U, de petitionaris

Amsterdam

200x275amsterdam

Via dit 'petitieloket' kunnen kiesgerechtigden van de gemeente Amsterdam digitaal een burger- of volksinitiatief en een verzoek om een volksstemming of referendum indienen bij de gemeenteraad en de benodigde handtekeningen hiervoor digitaal verzamelen.

Burgerinitiatief

  • Het burgerinitiatief geeft u het recht om een eigen voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. U hebt hiervoor 200 handtekeningen nodig van kiesgerechtigde Amsterdammers.
+Lees meer...

Een aantal onderwerpen komt niet voor een burgerinitiatief in aanmerking. Zo mag uw voorstel bijvoorbeeld niet gaan over beslissingen over individuele kwesties, de hoogte van de tarieven en de begroting. Ook mag uw voorstel een raadsbesluit dat in afgelopen vier jaar is genomen niet aanzienlijk aantasten. De gemeenteraad neemt over uw voorstel een besluit. Daarmee eindigt de procedure.

Volksinitiatief

  • U kunt ook met een volksinitiatief proberen een eigen voorstel op de agenda van de raad te zetten. De gemeenteraad kan positief of negatief besluiten over uw voorstel. Dat laatste houdt in dat de gemeenteraad het voorstel afwijst of er anders over besluit. Als u het niet eens bent met het besluit van de raad, dan kunt u uw voorstel vervolgens aan de Amsterdammers voorleggen via een volksstemming. Kiest u voor een volksinitiatief, dan hebt u daar 1200 handtekeningen voor nodig. Bovendien zijn er meer uitzonderingsgronden dan bij een burgerinitiatief. Voor het houden van een volksstemming zijn vervolgens tenminste 27.000 handtekeningen nodig. De uitslag van een volksstemming is geldig bij een opkomst van tenminste 20%.

Referendum

  • Als u het niet eens bent met een voorgenomen beslissing van de gemeenteraad, dan bestaat de mogelijkheid om hierover een referendum te organiseren. Voor een referendum zijn eerst een aankondiging (1200 handtekeningen) en een inleidend verzoek (6750 handtekeningen) nodig. Ook vindt nog een toetsing plaats of het onderwerp niet onder de uitzonderingsgronden valt. Voor het houden van het referendum zelf zijn 27.000 handtekeningen nodig. De uitslag is geldig bij een opkomst van tenminste 20%. In een aantal gevallen is een volksstemming of referendum niet toegestaan en/of wenselijk. Bijvoorbeeld in kwesties waarover de gemeenteraad geen beslissingsbevoegdheid heeft, het vaststellen, herzien of intrekken van een bestemmingsplan, het instellen, samenvoegen of opheffen van stadsdelen en projecten waarover in het verleden al eens een referendum is gehouden. Het is altijd aan de gemeenteraad om te besluiten of er zwaarwegende belangen zijn die zich verzetten tegen een volksstemming of referendum. Het is raadzaam om eerst contact op te nemen met de referendumambtenaar van de Directe Juridische Zaken van de Bestuursdienst voordat u een burgerinitiatief, volksinitiatief of referendum gaat organiseren (te bereiken via telefoonnummer 14 020). De procedure en de voorwaarden kunt u vinden in de 'Verordening op het burgerinitiatief, het volksinitiatief en het referendum'

LET OP!

  • u kunt via dit loket alleen een burger- of volksinitiatief of een referendumverzoek voor de raad indienen. Heeft u een andere opmerking of een suggestie voor de gemeente dan kunt u contact opnemen met de gemeente of uw petitie rechtstreeks zetten onder petitieloket Nederland (de stichting Petities.nl).

  • Alleen kiesgerechtigden van Amsterdam kunnen Amsterdamse burgerinitiatieven, volksinitiatieven (en verzoeken om een volksstemming) en referendumverzoeken indienen en ondersteunen.

  • Uw (digitale) ondersteuning telt alleen mee als u alle gegevens invult (voor- en achternaam, adres, geboortedatum) en op de knop 'bevestigen' drukt.

7 petities
Olhs

Houd de Heer op Solder

16.193
Erfpachtbom checkmark klein

Referendum erfpacht Amsterdam

19.872
3

Ballonzin troonswisseling - Balloon madness

6.450