U, de petitionaris

STOP Verloedering Songfestival in Nederland!

Deze petitie is gericht aan de omroep TROS bij wie nu de rechten van zowel het Nationaal als het Eurovisie Songfestival liggen. De TROS verzuimt om met een positieve, moderne, financiëel daadkrachtige & serieuze insteek de Nederlandse inzending kansrijk te maken voor een 5e overwinning.

Petitie

Wij

Nederlandse fans en liefhebbers van de grootste liedjeswedstrijd van Europa....

 

constateren

dat: A) De TROS het draagvlak wegneemt door o.a. fans niét meer serieus te nemen. B) De TROS achter de schermen op ondemocratische wijze in onderonsjes TROS-getrouwe mensen aanwijst voor deelname. C) De TROS enkel zijn achterban serieus neemt en niet het veel bredere Europese songfestivalpubliek.

 

en verzoeken

dan ook dat de TROS na februari 2010 serieus ingaat op concrete uitgewerkte alternatieven om de scoringskansen van Nederland op het songfestival zienderogen te verbeteren! Daarbij moet de TROS zich realiseren dat het internationale karakter van het festival niét altijd strookt met de TROS-achterban.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Nederlandse Publieke Omroep 
Petitieloket:
Einddatum:
09-02-2010 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Gert Jan Waterink 

Geschiedenis

Ondertekeningen