U, de petitionaris
Img 3848

Kappen met kappen op de monumentale Broekhuizerlaan in Leersum

1.913 ondertekeningen

De eigenaren van de Broekhuizerlaan in Leersum hebben bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Provincie Utrecht vergunningen aangevraagd voor de gefaseerde kap van 680 eeuwenoude beuken en eiken. De eigenaren willen deze eeuwenoude, monumentale bomen volledig vervangen met jonge aanplant.

Petitie

Wij

Inwoners van de Utrechtse Heuvelrug en omliggende gemeenten, bezoekers, beschermers van bomen;

 

constateren

  • dat de massale kap van gezonde volwassen bomen zeer ongewenst en ongepast is in tijden van klimaatcrisis;
  • dat deskundigen aangeven dat de meeste bomen met zorgvuldig onderhoud nog vele jaren mee kunnen, en zelfs nog 100 jaar ouder kunnen worden;
  • dat de bomen een habitat zijn voor beschermde vleermuissoorten en de holenduif;
  • dat jonge aanplant op geen enkele wijze de klimaatbevorderende eigenschappen van volwassen bomen kan compenseren.

 

en verzoeken

  • de gemeente Utrechtse Heuvelrug geen vergunning te verlenen voor de kap van de bomen aan de monumentale Broekhuizerlaan en de paden daaromheen;
  • de gemeente Utrechtse Heuvelrug structureel toe te zien op de duurzame bescherming en onderhoud van de bomen aan diezelfde laan en de paden daaromheen.

Het antwoord

Kap mag doorgaan van de gemeente! Maak bezwaar!

Op 15 december heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloten dat alle beuken gekapt en vervangen mogen worden door jonge beukenboompjes. De gemeente heeft dus geen gehoor gegeven aan de grote publieke weerstand tegen deze plannen. De kap van de 313 bomen is pas de eerste fase van de vernietiging van dit levende rijksmonument. Op termijn volgen nog twee aanvragen. In totaal zullen bijna 1000 monumentale bomen worden gekapt.

Iedereen mag tot 26 januari 2021 bezwaar maken tegen dit besluit en dat gaan wij ook zeker doen! We hebben een website en formulier gemaakt zodat iedereen eenvoudig bezwaar kan maken, ga daarvoor naar www.reddebroekhuizerlaan.nl. Daar lees je alle argumenten tegen de kap en op welke manier wij de gemeente tot verantwoording roepen.

De conclusie is dat de gemeente deskundige adviezen negeert, burgers niet goed voorlicht over de daadwerkelijke staat van de bomen en tot op heden niet is ingegaan op duurzame alternatieven voor het behoud van de laan.

Red de Broekhuizerlaan en maak samen bezwaar! Hoe meer mensen bezwaar maken, hoe moeilijker het wordt voor de gemeente om de tegenargumenten naast zich neer te leggen.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Utrechtse Heuvelrug 
Petitieloket:
Einddatum:
07-10-2020 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Jolande Baudet 
Organisatie:
Werkgroep Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug; fractie Partij voor de Dieren Provinciale Staten Utrecht 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Kap mag doorgaan van de gemeente! Maak bezwaar!

Op 15 december heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug besloten dat alle beuken gekapt en vervangen mogen worden door jonge beukenboompjes. De gemeente heeft dus geen gehoor gegeven aan de grote publieke weerstand tegen deze plannen.

+Lees meer...

De kap van de 313 bomen is pas de eerste fase van de vernietiging van dit levende rijksmonument. Op termijn volgen nog twee aanvragen. In totaal zullen bijna 1000 monumentale bomen worden gekapt.

Iedereen mag tot 26 januari 2021 bezwaar maken tegen dit besluit en dat gaan wij ook zeker doen! We hebben een website en formulier gemaakt zodat iedereen eenvoudig bezwaar kan maken, ga daarvoor naar www.reddebroekhuizerlaan.nl. Daar lees je alle argumenten tegen de kap en op welke manier wij de gemeente tot verantwoording roepen.

De conclusie is dat de gemeente deskundige adviezen negeert, burgers niet goed voorlicht over de daadwerkelijke staat van de bomen en tot op heden niet is ingegaan op duurzame alternatieven voor het behoud van de laan.

Red de Broekhuizerlaan en maak samen bezwaar! Hoe meer mensen bezwaar maken, hoe moeilijker het wordt voor de gemeente om de tegenargumenten naast zich neer te leggen.

31-12-2020

Help mee om onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken!

Beste ondertekenaars,

Inmiddels is de petitie tegen de bomenkap in behandeling genomen door het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en als officieel ingekomen stuk geregistreerd. Wanneer wij antwoord krijgen van de verantwoordelijke wethouder weten we niet, maar we kunnen al wel vaststellen dat het besluitproces is vertraagd; de wethouder gaf aan dat er nog nader onderzoek gedaan moeten worden en dat zij nog verdere informatie moeten verstrekken aan adviserende organen.

Voorts zijn we verheugd te kunnen meedelen dat de Bomenstichting (bomenstichting.nl) de casus heeft opgepakt en nu bezig is met het opzetten van onafhankelijk onderzoek naar de staat van de bomen! Aangezien er steeds door eigenaren en gemeente beweerd wordt dat alle bomen een gevaar vormen, is het goed deze claim door een onafhankelijk bureau te laten onderzoeken. De bomenstichting is met een crowdfunding-actie gestart om het onderzoek te financieren.

+Lees meer...

Wij roepen alle bomenbeschermers op om hieraan bij te dragen! De Bomenstichting is klein en uw steun is daarom heel welkom, kijk hiervoor op:

https://www.bomenstichting.nl/nieuws/beuken-broekhuizerlaan.html

Dank nogmaals voor uw betrokkenheid en steun! Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en ook laten weten wat de uitkomsten van het onderzoek wanneer dit is afgerond.

Met hartelijke groet, mede namens de werkgroep Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, Jesseka Batteau

04-10-2020

Op 14 september 2020 overhandigd

De petitie is gisteren overhandigd aan zowel de wethouder als aan de gemeenteraad.

De wethouder heeft in elk geval aangegeven dat het besluittermijn inmiddels is vertraagd omdat adviserende instanties aanvullende informatie hebben opgevraagd en onderzoeken nog lopen..

15-09-2020