You, the petitioner
Logo boomm final

Houd Station Mook-Molenhoek groen, geen weg langs de Heumense Schans

1,800 signatures

De gemeente Mook-Middelaar is gestart met het onderzoek naar de Ecozone Molenhoek. Er zal wederom onderzocht worden of de aanleg van een nieuwe verbindingsweg van Groesbeek naar de Rijksweg 271 (variant 5a) haalbaar is. Deze weg zal aan de onderkant van de Heumense Schans worden aangelegd. Deelt u onze zorgen? Onderteken dan de petitie!

Petition

We

inwoners en andere belanghebbenden

 

establish that:

dat de verbindingsweg (variant 5a) het volgende inhoudt:

  • Een uniek stuk natuurgebied met bijzondere flora en fauna zal worden vernietigd. En dat ruim 100.000 euro wordt uitgegeven alleen al naar een onderzoek hiernaar.

  • Er extra veel geluidsoverlast, uitstoot van fijnstof, uitlaatgassen en stikstof in het natuur- en woongebied zal zijn.

  • Molenhoek geen mooie plek meer is om te wonen omdat we tussen 2 'Rijkswegen' komen te liggen.

  • Het is niet de oplossing, maar een verschuiving/vererging van het probleem.

Er moet een oplossing komen voor de overlast langs Heumense baan/Ringbaan.

 

and request

de gemeente Gemeente Mook & Middelaar te stoppen met inbrengen van de 5a Variant als oplossing van de verkeersproblemen in Molenhoek. Geen weg achter het spoor en verwoesting van de natuur bij en op de Heumense Schans.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Mook en Middelaar 
Petition desk:
Closing date:
2027-12-24 
Lead petitioner:
Oscar van Deurzen 
Organisation:
BOOMM - Belangengroep Onze Omgeving Mook Molenhoek 
Website:

History

Signatures

Updates

Gemeenteraad Mook: spoorzone moet natuur worden

De huidige bestemming van de spoorzone in Molenhoek, bedrijventerrein, moet natuur worden. Zo was de strekking van een motie die de Gemeenteraad van Mook tijdens de Raadsvergadering van 2 november heeft aangenomen.

+Read more...

Met de door VVD en DGP voorgestelde bestemmingswijziging zou de optie van een weg door de spoorzone niet langer mogelijk zijn.

Ook wil de Raad dat de wethouder onderzoekt of ter hoogte van de keerlus beperkt woningbouw mogelijk is; voor dat deel zou dan bestemming woningbouw gelden.

BOOMM vindt de motie een grote stap in de goede richting. Bijna het hele spoorterrein krijgt de bestemming natuur waardoor er geen weg door het waardevolle natuurgebied gerealiseerd kan worden. Hiervoor heeft BOOMM zich sterk gemaakt, de afgelopen jaren.

Tegelijkertijd is er het besef dat we er nog niet zijn. Het wachten is nu nog op de daadwerkelijke wijziging van het bestemmingsplan door het gemeentebestuur. Totdat dit een feit is zal BOOMM dit proces bewaken.

Aangenomen Motie Spoorzone:

2023-12-06

Gelukkig Nieuwjaar

BOOMM wenst iedereen een gelukkig, gezond en leefbaar 2023! Gelukkig Nieuwjaar.

2023-01-01

Weg door spoorzone, stand van zaken

Beste lezers,

Het is even stil geweest vanuit onze kant. Niet omdat er niets te melden viel – integendeel juist - , maar omdat we als groep druk zijn geweest in de participatie in het onderzoek dat de gemeente in het voorjaar gestart is.

+Read more...

. In het kort: het onderzoek uitgevoerd door een extern advies- en ingenieursbureau, is afgerond. Vertegenwoordigers van BOOMM, net als partijen voor en tegen een weg door de spoorzone, zijn geïnterviewd. Komende maanden zal de eindrapportage verschijnen en zal de verantwoordelijk wethouder, dhr Rodoe, zijn visie hierop naar de Raad sturen

Het onderzoek naar de verkeerssituatie tussen Groesbeek en de A73 is uitgevoerd in opdracht van het oude college van Burgemeester & Wethouders, vlak voor de verkiezingen. In de opdracht stond dat het niet realiseren van de weg door de spoorzone (variant 5a) de kern van het ‘verkeersprobleem’ zou zijn. BOOMM vernam dit in de zomer en heeft het nieuwe college hierover om opheldering gevraagd, dat in september reageerde met de opmerking dat de opdracht veel breder was uitgezet.

In dat onderzoek, dat in het voorjaar liep, was BOOMM een van de stakeholders. Vanaf mei 2022 zijn wij als participant betrokken geweest en hebben wij onze visie gegeven op de verwachte effecten van het nieuwe tracé op leefbaarheid, verkeersveiligheid, natuur en milieu. BOOMM was hiertoe uitgenodigd, naast andere stakeholders. Link naar start onderzoek.

De eerste bevindingen gepresenteerd door het adviesbureau zijn voorzichtig positief te noemen. In het kort: de huidige verkeersdruk in Molenhoek valt binnen de normen en een nieuwe verbindingsweg zoals variant 5a, zou geen directe oplossing bieden. Bovendien zou het verkeersluw maken van de ene route resulteren in sluipverkeer en overlast elders. Mogelijke oplossingen worden dus gezocht binnen de huidige infrastructuur daarmee de aanpassingen en verbeteringen van leefomgeving van direct omwonenden. Het adviesbureau moet nu nog haar eindrapportage opleveren, waarna de wethouder en de Raad weer aan zet zijn. Een recente nieuwsbrief over het onderzoek, zie hier.

De partijen die zich voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen tegen variant 5a hebben uitgesproken kunnen dus nog met een gerust hart hun belofte blijven steunen. Hier de link naar het artikel.

BOOMM blijft het proces en de advisering en het politieke proces nauwgezet volgen, met het doel strak in het vizier: GEEN NIEUWE VERBINDINGSWEG ACHTER HET SPOOR.

BOOMM - Belangengroep Onze Omgeving Mook Molenhoek -

2022-11-18