U, de petitionaris
Schets bomenrij bij weespersluispark

Maak de Korte Muiderweg Weesp groen en veilig

2.126 ondertekeningen

De Korte Muiderweg in Weesp:

 • Er is kapvergunning aangevraagd voor 57 van de 68 bomen
 • Onveilig: een smalle stoep direct aan het fietspad
 • Te weinig snelheidsbeperking (luchtkwaliteit, overlast)
 • De landschap bepalende bomenrijen moeten meer behouden blijven
 • Verkeerschaos bouw beperken ook Lange (!) Muiderweg
 • 2 jaar sluiten duurt te lang

Petitie

Wij

Bewoners Weesp inclusief Weespersluis en Muiden, inclusief de Krijgsman en dagelijkse gebruikers van de weg

 

constateren dat:

Dat het ontwerp voor de Korte Muiderweg in Weesp:

 • Niet voldoet aan het aangenomen Groenbeleidsplan van oktober 2021
 • Onveilig is voor wandelaars en (snel)fietsers
 • Ongezond is voor huidige en nieuwe aanwonende bewoners door te weinig behoud van en aanplanten bomen gezien de verwachte verkeersbelasting qua omvang en snelheid
 • Huidige Landschap bepalende bomenrijen als aangezicht van Weesp meer behouden moet en kan worden
 • 2 jaar sluiting te lang is en te veel overlast geeft

 

en verzoeken

 • Het ontwerp en organisatie aan te passen, rekeninghoudend met bovengenoemde constateringen.
 • Vergunningstraject geplande bomenkap direct daartoe uit te stellen en te wijzigen.
 • Huidige bomen direct te verzorgen voor gezondheid en behoud
 • Uitvoeringstraject te verkorten.
 • Bij sluiting van de Korte Muiderweg maatregelen te nemen om ook chaos en overlast op de Lange (!) Muiderweg te voorkomen met het oog op veiligheid recreanten en bewoners.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Samenwerkingsverband 
Petitieloket:
Einddatum:
30-07-2024 
Petitionaris:
Isolde Zandee 
Organisatie:
Behoud Bomen Muiderweg 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Het ging er pittig aan toe 15 januari , Verslag WeesperNieuws, een kleine opening

GEM Bloemendalerpolder zet deur open voor aanpassing plan Korte Muiderweg Het ging er pittig aan toe. Je kunt hieronder het hele artikel lezen.

+Lees meer...

Er is een opening maar we zullen nog veel strijd moeten voeren. Meer handtekeningen voor de petitie blijven nodig. Naar 3.000 handtekeningen heeft impact. Dus deel de petitie nog ajb en bedenk dat je huisgenoten allemaal individuele bewoners zijn van Muiden en Weesp of omstreek die de weg veel gebruiken en meetellen!! Of via deze link naar het Weespernieuws met foto's: https://www.weespernieuws.nl/natuur-en-milieu/natuur-en-milieu/330988/gem-bloemendalerpolder-zet-deur-open-voor-aanpassing-plan-kor

Het artikel: Het is amper voor te stellen, maar voor wie het toch gemist heeft: de GEM Bloemendalerpolder presenteerde in september een plan voor herprofilering van de Korte Muiderweg, waarbij mogelijk 57 van de huidige 68 bomen moeten worden gekapt. De GEM beweert dat het plan onder andere is gemaakt met oog voor behoud van de kenmerkende populieren maar daarvan zien veel Weespers, gezien de reeds aangevraagde kapvergunning, niets terug.

Het heeft geleid tot de bliksemsnelle oprichting van de actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’, dat drie goed doortimmerde alternatieven heeft aangedragen. Daarin staan behoud van zoveel mogelijk bomen en de veiligheid van voetgangers centraal. Gisteren was hier een informatieavond over waarbij zowel de GEM Bloemendalerpolder als het actiecomité hun ideeën uit de doeken deed.

Deur staat open

Na de avond zijn we een aantal dingen wijzer geworden. Het belangrijkste is dat de GEM Bloemendalerpolder die verantwoordelijk is voor de herprofilering van de Korte Muiderweg buiten de bebouwde aangedragen suggesties om het plan aan te passen gaat bekijken. De deur staat open. Dat wil niet zeggen dat er ook iets mee gebeurt – dat zal de toekomst uitwijzen – maar laten we het zo omschrijven: het definitief ontwerp is semi-definitief.

College beslist

Ook weten we nu dat uiteindelijk het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam beslist. De GEM Bloemendalerpolder kan wel zoveel willen en hoog en laag springen, maar als het dagelijks bestuur van de gemeente anders beslist, dan moet het plan toch echt worden aangepast.

Bestuurscommissie Weesp is niet blij is met de plannen en de wijze waarop de participatie is gelopen Ten derde is glashelder dat de bestuurscommissie stadsgebied Weesp – de meerderheid was gisteren aanwezig - niet blij is met de plannen en al helemaal niet met de wijze waarop de participatie is gelopen. Of beter: niet is gelopen. Tjakko Smit, directeur projecten van de GEM Bloemendalerpolder, vertelde dat de direct betrokkenen wel degelijk zijn geïnformeerd en geraadpleegd, maar een bewoner liet aan het einde van de avond weten dat met de aanbevelingen niets is gedaan en ook vertelde hij dat de bewoners elke keer achter de informatie aan moesten. Het getuigt niet van een goede manier van overleg en daar vindt de bestuurscommissie wat van.

Daarbij hoopt de bestuurscommissie niet opgezadeld te worden met een nieuwe teleurstelling à la het tijdelijk schoolgebouw in Weespersluis. Daarvoor heeft de bestuurscommissie alternatieven aangedragen, maar daar is vervolgens nauwelijks naar gekeken en dat wil de bestuurscommissie niet nog een keer laten gebeuren.

Commissieleden Sjaak Oostenrijk, Mathijs Petri, Marten Snijder en Cees Sluijk namen gisteren het woord en daaruit bleek een zeer kritische blik richting GEM Bloemendalerpolder. De bestuurscommissie wacht nu eerst af waar de GEM Bloemendalerpolder mee komt en of er serieus is geluisterd naar de bewoners en zal dan een advies aan het college voorbereiden waarbij ze erop vertrouwt dat dit niet in de wind wordt geslagen.

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

Onder andere Cees Sluijk, Mar­ten Snij­der, Cor Bavinck en Tineke Booij van de bestuurscommissie (vlnr) zijn aanwezig bij de informatieavond.

Tevens is helder dat bewoners van de Lange Muiderweg vrezen voor sluipverkeer. De Korte Muiderweg gaat voor de werkzaamheden ongeveer twee jaar dicht en hoewel de GEM Bloemendalerpolders denkt dat het wel zal meevallen met dat sluipverkeer denken de bewoners daar anders over. Zij vrezen met grote vreze en hopen dat daar serieus aandacht voor komt.

Ook is duidelijk dat bijna 1700 personen uit Weesp en Muiden de petitie hebben ondertekend die moet voorkomen dat de bomen worden gekapt en het actiecomité ‘Behoud Bomen Muiderweg’ is vast van plan het verzetsvuur brandend te houden.

Artikel gaat verder onder de afbeelding.

Mathijs Petri van de bestuurscommissie stadsgebied Weesp hekelt de wijze waarop de GEM Bloemendalerpolder de participatie heeft laten verlopen. Naast hem half zichtbaar mede-commissielid Bernard Bierwolf.

Conclusies actiegroep

Als laatste is bekend dat de actiegroep goed beslagen ten ijs komt. Deze bestaat uit twaalf personen die stuk voor stuk specialist zijn op hun vakgebied en gisteren presenteerden ze met ijzersterke argumenten een tegenplan waarbij de herprofilering beter, veiliger en met behoud van het gros van de bomen kan. De conclusies van de actiegroep op een rij:

Het huidig plan voorziet niet in de behoeften van de bewoners. Er zijn procedurele fouten gemaakt in het participatieproces. De gemeente heeft procedurele fouten gemaakt. Het plan voldoet niet aan het beleid van de gemeente en de landelijke richtlijnen. Er zijn alternatieven, zonder goed onderzoek op haalbaarheid, terzijde geschoven. Er is soms conservatisme toegepast en soms juist voor een onveilige situatie gekozen. Hierbij wordt onder andere gedoeld op het geplande voetpad dat volgens het plan een breedte zal hebben van 90 centimeter (drie stoeptegels). Een discutabele buslijn en de gasleiding onder het wegdek hebben voorrang gekregen op bomen. Om al deze redenen doet het actiecomité een dringende oproep aan de gemeente om gemaakte fouten te herstellen nu het nog kan. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald is de boodschap die de actiegroep, het gros van de aan- en omwonenden en honderden Weespers willen meegeven.

17-01-2024

Alternatieve oplossingen en website

WeesperNieuws ma 8 jan, Actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’ komt met alternatieven WEESP - Twaalf Weespers met veel expertise op uiteenlopend gebied hebben zich naar aanleiding van de plannen voor herinrichting van de Korte Muiderweg verenigd in actiegroep ‘Behoud Bomen Muiderweg’. Onder hen zijn de Weespers Niek Roozen (landschapsarchitect), Mark Postma (ingenieur bij RHDHV) en Ruben Swier (technisch manager bij KWS Infra) die drie alternatieven aanreiken.

Het ontwerp zoals de GEM Bloemendalerpolder dat heeft bedacht voor de herinrichting is, zo vindt het comité, zonder noemenswaardige bewonersparticipatie tot stand gekomen en valt niet in goede aarde in Weesp en Muiden.

+Lees meer...

Belangrijkste bezwaren betreffen het kappen van bijna alle populieren langs de weg en het onveilige, smalle wandelpad.

De experts hebben als alternatieve opties een verschuiving van het tracé, verplaatsing van het voetpad naar de oostzijde van de weg en maatwerk-oplossingen voor het voetpad. De eerste oplossing is het meest verstrekkend, maar lost ook de meeste bezwaren op. Deze oplossingen kunnen ook gecombineerd worden om de meerwaarde van de herinrichting nog groter te maken, laat het comité weten.

Op de website kun je de alternatieven inzien: http://www.behoudonzebomen.nl

09-01-2024

Informatie bijeenkomst 15 januari!

Informatiebijeenkomst herinrichting Korte Muiderweg WEESP - De informatie-avond over de herinrichting van de Korte Muiderweg vindt plaats op 15 januari in de kantine van voetbalvereniging FC Weesp op Papelaan 153.

Van 19.30 - 21.00 uur worden bewoners geïnformeerd door de gezamenlijke ontwikkelaars van de Bloemendalerpolder, de GEM, en door de gemeente over het deel buiten de bebouwde kom. Mee.

29-12-2023