U, de petitionaris

Kleinschaliger opvang asielzoekers in Apeldoorn

443 ondertekeningen

De gemeente Apeldoorn wil 600-800 asielzoekers opvangen en is daarover in overleg met het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA). Kleinschalige opvang tot maximaal 150-200 personen, is in het belang van zowel de vluchteling, als de buurtbewoners. Daarom: Meerdere kleinschalige AZC's!

Petitie

Wij

Bewoners van gemeente Apeldoorn en omwonenden van potentiële AZC-locaties in de gemeente Apeldoorn

 

constateren dat:

  • Dat gemeente Apeldoorn zich inzet om 600-800 asielzoekers op te vangen op maximaal twee locaties.
  • Dat het onderbrengen van vele, vaak getraumatiseerde vluchtelingen met verschillende geloven en culturen massaal op één locatie bij elkaar, niet in het belang is van een veilige opvang en een goede relatie met de buurtbewoners.
  • Dat er onder de bevolking veel meer draagvlak is voor kleinschalige AZC's met 150-200 bewoners.

 

en verzoeken

B&W serieus onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van opvang van 150-200 asielzoekers per locatie en daarbij in nauw overleg te blijven met bewoners. Daarnaast willen wij graag duidelijke afspraken over de duur van de opvang en de garantie dat die gedurende de looptijd niet wordt uitgebreid.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Apeldoorn 
Petitieloket:
Einddatum:
01-07-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Marco Sempel 
Organisatie:
Gezamenlijke actiecomités AZC-locaties Apeldoorn 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen