U, de petitionaris
Er is nieuws!
Gele plaat afmetingen

Geen windturbines in Twickel, Hengelo, Borne en Delden

3.109 ondertekeningen

Gemeente Hengelo heeft in Woolde en Twickel (retentiegebied) zoeklocaties aangewezen voor plaatsing van twee 250 meter hoge windturbines. Ook "Wind voor Buren" wil bij knooppunt Buren twee 230 meter hoge windturbines plaatsen.

Volgens Actiegroep "Geen Windturbines in Twickel, Hengelo en Borne" is dit geen optie!

Petitie

Wij

Inwoners, ondernemers en natuurliefhebbers van Twickel, Hengelo, Borne en Hof van Twente

 

constateren

dat plaatsing van +/_ 250 meter hoge windturbines in Twickel, Woolde en bij knooppunt Buren zal leiden tot:

  • Onaanvaardbare gezondheidsrisico's
  • Slagschaduw, geluidsoverlast, lichthinder
  • Grotere verspreiding van fijnstof
  • Aantasting van natuurbeleving en landschap
  • Schade aan flora en fauna

en dat betrokken gemeenten de gezondheid en het welzijn van hun inwoners, ondernemers een eerste prioriteit dienen te geven bij de invulling van de Regionale Energie Strategie.

 

en verzoeken

De Gemeenteraden en Colleges van B&W van betrokken gemeenten:

  • Twickel, Woolde en het knooppunt Buren definitief te schrappen als locaties voor de plaatsing van windturbines
  • te voorkomen dat inwoners, ondernemers en natuurliefhebbers van Twickel, Hengelo, Borne en Hof van Twente aan onaanvaardbare gezondheidsrisico's worden blootgesteld en hun leefomgeving blijvend wordt aangetast
  • te zoeken naar alternatieven voor de energietransitie.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Stadsregio 
Petitieloket:
Einddatum:
25-01-2022 
Petitionaris:
Diederik Neeb 
Organisatie:
Actiegroep Geen Windturbines in Twickel, Hengelo en Borne 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

INSPREKEN GEMEENTE HENGELO 19 januari 2022

Na het uitstellen van de inspreekavond in december heeft de gemeente Hengelo deze opnieuw vastgesteld, nu op 19 januari 2022. Ondanks de eerdere toezegging van de gemeente Hengelo, nadat wij met uw support 150 machtigingen kregen, om als stichting 30 minuten te mogen inspreken is dit nu gereduceerd tot 5 minuten? Wij hebben hier gister bezwaar tegen gemaakt en wachten op antwoord op welke basis dit besluit is genomen. Iedereen kan zich nog aanmelden om 5 minuten in te spreken, als je dit nog niet gedaan hebt kan dit bij de griffie; raadsgriffie@hengelo.nl Het inspreken kan met Zoom, dus je kan deelnemen, waar je ook bent.

DENK ERAAN, AANMELDEN VOOR MAANDAG 17 JANUARI 12.00 UUR!!.

14-01-2022

INSPREEKAVOND GEMEENTE HENGELO 21 - 12 - 2021

Beste ondertekenaar,

We zijn ondertussen weer een heel aantal weken verder waarin wij niet stil gezeten hebben. Op 21 december a.s.

+Lees meer...

wordt door de gemeente Hengelo een politieke markt gehouden waarbij de mogelijkheid bestaat om in te spreken. i.v.m. Corona dient men zich hiervoor aan te melden, officiële bericht van de gemeente:

Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 16 december 2021 een mail te sturen naar raadsgriffie@hengelo.nl met vermelding van uw naam. Uw spreektijd bedraagt 5 minuten.

Indien u liever niet zelf inspreekt, op dit moment geeft de gemeente aan dat het om een fysieke vergadering gaat in de stadhuishal, dan willen wij u verzoeken om uw spreekrecht aan onze stichting toe te wijzen. Als u hiervoor onderstaande tekst kopieert en uiterlijk 15 december a.s. naar ons email adres stuurt dan kunnen wij dit op tijd indienen bij de gemeente.

Ondergetekende, #naam# machtigt hierbij de stichting duurzame en leefbare driehoek Hengelo, Delden Borne om namens mij in te spreken tijdens de politieke markt van 21 december 2021 mbt de het Omgevingsplan Nieuwe Energie 2021-2030.

Wij hopen op enkele honderden machtigingen en ook enkele tientallen van u die zelf willen inspreken op deze hele belangrijke avond, de gemeenteraad zal op 11 januari 2022 dan een besluit nemen of zij instemt met de plannen van de wethouder.

Wij verzoeken u hiervoor de machtiging te sturen naar ons emailadres: info@turbinealarmtwente.nl

Alvast hartelijk bedankt namens de stichting duurzame en leefbare driehoek Hengelo, Delden, Borne.

Diederik Neeb voorzitter

12-12-2021

Zienswijze indienen bij de gemeente Hengelo

Nog een week om uw zienswijze in te dienen.

In Hengelo komt het besluit over het plaatsen van windturbines steeds dichterbij! Via de petitie hebben al vele mensen zich uitgesproken tegen de komst van overlast gevende en ziekmakende windturbines nabij woningen.

Help ons mee en zorg ervoor dat nóg meer mensen de petitie ondertekenen.

Stuur dit door!

Daarnaast kunt u nog iets doen. Tot uiterlijk 26 oktober kunt u een zienswijze indienen bij de gemeente Hengelo over de twee voorgenomen windturbines in Hengelo (op de twee plekken bij Woolde en de locatie Twentekanaal).

+Lees meer...

Een zienswijze is een brief met uw mening over deze windturbines. In andere gemeentes zijn de plannen niet doorgegaan omdat er veel zienswijzen waren ingediend. Het is dus belangrijk dat u en zienswijze gaat indienen. Dit kan simpelweg per e-mail.

U kunt gebruik maken van het voorbeeld op de site en deze insturen, of aanvullen met uw eigen gedachten. Dit hoeft niet in formele taal, het is juist goed om dit in uw eigen woorden te doen. U kunt argumenten gebruiken die gaan over gezondheid, natuur, geluid, milieu, enzovoorts.

Kijk op de site voor meer praktische informatie. www.turbinealarmtwente.nl/actie

Dank!

“Alleen samen krijgen we Hengelo onder controle”

19-10-2021