You, the petitioner
Plaatje tabel

Eerlijke peiling continurooster KC de Kiezel

71 signatures

De school heeft besloten een continurooster door te voeren op basis van een uitslag van een peiling. Deze uitslag is niet eenduidig. Een nieuwe peiling met slechts 1 vraag geeft wel duidelijkheid.

Petition

We

Ouders van kinderen op KC de Kiezel

 

observe

dat een nieuwe peiling met daarin keuze tussen:

  1. behouden van het huidige rooster, en

  2. een vijf gelijke dagen continurooster met een half uur lunchpauze,

een eerlijk beeld gaat geven van de wensen van de ouders.

 

and request

de directie van school om die peiling te houden voordat het continurooster vijf gelijke dagen ingevoerd wordt.

The answer

Advies om peiling te houden wordt niet opgevolgd

Beste ouders,

U hebt voor de zomer meegedaan met een petitie voor een nieuwe peiling over het continurooster. Vandaar dit nog dit laatste korte bericht aan u.

Begin juli is de samenvatting van de uitspraak van de landelijke klachtencommissie aan u doorgestuurd. Hun advies was om een nieuwe peiling te houden. Deze zelfde commissie heeft de gemotiveerde uitspraak op schrift gesteld.

Ik verwijs naar de uitspraak in deze pdf.

Het niet-bindende advies aan het schoolbestuur is daarin uitvoerig toegelicht.

Namelijk om binnen een jaar een nieuwe peiling te houden. Dit advies van de commissie ligt in lijn met het gewenste resultaat van de petitie.

Helaas volgt Stichting Best Onderwijs dit advies niet, aldus de voorzitter van de stichting, de heer W. de Kock. Wel wordt er een kritische evaluatie gehouden onder het personeel, ouders en klagers in het bijzonder, om de schooltijden zo goed mogelijk te bepalen voor de leerlingen van KC de Kiezel.

Helaas, geen nieuwe peiling op basis van dit initiatief, maar toch bedankt voor het steunen van de petitie. Dit bericht is het laatste bericht wat u van ons zult ontvangen naar aanleiding van de door u ondertekende petitie.

Met vriendelijke groet, Enkele ouders van kinderen op Kindcentrum de Kiezel

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
schoolbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2019-05-27 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Ouders KC de Kiezel 
Organisation:
Ouders KC de Kiezel 

History

Signatures

Updates

Advies om peiling te houden wordt niet opgevolgd

Beste ouders,

U hebt voor de zomer meegedaan met een petitie voor een nieuwe peiling over het continurooster. Vandaar dit nog dit laatste korte bericht aan u.

Begin juli is de samenvatting van de uitspraak van de landelijke klachtencommissie aan u doorgestuurd.

+Read more...

Hun advies was om een nieuwe peiling te houden. Deze zelfde commissie heeft de gemotiveerde uitspraak op schrift gesteld.

Ik verwijs naar de uitspraak in deze pdf.

Het niet-bindende advies aan het schoolbestuur is daarin uitvoerig toegelicht.

Namelijk om binnen een jaar een nieuwe peiling te houden. Dit advies van de commissie ligt in lijn met het gewenste resultaat van de petitie.

Helaas volgt Stichting Best Onderwijs dit advies niet, aldus de voorzitter van de stichting, de heer W. de Kock. Wel wordt er een kritische evaluatie gehouden onder het personeel, ouders en klagers in het bijzonder, om de schooltijden zo goed mogelijk te bepalen voor de leerlingen van KC de Kiezel.

Helaas, geen nieuwe peiling op basis van dit initiatief, maar toch bedankt voor het steunen van de petitie. Dit bericht is het laatste bericht wat u van ons zult ontvangen naar aanleiding van de door u ondertekende petitie.

Met vriendelijke groet, Enkele ouders van kinderen op Kindcentrum de Kiezel

2019-09-30

Uitspraak Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs

Begin april is over de wijze waarop het continurooster ingevoerd een klacht ingediend bij een klachtencommissie. Deze commissie heeft eind juni uitspraak gedaan.

+Read more...

Wat de peiling betreft neemt de commissie aan dat er geen sprake is van een grootscheepse misvatting bij ouders. Mede gezien het geringe aantal reacties van ouders na bekendmaking van het besluit. De peiling met 71 handtekeningen wordt onvoldoende representatief en toetsbaar beschouwd om tegenwicht te bieden.

De commissie ziet geen reden te adviseren om nu terug te komen op de beslissing tot de invoering van dit continurooster. De commissie doet wel de aanbeveling om op kortere termijn weer een peiling te doen, namelijk over een jaar, en de besluitvorming daarbij zo transparant en verifieerbaar mogelijk te laten zijn.

Voor nu betekent deze uitspraak een sluiting van het onderwerp 'invoering continurooster'.

Wij danken jullie voor het steunen van de petitie.

Met vriendelijke groet,

Enkele ouders van kinderen op Kindcentrum de Kiezel

BIJLAGE: Uitspraak klachtencommissie inzake continurooster.pdf

2019-07-08

Hoorzitting

Aanstaande woensdag, 5 juni, zullen wij tijdens de hoorzitting bij de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs de petitie aanbieden. Wij hopen hiermee bij de directie aan te tonen dat een nieuwe peiling nodig is.

+Read more...

Of de directie overgaat tot een nieuwe peiling, zal blijken. Voor nu willen we iedereen bedanken voor de ondertekening, en dus steun voor deze petitie!

2019-06-03