You, the petitioner

STOP Verloedering Songfestival in Nederland!

Deze petitie is gericht aan de omroep TROS bij wie nu de rechten van zowel het Nationaal als het Eurovisie Songfestival liggen. De TROS verzuimt om met een positieve, moderne, financiëel daadkrachtige & serieuze insteek de Nederlandse inzending kansrijk te maken voor een 5e overwinning.

Petition

We

Nederlandse fans en liefhebbers van de grootste liedjeswedstrijd van Europa....

 

observe

dat: A) De TROS het draagvlak wegneemt door o.a. fans niét meer serieus te nemen. B) De TROS achter de schermen op ondemocratische wijze in onderonsjes TROS-getrouwe mensen aanwijst voor deelname. C) De TROS enkel zijn achterban serieus neemt en niet het veel bredere Europese songfestivalpubliek.

 

and request

dan ook dat de TROS na februari 2010 serieus ingaat op concrete uitgewerkte alternatieven om de scoringskansen van Nederland op het songfestival zienderogen te verbeteren! Daarbij moet de TROS zich realiseren dat het internationale karakter van het festival niét altijd strookt met de TROS-achterban.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Nederlandse Publieke Omroep 
Petition desk:
Closing date:
2010-02-09 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Gert Jan Waterink 

History

Signatures