You, the petitioner
Schets bomenrij bij weespersluispark

Maak de Korte Muiderweg Weesp groen en veilig

2,126 signatures

De Korte Muiderweg in Weesp:

 • Er is kapvergunning aangevraagd voor 57 van de 68 bomen
 • Onveilig: een smalle stoep direct aan het fietspad
 • Te weinig snelheidsbeperking (luchtkwaliteit, overlast)
 • De landschap bepalende bomenrijen moeten meer behouden blijven
 • Verkeerschaos bouw beperken ook Lange (!) Muiderweg
 • 2 jaar sluiten duurt te lang

Petition

We

Bewoners Weesp inclusief Weespersluis en Muiden, inclusief de Krijgsman en dagelijkse gebruikers van de weg

 

establish that:

Dat het ontwerp voor de Korte Muiderweg in Weesp:

 • Niet voldoet aan het aangenomen Groenbeleidsplan van oktober 2021
 • Onveilig is voor wandelaars en (snel)fietsers
 • Ongezond is voor huidige en nieuwe aanwonende bewoners door te weinig behoud van en aanplanten bomen gezien de verwachte verkeersbelasting qua omvang en snelheid
 • Huidige Landschap bepalende bomenrijen als aangezicht van Weesp meer behouden moet en kan worden
 • 2 jaar sluiting te lang is en te veel overlast geeft

 

and request

 • Het ontwerp en organisatie aan te passen, rekeninghoudend met bovengenoemde constateringen.
 • Vergunningstraject geplande bomenkap direct daartoe uit te stellen en te wijzigen.
 • Huidige bomen direct te verzorgen voor gezondheid en behoud
 • Uitvoeringstraject te verkorten.
 • Bij sluiting van de Korte Muiderweg maatregelen te nemen om ook chaos en overlast op de Lange (!) Muiderweg te voorkomen met het oog op veiligheid recreanten en bewoners.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Samenwerkingsverband 
Petition desk:
Closing date:
2024-07-30 
Lead petitioner:
Isolde Zandee 
Organisation:
Behoud Bomen Muiderweg 
Website:

History

Signatures

Updates

Weespernieuws 23 febr 2024: Er wordt gewerkt aan motie om zoveel mogelijk bomen Korte Muiderweg te behouden

Momenteel wordt achter de schermen van de gemeenteraad gekeken of een motie, waarin wordt gepleit om zoveel mogelijk bomen te behouden langs de Korte Muiderweg, haalbaar is. Deze kan dan woensdag 28 februari tijdens de gemeenteraadsvergadering worden ingediend.

Het initiatief voor de motie is afkomstig van Marc Emmerik van de Partij voor de Dieren, die in deze optrekt met de PvdA en het CDA.

+Read more...

De drie partijen opteren ervoor om bij de geplande reconstructie van de Korte Muiderweg de variant te gebruiken waarbij zowel links als rechts van de weg een fietspad komt, in plaats van het plan van de GEM Bloemendalerpolder om aan de kant van Weespersuis één breed fietspad aan te leggen.

Deze optie, bedacht door de actiegroep Behoud Bomen Muiderweg, zou tot gevolg hebben dat er zoveel mogelijk van de 68 populieren langs de Korte Muiderweg kunnen worden gespaard. Zoals bekend moeten bij het plan van de GEM meer bomen worden gekapt. Voor 57 van de 68 populieren is een kapvergunning aangevraagd. Hierbij houdt de GEM een slag om de arm of alle 57 bomen inderdaad gekapt worden, maar je kunt de vergunning beter maar binnen hebben, is haar opvatting.

Gewillig oor

Emmerik, een verklaard voorstander van het behoud van zoveel mogelijk natuur, vond bij het CDA en PvdA een gewillig oor om de wethouder te vermurwen het alternatief met twee fietspaden over te nemen. Dat wil echter niet zeggen dat de kogel door de kerk is en de motie er komt. “De voorjaarsvakantie zit het een en ander een beetje in de weg. Maandag praten we er verder over en dan gaan we zien of de motie kan worden ingediend”, laat Bert Keesman weten. Keesman is fractievertegenwoordiger van de PvdA in de commissie Ruimtelijke Ordening, is Weesper en heeft onder andere in WeesperNieuws laten weten dat hij, als er een mogelijkheid is om zoveel mogelijk bomen te behouden, daar voor wil gaan.

In de gemeenteraad

Woensdag komen de bomen aan de orde in de gemeenteraad, met dank aan Emmerik. Hij heeft gevraagd dit onderwerp met spoed te behandelen. De reden is voor hem het gegeven dat de bestuurscommissie stadsgebied Weesp dinsdag 27 februari, de dag voordat de gemeenteraad van Amsterdam bij elkaar komt, ‘naar alle waarschijnlijkheid het definitieve ontwerp vaststelt.’ Waar dat op is gebaseerd is niet helder, want de Korte Muiderweg staat tot nu toe niet op de agenda van de bestuurscommissie voor dinsdag aanstaande.

Er wordt onvoldoende gekeken naar de alternatieve

Emmerik refereert hierbij aan de actiegroep: “Volgens de actiegroep wordt er onvoldoende gekeken naar de alternatieven en is er in het algemeen onvoldoende mogelijkheid tot participatie geweest. Ook is er sprake van een nieuw alternatief van de actiegroep, dat mogelijk uitkomst biedt.

De Partij voor de Dieren wil graag met de commissie RO in gesprek om zoveel mogelijk bomen langs de Korte Muiderweg te behouden. Commissie Ruimtelijk Ordening is hiervoor de meest geschikte commissie omdat het in dezen gaat om een gebiedsontwikkeling”, geeft hij als reden op voor de gewenste bloedspoed.

Inmiddels is de actiegroep Behoud Bomen Muiderweg de schrik om het hart geslagen want de aangevraagde kapvergunning is opeens een stuk verder gekomen. Volgens de actiegroep was de kapvergunning in eerste instantie niet in behandeling genomen omdat aanvrager GEM Bloemendalerpolder niet de eigenaar is van de bomen en dat is een vereiste om bomen te kunnen kappen.

Verzuim Van Dantzig

Wethouder Van Dantzig van Ruimtelijke Ordening heeft volgens de actiegroep recent in een commissievergadering laten weten dat er geen bomen gekapt zullen worden zolang er geen definitief ontwerp is, maar hij zou hebben verzuimd om dit door te geven aan Verkeer en Ruimtelijke Ordening (V&OR) binnen de gemeente en daarom is deze week de machtiging aan de GEM afgegeven om de kapvergunning aan te vragen.

Tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening op 7 februari pleitten Sara Oomen namens de actiegroep en tevens namens ruim 1800 Weespers die de petitie om de bomen te behouden hebben ondertekend en Marc Postma op persoonlijke titel voor behoud van zoveel mogelijk bomen. Oomen zei daarbij dat het er wel op lijkt dat bomen aan de Korte Muiderweg minder waard lijken dan bomen in de grachtengordel en liet weten dat er geen participatie heeft plaatsgevonden. Ze veegde de vloer aan met de werkwijze van de GEM Bloemendalerpolder, die volgens haar argumenten van bezorgde bewoners achteloos wegschuift. “Wij hebben u nodig in Weesp”, deed ze daarbij een appèl op de commissieleden.

2024-02-29

Artikel Het Parool 11 februari 2024: Weespers in actie tegen bomenkap: ‘Waren we maar nooit samengegaan met Amsterdam’

Weespers in actie tegen bomenkap: ‘Waren we maar nooit samengegaan met Amsterdam’ door: Marcel Wiegman11 februari 2024 Langs de Korte Muiderweg in Weesp dreigen 57 monumentale populieren te sneuvelen voor de ontsluiting van de nieuwe Weespersluisbuurt. Buurtbewoners komen in opstand, maar op het Amsterdamse stadhuis blijft het stil. In de Stopera zit Sara Oomen klaar voor haar 3 minuten inspraak.

+Read more...

Haar stem trilt licht van de zenuwen. Achter de bestuurstafel bladert D66-wethouder Reinier van Dantzig van Ruimtelijke Ordening in zijn paperassen. “Ons bekroop de afgelopen weken weleens het gevoel dat een Weesper boom minder waard is dan een boom in de grachtengordel,” zegt Oomen. “Geeft u de Weesper bomen alstublieft de aandacht die ze verdienen.” De toon is gezet. Oomen spreekt namens de actiegroep Behoud bomen Muiderweg, de weg tussen Muiden en Weesp, die klaargemaakt moet worden om de nieuwe Weespersluisbuurt te ontsluiten voor het autoverkeer. En zoals dat gaat bij dit soort projecten: daar moet af en toe een boom voor wijken. Wat er dan ook altijd gebeurt: de buurt komt in opstand. Blijf van onze bomen af. Het moet gezegd: het is een imposante rij oude populieren (en een enkele es), 68 in totaal. Als de plannen van bouwconsortium GEM doorgaan, zullen er binnenkort 57 sneuvelen. Die hebben allemaal een rood-wit gestreept lint gekregen van de buurtbewoners, zodat iedereen die er met de auto of de fiets langs raast goed kan zien wat er te gebeuren staat. De hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad, want de kapvergunning ligt al klaar. Alleen de gemeente Amsterdam kan de kap nog tegenhouden.

Ingewikkeld verhaal Marja Wanders ziet ze staan vanuit haar huis, de bomen. Aan haar tafel zijn Sarina Brukx en Mark Postma aangeschoven, leden van het plaatselijke actiecomité. Voor hen ligt een lange plattegrond van de weg. Met de bomen. Er volgt een ingewikkeld verhaal over varianten en voorstellen. Nu nog ligt er aan beide kanten van de weg een fietspad. De GEM zou die graag als tweerichtingenpad samenbrengen aan één kant van de weg met daarnaast een voetpad van een kleine meter, precies op de plek waar nu de bomen staan. Een plan dat de verkeersveiligheid ten goede komt, schrijft de GEM op zijn website. Want zo hoeven fietsers de autoweg minder vaak over te steken als ze de buurt in willen rijden. Om daar meteen aan toe te voegen dat het streven is geweest om zoveel mogelijk bomen te behouden en de lege plekken op te vullen met jonge aanplant. Maar wat is zo veel mogelijk als meer dan 80 procent het loodje legt? Die bomen staan er al 50 jaar, zegt Postma. Ze zijn niet alleen mooi, maar vormen ook een tegenwicht voor de kaalslag rond Muiden en Weesp door de aanleg van de A1 en de A9. Ze zijn ook nodig voor de biodiversiteit, zegt Brukx. Want hoewel het mooie huizen zijn in het nieuwbouwbuurtje, een vogel of een insect is er nog nauwelijks te bekennen. En dat zal er door een massale kap niet beter op worden. Buiten dat: waarom is de buurt eigenlijk niets gevraagd, vraagt Wanders zich vertwijfeld af. Pas in december kwam ze er achter dat de bomen moesten verdwijnen, toen in Weesp de plaatselijke bestuurscommissie zich boog over een definitief ontwerp voor de herinrichting van de Muiderweg. Appeltje-eitje De buurt heeft inmiddels diverse alternatieven op tafel gelegd: de hele weg verleggen, het voetpad naar de overkant verplaatsen of de middenberm versmallen. Het mocht niet baten. Als het al niet te duur was, stonden praktische bezwaren in de weg. Eén variant is nu nog over – en gek genoeg blinkt die uit in eenvoud: hou alles ongeveer zoals het is. Een weg met aan beide

zijden een breed fietspad, aangevuld met een voetpad achter de bomen langs. Veilig en efficiënt. Appeltje-eitje, zou je zeggen. Ook Postma sprak in op de Stopera. Wat de wethouder van diens alternatief vond, wilde de gemeenteraad weten. Dat wist Van Dantzig eigenlijk niet zo goed. Wat hij wel wist: wat er ook gebeurt, het mag geen cent extra kosten. Wanders, enigszins ontzet: “Je ziet hier nu het oude sentiment opspelen. Waren we maar nooit samengegaan met Amsterdam, hadden we twee jaar geleden maar gekozen voor een fusie met de gemeente Gooise Meren. Dan was dit nooit gebeurd.” Over de auteur: Marcel Wiegman werkt ruim 25 jaar voor Het Parool. In het verleden was hij politiek verslaggever in Amsterdam en Den Haag, tegenwoordig maakt hij vooral interviews en achtergrondverhalen over de stad.

2024-02-13

Actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ zoekt gemeenteraad op

Het WeesperNieuws berichtte deze update van onze actie: Landschapsarchitect Niek Roozen en Isolde Zandzee spreken morgen (woensdag) via een videoboodschap tijdens de commissie Ruimtelijke Ordening de raadsleden van Amsterdam toe voor behoud van zoveel mogelijk bomen langs de Korte Muiderweg, terwijl Sara Oomen en Mark Postma van de actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ live de raad gaan toespreken.

Vorige maand volgde het ene na het andere bericht over de strijd voor het behoud van zoveel mogelijk bomen langs de Korte Muiderweg.

+Read more...

Daarna werd het vrij stil, maar achter de schermen is er regelmatig overleg geweest. Wat dat heeft opgeleverd is niet bekend, maar het feit dat de bezorgde bewoners morgen de raad toespreken, duidt erop dat er nog niet veel vooruitgang is geboekt.

Reconstructie Korte Muiderweg

Eerst nog even waar het over gaat. De GEM Bloemendalerpolder, het gelegenheidsconsortium van projectontwikkelaars dat Weespersluis inclusief alle infrastructuur aanlegt, is van plan de Korte Muiderweg te reconstrueren en heeft daarvoor een kapvergunning aangevraagd voor liefst 57 van de 68 populieren.

Een conclusie is dat na het verwijderen van dood hout en controle van stamwonden er op termijn geen sprake is van verhoogd risico Dit proberen honderden Weespers te verijdelen. Niek Roozen staat samen met de 12 leden tellende actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ vooraan in de frontlinie. Woensdag 7 februari delen zij met de raad hun bezorgdheid over de voorgenomen kap van de bomen én over de onveilige situatie die kan ontstaan voor voetgangers. Er is namelijk een voetpad van 90 centimeter breed gepland en dat is gevaarlijk smal.

Roozen heeft verstand van bomen en heeft ook veel connecties in deze wereld. Op zijn verzoek bracht onlangs dendroloog (een boomdeskundige) Jaap Smit samen met Roozen een veldbezoek aan de Korte Muiderweg. Zijn conclusie is dat de bomen er eigenlijk prima bij staan, beter nog dan het onderzoeksbureau Terra Nostra in opdracht van GEM Bloemendalerpolder eerder liet weten.

Een veelzeggende conclusie is dat er na het verwijderen van dood hout en controle van stamwonden op termijn geen sprake van verhoogd risico is en dat er daarom geen directe aanleiding is om de bomen te verwijderen. De meeste populieren hebben een levensverwachting van 15 jaar en voor bomen is dat het maximum dat in boomadviezen wordt gegeven. Smit laat weten dat de alternatieven die de actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ prima zijn en niet duurder uitpakken.

Bestuurscommissie

Binnenkort praat ook de bestuurscommissie stadsgebied Weesp over de bomen. Wanneer is nog niet duidelijk. De eerstvolgende vergadering staat gepland voor dinsdag 13 februari, maar de agenda is nog niet vastgesteld. Er is een kans dat de geplande reconstructie wordt besproken, maar zeker is dat niet. Hoe dan ook heeft de actiegroep in de aanloop naar de bespreking alvast conclusies getrokken die worden gedeeld met de bestuurscommissie. Een aantal belangrijke:

Er worden onnodig 57 volwassen populieren gekapt. In de vier alternatieven die de actiegroep aanbied, worden bijna alle populieren gespaard. De argumenten die worden aangevoerd voor de ‘noodzaak’ van de bomenkap zijn op verschillende punten makkelijk te weerleggen en de technische problemen zijn eenvoudig op andere wijze op te lossen. De veiligheid van zowel fietsers als voetgangers is in het geding. Het veel te smalle voetpad ligt zonder verhoging direct naast het tweerichtingenfietspad. Met alle verschillende vervoersmiddelen van tegenwoordig (kinderwagens, kinderfietsjes, rollators, bakfietsen, racefietsen, e-bikes etc) en tweerichtingen op hetzelfde fietspad is het levensgevaarlijk. Drie alternatieven die de actiegroep aanreikt, gaan uit van een veiligere oplossing voor voetgangers en fietsers. Het vierde alternatief gaat uit van een fietspad aan beide kanten van de weg, zoals de situatie nu is (zie kader ‘Vierde alternatief’ hieronder). Onvoldoende participatie; burgers zijn onvoldoende in het proces van de totstandkoming van het ontwerp en niet alleen dat, ze hebben ook een informatieachterstand omdat veel relevante documenten (nog) niet worden gedeeld, terwijl tegelijkertijd de projectplanning van het GEM niet mag worden vertraagd. Er is in het ontwerp onvoldoende rekening gehouden met de bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen aan de KMW en de gevolgen van de tweejarige afsluiting van de KMW. Ook is onvoldoende meegenomen wat deze lange afsluiting betekent voor de bewoners aan de Lange Muiderweg, die een sluiproute en daarmee toenemende drukte vrezen. Politieke steun

Dat de bestuurscommissie achter de actiegroep staat, staat buiten kijf. Weliswaar heeft de commissie nog niet echt inhoudelijk gesproken over de plannen, maar uit onder meer reacties van commissieleden tijdens een recente voorlichtingsavond blijkt dat ze niet veel op hebben met de plannen van de GEM en ook niet met de manier waarop bewoners zijn betrokken bij de plannen. Politieke steun van de bestuurscommissie wordt door de actiegroep erg op prijs gesteld, maar het is uiteindelijk het college van b. en w. knopen doorhakt. Dat wordt aangestuurd door de gemeenteraad en vandaar is er morgen het dringend appel vanuit Weesp om de plannen te wijzigen en de bomen te behouden.

Vierde alternatief

De actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ heeft na drie eerdere alternatieven een vierde variant gepresenteerd voor de reconstructie van de Korte Muiderweg. Deze is mogelijk goedkoper dan het plan van de GEM Bloemendalerpolder. In dit tracé blijft het fietspad aan de oostzijde behouden en wordt het fietspad aan de westzijde éénrichtingsverkeer tussen het Weespersluispark en Hoogerlust. Een voordeel van dit plan is dat de bestaande fundering hergebruikt wordt en de ruimte aan de oostzijde van de weg wordt benut, in tegenstelling tot in het ontwerp van de GEM. “Voor het voetpad aan de westzijde wordt maatwerk toegepast en aan de oostzijde tussen het fietspad en de sloot kan zelfs nog een ‘laarzenpad’ ontstaan, waardoor meer genoten kan worden van het open rivierlandschap”, laat de actiegroep weten.

Er zijn nog twee voordelen. Van fietspaden met eenrichtingsverkeer is bewezen dat ze veiliger zijn dan bij tweerichtingsverkeer en een tweede voordeel is de betere bereikbaarheid van bewoners en bedrijven. Voor het vierde alternatief is een bestemmingsplanwijziging nodig, die middels een spoedprocedure geregeld kan worden, laat de actiegroep weten. “Want waar een wil is, is een weg – een veilige weg met prachtige hoge populieren.”

2024-02-08