You, the petitioner
Gele plaat afmetingen

Geen windturbines in Twickel, Hengelo, Borne en Delden

3,073 signatures

Gemeente Hengelo heeft in Woolde en Twickel (retentiegebied) zoeklocaties aangewezen voor plaatsing van twee 250 meter hoge windturbines. Ook "Wind voor Buren" wil bij knooppunt Buren twee 230 meter hoge windturbines plaatsen.

Volgens Actiegroep "Geen Windturbines in Twickel, Hengelo en Borne" is dit geen optie!

Petition

We

Inwoners, ondernemers en natuurliefhebbers van Twickel, Hengelo, Borne en Hof van Twente

 

observe

dat plaatsing van +/_ 250 meter hoge windturbines in Twickel, Woolde en bij knooppunt Buren zal leiden tot:

  • Onaanvaardbare gezondheidsrisico's
  • Slagschaduw, geluidsoverlast, lichthinder
  • Grotere verspreiding van fijnstof
  • Aantasting van natuurbeleving en landschap
  • Schade aan flora en fauna

en dat betrokken gemeenten de gezondheid en het welzijn van hun inwoners, ondernemers een eerste prioriteit dienen te geven bij de invulling van de Regionale Energie Strategie.

 

and request

De Gemeenteraden en Colleges van B&W van betrokken gemeenten:

  • Twickel, Woolde en het knooppunt Buren definitief te schrappen als locaties voor de plaatsing van windturbines
  • te voorkomen dat inwoners, ondernemers en natuurliefhebbers van Twickel, Hengelo, Borne en Hof van Twente aan onaanvaardbare gezondheidsrisico's worden blootgesteld en hun leefomgeving blijvend wordt aangetast
  • te zoeken naar alternatieven voor de energietransitie.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Stadsregio 
Petition desk:
Closing date:
2021-12-18 
Lead petitioner:
Diederik Neeb 
Organisation:
Actiegroep Geen Windturbines in Twickel, Hengelo en Borne 
Website:

History

Signatures

Updates

Zienswijze indienen bij de gemeente Hengelo

Nog een week om uw zienswijze in te dienen.

In Hengelo komt het besluit over het plaatsen van windturbines steeds dichterbij! Via de petitie hebben al vele mensen zich uitgesproken tegen de komst van overlast gevende en ziekmakende windturbines nabij woningen.

Help ons mee en zorg ervoor dat nóg meer mensen de petitie ondertekenen.

Stuur dit door!

Daarnaast kunt u nog iets doen. Tot uiterlijk 26 oktober kunt u een zienswijze indienen bij de gemeente Hengelo over de twee voorgenomen windturbines in Hengelo (op de twee plekken bij Woolde en de locatie Twentekanaal).

+Read more...

Een zienswijze is een brief met uw mening over deze windturbines. In andere gemeentes zijn de plannen niet doorgegaan omdat er veel zienswijzen waren ingediend. Het is dus belangrijk dat u en zienswijze gaat indienen. Dit kan simpelweg per e-mail.

U kunt gebruik maken van het voorbeeld op de site en deze insturen, of aanvullen met uw eigen gedachten. Dit hoeft niet in formele taal, het is juist goed om dit in uw eigen woorden te doen. U kunt argumenten gebruiken die gaan over gezondheid, natuur, geluid, milieu, enzovoorts.

Kijk op de site voor meer praktische informatie. www.turbinealarmtwente.nl/actie

Dank!

“Alleen samen krijgen we Hengelo onder controle”

2021-10-19

Zienswijze indienen bij de gemeente Hengelo

Nog twee weken om uw zienswijze in te dienen.

In Hengelo komt het besluit over het plaatsen van windturbines steeds dichterbij! Via de petitie hebben al vele mensen zich uitgesproken tegen de komst van overlast gevende en ziekmakende windturbines nabij woningen.

Help ons mee en zorg ervoor dat nóg meer mensen de petitie ondertekenen.

+Read more...

Stuur dit door!

Daarnaast kunt u nog iets doen. Tot uiterlijk 26 oktober kunt u een zienswijze indienen bij de gemeente Hengelo over de twee voorgenomen windturbines in Hengelo (op de twee plekken bij Woolde en de locatie Twentekanaal). Een zienswijze is een brief met uw mening over deze windturbines. In andere gemeentes zijn de plannen niet doorgegaan omdat er veel zienswijzen waren ingediend. Het is dus belangrijk dat u en zienswijze gaat indienen. Dit kan simpelweg per e-mail.

U kunt gebruik maken van het voorbeeld op de site en deze insturen, of aanvullen met uw eigen gedachten. Dit hoeft niet in formele taal, het is juist goed om dit in uw eigen woorden te doen. U kunt argumenten gebruiken die gaan over gezondheid, natuur, geluid, milieu, enzovoorts.

Kijk op de site voor meer praktische informatie. www.turbinealarmtwente.nl/actie

Dank!

“Alleen samen krijgen we Hengelo onder controle”

2021-10-07