U, de petitionaris
Unnamed

Handen af van de Pingjumer Gulden Halsband

456 ondertekeningen

Een aantal geldbeluste bewoners heeft bij de provincie een plan ingediend om een windturbinepark bij de Pingjumer Gulden Halsband te plaatsen. De uitvoering van dit plan resulteert in de verwoesting van een eeuwenoud weids natuur- en cultuurgebied: de ''Friese Gordel van Smaragd ''.

Petitie

Wij

Verontruste omwonenden, recreatieondernemers, vrienden en sympathisanten van de Pingjumer Gulden Halsband.

 

constateren

De plaatsing van een windturbinepark tussen Witmarsum, Pingjum en Zurich bij de Pingjumer Gulden Halsband is de doodsteek voor een eeuwenoud natuur- en cultuurlandschap.

 

en verzoeken

De provincie Fryslân het gebied rond de Pingjumer Gulden Halsband niet aan te wijzen als lokatie voor windturbines.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Provincie Fryslân 
Petitieloket:
Einddatum:
03-05-2016 
Organisatie:
Handen af van de Pingjumer Gulden Halsband 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Uw stem is gehoord!

Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft uw stem gehoord en de Provinciale Staten geadviseerd geen windturbines te plaatsen bij de Pingjumer Gulden Halsband. Een belangrijk argument is dat er onder de bevolking geen draagvlak is voor plaatsing van windturbines in dit gebied..

16-04-2016

Petitie aangeboden aan Projectsecretaris Windenergie, Programma Duurzame Energie, Provincie Fryslân

Beste ondertekenaars, Vanochtend heb ik de petitie ''Handen af van de Pingjumer Gulden Halsband'' aangeboden aan de heer Harm-Jan Bouwers, Projectsecretaris Windenergie Programma Duurzame Energie, Provincie Fryslân. Hopelijk wordt de petitie meegenomen in de besluitvorming over het Inpassingsplan Kop Afsluitdijk. Hartelijke groet, Frederik Smit.

30-03-2016

Gemeente Súdwest-Fryslân vierkant tegen windpark bij Pingjumer Halsband

De gemeente is fel tegenstander van een windpark nabij de Pingjujmer Gulden Halsband. De gemeente is voornemens de Pingjumer Halsban in 2016 te beschermen als gemeentelijk monument.

+Lees meer...

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert hierbij minimaal een afstand van 1800 à 2000 meter te hanteren. In het plan van ''Wynkrêft Fiif''/ ''Mei-inoar foar de Wyn'' komen de turbines tot minder dan 100 m vanaf de Pingjumer Halsband te staan. Dat is voor de gemeente onacceptabel. http://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/220965/kommisje%20Doarp%2C%20Stêd%20en%20Omkriten%2015-03-2016

07-03-2016