Sluijk namen gisteren het woord en daaruit bleek een zeer kritische blik richting GEM Bloemendalerpolder. De bestuurscommissie wacht nu eerst af waar de GEM Bloemendalerpolder mee komt en of er serieus is geluisterd naar de bewoners en zal dan een advies aan het college voorbereiden waarbij ze erop vertrouwt dat dit niet in de wind wordt geslagen.

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

Onder andere Cees Sluijk, Mar­ten Snij­der, Cor Bavinck en Tineke Booij van de bestuurscommissie (vlnr) zijn aanwezig bij de informatieavond.

Tevens is helder dat bewoners van de Lange Muiderweg vrezen voor sluipverkeer. De Korte Muiderweg gaat voor de werkzaamheden ongeveer twee jaar dicht en hoewel de GEM Bloemendalerpolders denkt dat het wel zal meevallen met dat sluipverkeer denken de bewoners daar anders over. Zij vrezen met grote vreze en hopen dat daar serieus aandacht voor komt.

Ook is duidelijk dat bijna 1700 personen uit Weesp en Muiden de petitie hebben ondertekend die moet voorkomen dat de bomen worden gekapt en het actiecomité ‘Behoud Bomen Muiderweg’ is vast van plan het verzetsvuur brandend te houden.

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

Mathijs Petri van de bestuurscommissie stadsgebied Weesp hekelt de wijze waarop de GEM Bloemendalerpolder de participatie heeft laten verlopen. Naast hem half zichtbaar mede-commissielid Bernard Bierwolf.

Conclusies actiegroep

Als laatste is bekend dat de actiegroep goed beslagen ten ijs komt. Deze bestaat uit twaalf personen die stuk voor stuk specialist zijn op hun vakgebied en gisteren presenteerden ze met ijzersterke argumenten een tegenplan waarbij de herprofilering beter, veiliger en met behoud van het gros van de bomen kan. De conclusies van de actiegroep op een rij:

Het huidig plan voorziet niet in de behoeften van de bewoners. Er zijn procedurele fouten gemaakt in het participatieproces. De gemeente heeft procedurele fouten gemaakt. Het plan voldoet niet aan het beleid van de gemeente en de landelijke richtlijnen. Er zijn alternatieven, zonder goed onderzoek op haalbaarheid, terzijde geschoven. Er is soms conservatisme toegepast en soms juist voor een onveilige situatie gekozen. Hierbij wordt onder andere gedoeld op het geplande voetpad dat volgens het plan een breedte zal hebben van 90 centimeter (drie stoeptegels). Een discutabele buslijn en de gasleiding onder het wegdek hebben voorrang gekregen op bomen. Om al deze redenen doet het actiecomité een dringende oproep aan de gemeente om gemaakte fouten te herstellen nu het nog kan. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald is de boodschap die de actiegroep, het gros van de aan- en omwonenden en honderden Weespers willen meegeven.

17-01-2024