U, de petitionaris

Een veilige toegang voor de kinderen van de Petrusschool

Beste Ouder,

De Gemeente Sittard-Geleen is van plan om de oude stadsgrachten weer in ere te herstellen. Helaas heeft de gemeente niet nagedacht over veiligheid van Uw kind. Laat Uw stem horen, zodat we de gemeente duidelijk maken dat de veiligheid van Uw kind geen vraag is maar vanzelfsprekend.

Petitie

Wij

De ouders van de kinderen van basisschool St Petrusschool te Sittard,

 

constateren

op basis van de brief van dd…, ref….dat de gemeente bij de heringebruik name van de grachten de situatie op locatie Deken Thijssenstraat/ Dominicanenwal en de risico’s voor de gebruikers onvoldoende in kaart heeft gebracht. Hierdoor dreigt er een zeer onveilige situatie te ontstaan voor de schoolgaande kinderen van de Petrusschool en hun familie.

 

en verzoeken

de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen en de veiligheid van onze kinderente waarborgen door een deugdelijke en veilige afscheiding te creëren. Deze dient gelegen te zijn op de Dominicanenwal vanaf de Deken Thijssenstraat tot aan de ingang van de Petrusschool, tussen het looppad en het talud van de gracht.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Sittard-Geleen 
Petitieloket:
Einddatum:
08-04-2012 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
D.P.M. Brouwers 
Organisatie:
Ouderverenging Petrusschool  

Geschiedenis

Ondertekeningen