U, de petitionaris
Logo boomm final

Houd Station Mook-Molenhoek groen, geen weg langs de Heumense Schans

1.800 ondertekeningen

De gemeente Mook-Middelaar is gestart met het onderzoek naar de Ecozone Molenhoek. Er zal wederom onderzocht worden of de aanleg van een nieuwe verbindingsweg van Groesbeek naar de Rijksweg 271 (variant 5a) haalbaar is. Deze weg zal aan de onderkant van de Heumense Schans worden aangelegd. Deelt u onze zorgen? Onderteken dan de petitie!

Petitie

Wij

inwoners en andere belanghebbenden

 

constateren dat:

dat de verbindingsweg (variant 5a) het volgende inhoudt:

  • Een uniek stuk natuurgebied met bijzondere flora en fauna zal worden vernietigd. En dat ruim 100.000 euro wordt uitgegeven alleen al naar een onderzoek hiernaar.

  • Er extra veel geluidsoverlast, uitstoot van fijnstof, uitlaatgassen en stikstof in het natuur- en woongebied zal zijn.

  • Molenhoek geen mooie plek meer is om te wonen omdat we tussen 2 'Rijkswegen' komen te liggen.

  • Het is niet de oplossing, maar een verschuiving/vererging van het probleem.

Er moet een oplossing komen voor de overlast langs Heumense baan/Ringbaan.

 

en verzoeken

de gemeente Gemeente Mook & Middelaar te stoppen met inbrengen van de 5a Variant als oplossing van de verkeersproblemen in Molenhoek. Geen weg achter het spoor en verwoesting van de natuur bij en op de Heumense Schans.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Mook en Middelaar 
Petitieloket:
Einddatum:
24-12-2027 
Petitionaris:
Oscar van Deurzen 
Organisatie:
BOOMM - Belangengroep Onze Omgeving Mook Molenhoek 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Onze flyer; Weg door spoorzone: alleen verliezers

Belangengroep Onze Omgeving Mook Molenhoek (BOOMM)

7 maart 2022

Van 14 tot 16 maart gaan de inwoners van Mook en Middelaar naar de stembus. Eén van de kwesties die ook in de toekomst politieke aandacht verdient is deze vraag: moet er een nieuwe weg door de spoorzone bij Molenhoek komen? De meeste partijen hebben zich inmiddels over de weg uitgesproken, ook wel ‘variant 5 / 5a’ genoemd, maar de standpunten blijken voor meerdere uitleg vatbaar.

+Lees meer...

Waar gaat het ook weer over?

Al zo’n 20 jaar onderneemt het gemeentebestuur pogingen om het verkeer dat nu via verschillende routes van Groesbeek naar de Rijksweg rijdt, via één weg te laten rijden: via Rijlaan en Heumensebaan naar Molenhoek en dan voor het spoorbruggetje in Molenhoek afbuigend achter het station langs. Deze nieuwe weg leidt het verkeer door het bos, vlak langs de Lindenlaan en Eendracht, richting de Veldweg in Mook. De doorgang bij de Bisselt wordt mogelijk gesloten voor autoverkeer, net als het spoorbruggetje en de spoorwegovergang bij het station.

Gevolgen van één nieuwe, drukke weg die al dit verkeer opvangt zouden zijn: vernieling van natuurgebied in de spoorzone, overlast van geluid en stank in Molenhoek en Mook en gevaarlijke oversteekplaatsen bij de Veldweg richting Eendracht ‘30. Natuurmonumenten en Werkgroep Animo hebben zich tegen de nieuwe weg gekeerd. Het gebied ‘is het meest diverse stukje natuur in de hele gemeente’, aldus Natuurmonumenten in De Gelderlander van 24 februari. In december bevestigde het rapport ‘Verkeersanalyse Zuidflank Nijmegen’, in opdracht van de regio Arnhem Nijmegen, dat het verkeer tussen Groesbeek en de Rijksweg zich nu over de drie routes verdeelt. Echter, om onduidelijke redenen vinden diverse politieke partijen dat de nieuwe drukke weg er moet komen.

Standpunten politiek

Afgelopen najaar hebben wij de politieke partijen gevraagd om zich uit te spreken over de nieuwe weg. Alleen de VVD spreekt zich zonder enig voorbehoud uit tegen de weg. Bij de andere partijen zijn de standpunten onduidelijk. Was de grootste partij, de DGP, eerder voor de weg; vermoedelijk door de acties van BOOMM geeft de DGP nu aan ‘geen voorstander van de weg door de spoorzone te zijn’. Maar met een flink voorbehoud: wanneer er geen alternatief voor deze weg is en bij voldoende draagvlak, kiest men alsnog voor de weg. En daar zit nou het addertje, want wie bepaalt of er wel of geen alternatief is? Ook de andere partijen houden de kaarten tegen de borst. GroenLinks kan nog alle kanten op en zegt te willen ‘werken aan een toekomstbestendige oplossing voor de afwikkeling van het verkeer van Groesbeek naar de A73’, het CDA houdt zich helemaal op de vlakte. De PvdA leek aanvankelijk tegenstander van de weg maar stelt nu ‘een weloverwogen standpunt te willen innemen en te wachten op het nog te verschijnen rapport.’

De gemeentepolitiek is er nog niet uit. Maar in de coalitiebesprekingen na de verkiezingen kan de weg zo maar een feit zijn. Met als verliezers welzijn, verkeersveiligheid, natuur en milieu. Daarom zal BOOMM zich zowel voor als na de verkiezingen laten horen, ook als deelnemer in het participatietraject van de gemeente. Met meer dan 1.700 handtekeningen van verontruste burgers kan dat niet anders!

Meer info: www.boomm.info

12-03-2022

BOOMM Nieuwsbrief december 2021

Beste lezer,

Afgelopen tijd is er weer veel gebeurd waar we je graag over willen informeren

1.293 handtekeningen voor een groen stationsgebied

De petitie ‘Houd Station Mook-Molenhoek groen, geen weg langs de Heumense Schans’ is inmiddels ruim 1.293 keer ondertekend. Sinds februari van dit jaar hebben inwoners van Molenhoek, Mook, Malden en Groesbeek, maar ook bezoekers van verder weg hun handtekening gezet.

+Lees meer...

Daarmee geven zij aan geen nieuwe, verbrede verbinding te willen tussen Groesbeek, om Molenhoek heen, via Mook naar de Rijksweg, met alle consequenties als natuurvernietiging, verkeersdrukte, overlast en het afsluiten van Molenhoek.

Burgemeester ontvangt boompje

Actiegroep BOOMM heeft op zaterdag 6 november onder grote belangstelling een boompje aangeboden aan burgemeester Willem Gradisen van Mook en Middelaar. Namens BOOMM deelde Molenhoeker Henk Joosten zijn zorgen over de komst van de weg met de burgemeester. Die nam het boompje in ontvangst maar nam zelf geen stelling in over de nieuw te plannen weg: ‘Ik ben burgemeester van iedereen’, zo sprak hij. Wel stond hij het boompje direct weer af om het te laten planten. Het boompje, sporkehout, was een gift van boomkweker Harrie van Lent.

Aansluitend werd de boom geplant achter het stationnetje van Mook-Molenhoek. Net als elke eerste zaterdag van de maand was hier natuurgroep Animo druk in de weer met onderhoud van de natuur. In aanwezigheid van De Gelderlander plantten inwoners Henk Joosten en Louise Bellersen de boom op een plek waar de nieuwe weg zou moeten komen. Met als motto: boompje groot, plantertje dood, spraken zij de hoop uit dat de boom hier nog lang kan blijven staan.

Zie ook de filmpjes op www.boomm.info en het verslag in de Gelderlander: Link naar Gelderlander

Mocht je voor ons gezamenlijk doel willen inzetten, dus eigenlijk ben je tegen de mogelijk aan te leggen weg, neem dan contact met ons op via info@boomm.info

Hartelijke groet,

BOOMM

12-12-2021

Actie: Aanbieden Boompje aan Burgemeester

Beste lezer,

Aanstaande zaterdagochtend, 6 november, 10.00 uur, bieden we namens BOOMM een boompje (Sporkehout) aan burgemeester Gradisen aan om onze zorgen over de mogelijke aanleg van een nieuwe weg tussen het spoorbruggetje Molenhoek en Bovensteweg / Veldweg kenbaar te maken. Deze overhandiging vindt plaats bij de Oversteekplaats snelfietsroute/Veldweg.

+Lees meer...

Naast de ingang gemeentewerf, Veldweg 3, Mook. We zouden het op prijs stellen als je aanwezig zou kunnen zijn om onze zorgen kracht bij te zetten. Als je mensen kent die onze zorgen delen, neem ze mee, ze zijn van harte welkom.

Voorafgaand aan de overhandiging gaan we Animo helpen tijdens de landelijke natuur opschoondag. Ook hierbij ben je van harte welkom. De dag begint om 9.00 uur. Verzamelen bij het station en vergeet niet een schop en werkhandschoenen mee te nemen.

We hopen op een mooie opkomst!

Hartelijke groet,

BOOMM

03-11-2021