U, de petitionaris
Plaatje tabel

Eerlijke peiling continurooster KC de Kiezel

71 ondertekeningen

De school heeft besloten een continurooster door te voeren op basis van een uitslag van een peiling. Deze uitslag is niet eenduidig. Een nieuwe peiling met slechts 1 vraag geeft wel duidelijkheid.

Petitie

Wij

Ouders van kinderen op KC de Kiezel

 

constateren

dat een nieuwe peiling met daarin keuze tussen:

  1. behouden van het huidige rooster, en

  2. een vijf gelijke dagen continurooster met een half uur lunchpauze,

een eerlijk beeld gaat geven van de wensen van de ouders.

 

en verzoeken

de directie van school om die peiling te houden voordat het continurooster vijf gelijke dagen ingevoerd wordt.

Het antwoord

Uitspraak Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Begin april is over de wijze waarop het continurooster ingevoerd een klacht ingediend bij een klachtencommissie. Deze commissie heeft eind juni uitspraak gedaan. Wat de peiling betreft neemt de commissie aan dat er geen sprake is van een grootscheepse misvatting bij ouders. Mede gezien het geringe aantal reacties van ouders na bekendmaking van het besluit. De peiling met 71 handtekeningen wordt onvoldoende representatief en toetsbaar beschouwd om tegenwicht te bieden.

De commissie ziet geen reden te adviseren om nu terug te komen op de beslissing tot de invoering van dit continurooster. De commissie doet wel de aanbeveling om op kortere termijn weer een peiling te doen, namelijk over een jaar, en de besluitvorming daarbij zo transparant en verifieerbaar mogelijk te laten zijn.

Voor nu betekent deze uitspraak een sluiting van het onderwerp 'invoering continurooster'.

Wij danken jullie voor het steunen van de petitie.

Met vriendelijke groet,

Enkele ouders van kinderen op Kindcentrum de Kiezel

BIJLAGE: Uitspraak klachtencommissie inzake continurooster.pdf

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
schoolbestuur 
Petitieloket:
Einddatum:
27-05-2019 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Ouders KC de Kiezel 
Organisatie:
Ouders KC de Kiezel 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Uitspraak Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Begin april is over de wijze waarop het continurooster ingevoerd een klacht ingediend bij een klachtencommissie. Deze commissie heeft eind juni uitspraak gedaan.

+Lees meer...

Wat de peiling betreft neemt de commissie aan dat er geen sprake is van een grootscheepse misvatting bij ouders. Mede gezien het geringe aantal reacties van ouders na bekendmaking van het besluit. De peiling met 71 handtekeningen wordt onvoldoende representatief en toetsbaar beschouwd om tegenwicht te bieden.

De commissie ziet geen reden te adviseren om nu terug te komen op de beslissing tot de invoering van dit continurooster. De commissie doet wel de aanbeveling om op kortere termijn weer een peiling te doen, namelijk over een jaar, en de besluitvorming daarbij zo transparant en verifieerbaar mogelijk te laten zijn.

Voor nu betekent deze uitspraak een sluiting van het onderwerp 'invoering continurooster'.

Wij danken jullie voor het steunen van de petitie.

Met vriendelijke groet,

Enkele ouders van kinderen op Kindcentrum de Kiezel

BIJLAGE: Uitspraak klachtencommissie inzake continurooster.pdf

08-07-2019

Hoorzitting

Aanstaande woensdag, 5 juni, zullen wij tijdens de hoorzitting bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs de petitie aanbieden. Wij hopen hiermee bij de directie aan te tonen dat een nieuwe peiling nodig is.

+Lees meer...

Of de directie overgaat tot een nieuwe peiling, zal blijken. Voor nu willen we iedereen bedanken voor de ondertekening, en dus steun voor deze petitie!

03-06-2019