U, de petitionaris
Dorpsraad joomla logo

Stop bouwplannen Hoge Wei Oosterhout

120 ondertekeningen

Het voorontwerp voorziet in een regeling voor de ontwikkeling van de woonwijk Hoge Wei, aan de zuidzijde van Oosterhout, met maximaal 100 woningen. Ook voorziet het voorontwerp in een ontwikkeling aan de Peperstraat 53a waar, na beëindiging van een agrarisch bedrijf, ruimte wordt geboden aan de ontwikkeling van maximaal 4 woningen.

Petitie

Wij

Inwoners van Oosterhout (gld)

 

constateren

1) dat 100 extra woningen een toename is van zo'n 14% op het totaal van circa 700 woningen, en zelfs de recentelijk vastgestelde gemeentelijke beleidsnota sluit deze grootschalige groei uit. 2) dat de flats van 5 verdiepingen totaal niet binnen het dorpse karakter passen. 3) dat de ophoging tot 2 meter volstrekt niet acceptabel is voor de direct omwonenden. 4) dat er geen veilige ontsluiting zonder veel overlast voor de omgeving mogelijk is. 5) dat de grondwater en kwelwater problematiek niet aantoonbaar opgelost is; ook de uitgevoerde second opinion geeft deze problemen aan.

 

en verzoeken

Wij verzoeken de bestemmingsplanwijziging voor de Hoge Wei geen doorgang te laten vinden, en de huidige agrarische bestemming te laten bestaan. Tegelijkertijd vragen wij om de adviezen in het second opinion rapport uit te voeren. Daarnaast vragen wij om een strook van zo’n 60 meter (ten zuiden van de bestaande C-watergang) vrij te houden van bebouwing, en eventueel voor deze woningen een alternatieve locatie te zoeken.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Overbetuwe 
Petitieloket:
Einddatum:
20-07-2011 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
bestuursleden Dorpsraad 
Organisatie:
Vereniging Dorpsraad Oosterhout 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Informatieavond Hoge Wei Oosterhout

Op donderdag 16 juni aanstaande is er een informatieavond over de bouwplannen op de Hoge Wei in Oosterhout. Deze vindt plaats in het Dorpshuis De Schakel (De Honsvoet 2 in Oosterhout).

+Lees meer...

De avond begint om 18.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Om 19:00, 20:00 en 21:00 uur is er een presentatie. Tegelijkertijd zijn er mensen aanwezig om vragen te beantwoorden. U kunt dus op elk willekeurig moment binnenlopen. Daarnaast zijn er mensen van de Dorpsraad en Werkgroep Kwellend Water aanwezig om andere vragen te beantwoorden. En U kunt ter plekke de petitie ondertekenen, zowel op papier als direct online. Voor de procedure bij het voorontwerpbestemmingsplan van de Hoge Wei kunt u kijken bij de “Openbare Mededelingen – bestemmingsplannen”.  

Vereniging Dorpsraad Oosterhout
14-06-2011