You, the petitioner
Img 3848

Kappen met kappen op de monumentale Broekhuizerlaan in Leersum

1,913 signatures

De eigenaren van de Broekhuizerlaan in Leersum hebben bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Provincie Utrecht vergunningen aangevraagd voor de gefaseerde kap van 680 eeuwenoude beuken en eiken. De eigenaren willen deze eeuwenoude, monumentale bomen volledig vervangen met jonge aanplant.

Petition

We

Inwoners van de Utrechtse Heuvelrug en omliggende gemeenten, bezoekers, beschermers van bomen;

 

observe

  • dat de massale kap van gezonde volwassen bomen zeer ongewenst en ongepast is in tijden van klimaatcrisis;
  • dat deskundigen aangeven dat de meeste bomen met zorgvuldig onderhoud nog vele jaren mee kunnen, en zelfs nog 100 jaar ouder kunnen worden;
  • dat de bomen een habitat zijn voor beschermde vleermuissoorten en de holenduif;
  • dat jonge aanplant op geen enkele wijze de klimaatbevorderende eigenschappen van volwassen bomen kan compenseren.

 

and request

  • de gemeente Utrechtse Heuvelrug geen vergunning te verlenen voor de kap van de bomen aan de monumentale Broekhuizerlaan en de paden daaromheen;
  • de gemeente Utrechtse Heuvelrug structureel toe te zien op de duurzame bescherming en onderhoud van de bomen aan diezelfde laan en de paden daaromheen.

The answer

Op 14 september 2020 overhandigd

De petitie is gisteren overhandigd aan zowel de wethouder als aan de gemeenteraad.

De wethouder heeft in elk geval aangegeven dat het besluittermijn inmiddels is vertraagd omdat adviserende instanties aanvullende informatie hebben opgevraagd en onderzoeken nog lopen.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Utrechtse Heuvelrug 
Petition desk:
Closing date:
2020-10-07 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Jolande Baudet 
Organisation:
Werkgroep Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug; fractie Partij voor de Dieren Provinciale Staten Utrecht 
Website:

History

Signatures

Updates

Help mee om onafhankelijk onderzoek mogelijk te maken!

Beste ondertekenaars,

Inmiddels is de petitie tegen de bomenkap in behandeling genomen door het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en als officieel ingekomen stuk geregistreerd. Wanneer wij antwoord krijgen van de verantwoordelijke wethouder weten we niet, maar we kunnen al wel vaststellen dat het besluitproces is vertraagd; de wethouder gaf aan dat er nog nader onderzoek gedaan moeten worden en dat zij nog verdere informatie moeten verstrekken aan adviserende organen.

Voorts zijn we verheugd te kunnen meedelen dat de Bomenstichting (bomenstichting.nl) de casus heeft opgepakt en nu bezig is met het opzetten van onafhankelijk onderzoek naar de staat van de bomen! Aangezien er steeds door eigenaren en gemeente beweerd wordt dat alle bomen een gevaar vormen, is het goed deze claim door een onafhankelijk bureau te laten onderzoeken. De bomenstichting is met een crowdfunding-actie gestart om het onderzoek te financieren.

+Read more...

Wij roepen alle bomenbeschermers op om hieraan bij te dragen! De Bomenstichting is klein en uw steun is daarom heel welkom, kijk hiervoor op:

https://www.bomenstichting.nl/nieuws/beuken-broekhuizerlaan.html

Dank nogmaals voor uw betrokkenheid en steun! Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en ook laten weten wat de uitkomsten van het onderzoek wanneer dit is afgerond.

Met hartelijke groet, mede namens de werkgroep Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug, Jesseka Batteau

2020-10-04

Op 14 september 2020 overhandigd

De petitie is gisteren overhandigd aan zowel de wethouder als aan de gemeenteraad.

De wethouder heeft in elk geval aangegeven dat het besluittermijn inmiddels is vertraagd omdat adviserende instanties aanvullende informatie hebben opgevraagd en onderzoeken nog lopen..

2020-09-15

Petitie zal op maandag 14 september aan de gemeente worden aangeboden!

Beste ondertekenaars,

We hebben inmiddels de 2000 handtekeningen overschreden: 1906 digitale handtekeningen en 164 geschreven handtekeningen!

Aanstaande maandagavond om 19.30 zal de petitie tegen de kap aan de Broekhuizerlaan aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug worden overhandigd.

Via deze site en via de mail zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang en u natuurlijk op de hoogte stellen van welk besluit de gemeente uiteindelijk heeft genomen. Wij hopen ten zeerste dat de gemeente de bezwaren en alternatieven ter harte neemt en ervoor kiest deze prachtige monumentale bomen voor lange tijd te behouden.

+Read more...

We willen iedereen bedanken voor de massale steun tegen de kap en voor het behoud van de eeuwenoude bomen aan de monumentale Broekhuizerlaan! Laten we kappen met kappen!!

Met hartelijke groet, Jesseka Batteau

2020-09-13