You, the petitioner
Plaatje tabel

Eerlijke peiling continurooster KC de Kiezel

71 signatures

De school heeft besloten een continurooster door te voeren op basis van een uitslag van een peiling. Deze uitslag is niet eenduidig. Een nieuwe peiling met slechts 1 vraag geeft wel duidelijkheid.

Petition

We

Ouders van kinderen op KC de Kiezel

 

observe

dat een nieuwe peiling met daarin keuze tussen:

  1. behouden van het huidige rooster, en

  2. een vijf gelijke dagen continurooster met een half uur lunchpauze,

een eerlijk beeld gaat geven van de wensen van de ouders.

 

and request

de directie van school om die peiling te houden voordat het continurooster vijf gelijke dagen ingevoerd wordt.

The answer

Uitspraak Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Begin april is over de wijze waarop het continurooster ingevoerd een klacht ingediend bij een klachtencommissie. Deze commissie heeft eind juni uitspraak gedaan. Wat de peiling betreft neemt de commissie aan dat er geen sprake is van een grootscheepse misvatting bij ouders. Mede gezien het geringe aantal reacties van ouders na bekendmaking van het besluit. De peiling met 71 handtekeningen wordt onvoldoende representatief en toetsbaar beschouwd om tegenwicht te bieden.

De commissie ziet geen reden te adviseren om nu terug te komen op de beslissing tot de invoering van dit continurooster. De commissie doet wel de aanbeveling om op kortere termijn weer een peiling te doen, namelijk over een jaar, en de besluitvorming daarbij zo transparant en verifieerbaar mogelijk te laten zijn.

Voor nu betekent deze uitspraak een sluiting van het onderwerp 'invoering continurooster'.

Wij danken jullie voor het steunen van de petitie.

Met vriendelijke groet,

Enkele ouders van kinderen op Kindcentrum de Kiezel

BIJLAGE: Uitspraak klachtencommissie inzake continurooster.pdf

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2019-05-27 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Ouders KC de Kiezel 
Organisation:
Ouders KC de Kiezel 

History

Signatures

Updates

Uitspraak Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Begin april is over de wijze waarop het continurooster ingevoerd een klacht ingediend bij een klachtencommissie. Deze commissie heeft eind juni uitspraak gedaan.

+Read more...

Wat de peiling betreft neemt de commissie aan dat er geen sprake is van een grootscheepse misvatting bij ouders. Mede gezien het geringe aantal reacties van ouders na bekendmaking van het besluit. De peiling met 71 handtekeningen wordt onvoldoende representatief en toetsbaar beschouwd om tegenwicht te bieden.

De commissie ziet geen reden te adviseren om nu terug te komen op de beslissing tot de invoering van dit continurooster. De commissie doet wel de aanbeveling om op kortere termijn weer een peiling te doen, namelijk over een jaar, en de besluitvorming daarbij zo transparant en verifieerbaar mogelijk te laten zijn.

Voor nu betekent deze uitspraak een sluiting van het onderwerp 'invoering continurooster'.

Wij danken jullie voor het steunen van de petitie.

Met vriendelijke groet,

Enkele ouders van kinderen op Kindcentrum de Kiezel

BIJLAGE: Uitspraak klachtencommissie inzake continurooster.pdf

2019-07-08

Hoorzitting

Aanstaande woensdag, 5 juni, zullen wij tijdens de hoorzitting bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs de petitie aanbieden. Wij hopen hiermee bij de directie aan te tonen dat een nieuwe peiling nodig is.

+Read more...

Of de directie overgaat tot een nieuwe peiling, zal blijken. Voor nu willen we iedereen bedanken voor de ondertekening, en dus steun voor deze petitie!

2019-06-03