You, the petitioner

Een veilige toegang voor de kinderen van de Petrusschool

Beste Ouder,

De Gemeente Sittard-Geleen is van plan om de oude stadsgrachten weer in ere te herstellen. Helaas heeft de gemeente niet nagedacht over veiligheid van Uw kind. Laat Uw stem horen, zodat we de gemeente duidelijk maken dat de veiligheid van Uw kind geen vraag is maar vanzelfsprekend.

Petition

We

De ouders van de kinderen van basisschool St Petrusschool te Sittard,

 

observe

op basis van de brief van dd…, ref….dat de gemeente bij de heringebruik name van de grachten de situatie op locatie Deken Thijssenstraat/ Dominicanenwal en de risico’s voor de gebruikers onvoldoende in kaart heeft gebracht. Hierdoor dreigt er een zeer onveilige situatie te ontstaan voor de schoolgaande kinderen van de Petrusschool en hun familie.

 

and request

de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen en de veiligheid van onze kinderente waarborgen door een deugdelijke en veilige afscheiding te creëren. Deze dient gelegen te zijn op de Dominicanenwal vanaf de Deken Thijssenstraat tot aan de ingang van de Petrusschool, tussen het looppad en het talud van de gracht.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Sittard-Geleen 
Petition desk:
Closing date:
2012-04-08 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
D.P.M. Brouwers 
Organisation:
Ouderverenging Petrusschool  

History

Signatures