U, de petitionaris
Gele plaat afmetingen

Geen windturbines in Twickel, Hengelo, Borne en Delden

3.109 ondertekeningen

Gemeente Hengelo heeft in Woolde en Twickel (retentiegebied) zoeklocaties aangewezen voor plaatsing van twee 250 meter hoge windturbines. Ook "Wind voor Buren" wil bij knooppunt Buren twee 230 meter hoge windturbines plaatsen.

Volgens Actiegroep "Geen Windturbines in Twickel, Hengelo en Borne" is dit geen optie!

Petitie

Wij

Inwoners, ondernemers en natuurliefhebbers van Twickel, Hengelo, Borne en Hof van Twente

 

constateren

dat plaatsing van +/_ 250 meter hoge windturbines in Twickel, Woolde en bij knooppunt Buren zal leiden tot:

  • Onaanvaardbare gezondheidsrisico's
  • Slagschaduw, geluidsoverlast, lichthinder
  • Grotere verspreiding van fijnstof
  • Aantasting van natuurbeleving en landschap
  • Schade aan flora en fauna

en dat betrokken gemeenten de gezondheid en het welzijn van hun inwoners, ondernemers een eerste prioriteit dienen te geven bij de invulling van de Regionale Energie Strategie.

 

en verzoeken

De Gemeenteraden en Colleges van B&W van betrokken gemeenten:

  • Twickel, Woolde en het knooppunt Buren definitief te schrappen als locaties voor de plaatsing van windturbines
  • te voorkomen dat inwoners, ondernemers en natuurliefhebbers van Twickel, Hengelo, Borne en Hof van Twente aan onaanvaardbare gezondheidsrisico's worden blootgesteld en hun leefomgeving blijvend wordt aangetast
  • te zoeken naar alternatieven voor de energietransitie.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Stadsregio 
Petitieloket:
Einddatum:
25-01-2022 
Petitionaris:
Diederik Neeb 
Organisatie:
Actiegroep Geen Windturbines in Twickel, Hengelo en Borne 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Zienswijze indienen bij de gemeente Hengelo

Nog twee weken om uw zienswijze in te dienen.

In Hengelo komt het besluit over het plaatsen van windturbines steeds dichterbij! Via de petitie hebben al vele mensen zich uitgesproken tegen de komst van overlast gevende en ziekmakende windturbines nabij woningen.

Help ons mee en zorg ervoor dat nóg meer mensen de petitie ondertekenen.

+Lees meer...

Stuur dit door!

Daarnaast kunt u nog iets doen. Tot uiterlijk 26 oktober kunt u een zienswijze indienen bij de gemeente Hengelo over de twee voorgenomen windturbines in Hengelo (op de twee plekken bij Woolde en de locatie Twentekanaal). Een zienswijze is een brief met uw mening over deze windturbines. In andere gemeentes zijn de plannen niet doorgegaan omdat er veel zienswijzen waren ingediend. Het is dus belangrijk dat u en zienswijze gaat indienen. Dit kan simpelweg per e-mail.

U kunt gebruik maken van het voorbeeld op de site en deze insturen, of aanvullen met uw eigen gedachten. Dit hoeft niet in formele taal, het is juist goed om dit in uw eigen woorden te doen. U kunt argumenten gebruiken die gaan over gezondheid, natuur, geluid, milieu, enzovoorts.

Kijk op de site voor meer praktische informatie. www.turbinealarmtwente.nl/actie

Dank!

“Alleen samen krijgen we Hengelo onder controle”

07-10-2021