You, the petitioner
Unnamed

Handen af van de Pingjumer Gulden Halsband

456 signatures

Een aantal geldbeluste bewoners heeft bij de provincie een plan ingediend om een windturbinepark bij de Pingjumer Gulden Halsband te plaatsen. De uitvoering van dit plan resulteert in de verwoesting van een eeuwenoud weids natuur- en cultuurgebied: de ''Friese Gordel van Smaragd ''.

Petition

We

Verontruste omwonenden, recreatieondernemers, vrienden en sympathisanten van de Pingjumer Gulden Halsband.

 

observe

De plaatsing van een windturbinepark tussen Witmarsum, Pingjum en Zurich bij de Pingjumer Gulden Halsband is de doodsteek voor een eeuwenoud natuur- en cultuurlandschap.

 

and request

De provincie Fryslân het gebied rond de Pingjumer Gulden Halsband niet aan te wijzen als lokatie voor windturbines.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Fryslân 
Petition desk:
Closing date:
2016-05-03 
Organisation:
Handen af van de Pingjumer Gulden Halsband 
Website:

History

Signatures

Updates

Uw stem is gehoord!

Het college van Gedeputeerde Staten van Friesland heeft uw stem gehoord en de Provinciale Staten geadviseerd geen windturbines te plaatsen bij de Pingjumer Gulden Halsband. Een belangrijk argument is dat er onder de bevolking geen draagvlak is voor plaatsing van windturbines in dit gebied..

2016-04-16

Petitie aangeboden aan Projectsecretaris Windenergie, Programma Duurzame Energie, Provincie Fryslân

Beste ondertekenaars, Vanochtend heb ik de petitie ''Handen af van de Pingjumer Gulden Halsband'' aangeboden aan de heer Harm-Jan Bouwers, Projectsecretaris Windenergie Programma Duurzame Energie, Provincie Fryslân. Hopelijk wordt de petitie meegenomen in de besluitvorming over het Inpassingsplan Kop Afsluitdijk. Hartelijke groet, Frederik Smit.

2016-03-30

Gemeente Súdwest-Fryslân vierkant tegen windpark bij Pingjumer Halsband

De gemeente is fel tegenstander van een windpark nabij de Pingjujmer Gulden Halsband. De gemeente is voornemens de Pingjumer Halsban in 2016 te beschermen als gemeentelijk monument.

+Read more...

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed adviseert hierbij minimaal een afstand van 1800 à 2000 meter te hanteren. In het plan van ''Wynkrêft Fiif''/ ''Mei-inoar foar de Wyn'' komen de turbines tot minder dan 100 m vanaf de Pingjumer Halsband te staan. Dat is voor de gemeente onacceptabel. http://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/220965/kommisje%20Doarp%2C%20Stêd%20en%20Omkriten%2015-03-2016

2016-03-07