You, the petitioner

Kleinschaliger opvang asielzoekers in Apeldoorn

443 signatures

De gemeente Apeldoorn wil 600-800 asielzoekers opvangen en is daarover in overleg met het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA). Kleinschalige opvang tot maximaal 150-200 personen, is in het belang van zowel de vluchteling, als de buurtbewoners. Daarom: Meerdere kleinschalige AZC's!

Petition

We

Bewoners van gemeente Apeldoorn en omwonenden van potentiële AZC-locaties in de gemeente Apeldoorn

 

observe

  • Dat gemeente Apeldoorn zich inzet om 600-800 asielzoekers op te vangen op maximaal twee locaties.
  • Dat het onderbrengen van vele, vaak getraumatiseerde vluchtelingen met verschillende geloven en culturen massaal op één locatie bij elkaar, niet in het belang is van een veilige opvang en een goede relatie met de buurtbewoners.
  • Dat er onder de bevolking veel meer draagvlak is voor kleinschalige AZC's met 150-200 bewoners.

 

and request

B&W serieus onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van opvang van 150-200 asielzoekers per locatie en daarbij in nauw overleg te blijven met bewoners. Daarnaast willen wij graag duidelijke afspraken over de duur van de opvang en de garantie dat die gedurende de looptijd niet wordt uitgebreid.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Apeldoorn 
Petition desk:
Closing date:
2016-07-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Marco Sempel 
Organisation:
Gezamenlijke actiecomités AZC-locaties Apeldoorn 
Website:

History

Signatures