U, de petitionaris

Updates

Indiening petitie op 13 oktober

Onze petitie is nu door 640 mensen ondertekend. Op woensdagmiddag 13 oktober zullen we de petitie presenteren aan onze burgemeester, meneer Toon Mans, in aanwezigheid van een klein aantal genodigden.

+Lees meer...

Er zal verslag worden gedaan van de plechtigheid in onze lokale krant De Castricummer en op de Facebook pagina's van Transitie Castricum en Bomen over Bomen.

06-10-2021 | Petitie Bescherm de bomen in Castricum

Deze petitie blijft nog actief tot 1-7-2022

In 2020 is deze petitie gestart. Op 1-1-2022 worden de wijzigingen voor de Wet Inburgering doorgevoerd.

+Lees meer...

We verlengen de petitie tot juli 2022 - we denken dat er tegen die tijd wel een nieuwe minister is. Deze kan dan de petitie in ontvangst nemen. We denken dat in de eerste maanden van 2022 ook duidelijk zal worden wat de werkelijke effecten van de nieuwe inburgering zullen zijn. We denken dat de werkelijk gedupeerden vanaf 1-1-2022 langzaam maar zeker in zicht van komen. Alle inburgeraars die tot 1-1-2022 naar Nederland komen vallen nog onder de 'oude' wet.

Nederland doneert 27 miljoen vaccins

Nederland doneert 27 miljoen vaccins waarvan 21 miljoen aan COVAX

Bron: Rijksoverheid.nl 30 september 2021

REACTIE VAN PETITIONARIS

Op 6 september zijn we de petitie Vaccins voor COVAX gestart met als doel de minister van VWS te vragen om zo snel mogelijk met een concreet plan te komen om de 20 miljoen beloofde vaccins nog voor het einde van het jaar te doneren.

In de daaropvolgende weken werd duidelijk dat dit een actueel onderwerp is. Op 16 september verscheen een voorpagina-artikel in het ND wat leidde tot kamervragen.

Op 30 september heeft het ministerie van VWS een bericht naar buiten gebracht waarin een concrete toezegging wordt gedaan om voor het eind van het jaar 21 miljoen vaccins te doneren aan COVAX.

+Lees meer...

Deze zullen rechtstreeks vanaf de fabriek naar landen gaan waar deze vaccins het meest nodig zijn. Dit is een mooie stap voorwaarts waar we blij mee zijn.

Tegelijk zijn we er nog niet. Het tempo en de hoeveelheid donaties blijft achter bij wat volgens de WHO nodig is. Voor 2021 en zeker 2022 heeft Nederland nog een grote stap te zetten. Zie ook het NRC-artikel van 30 september en het interview in ND van 5 oktober.

Daarom hebben we op 5 oktober onze petitie aangeboden in Den Haag aan de Tweede Kamer.

Wij waren blij met de vrij brede vertegenwoordiging van de Kamerleden bij de aanbieding van de petitie, te weten D66, VVD, Groen Links, SP en Volt. Zij begrepen heel goed onze boodschap. Wij danken de betrokken Kamerleden voor al het werk dat zij reeds verzet hebben en nog gaan verzetten, om toezeggingen te doen en daden bij de woorden te voegen komende weken. Wij denken dat onze aansporing door hen gezien wordt als brede steun van onze ondertekenaars voor hun inzet en beleid om eerlijk te delen, solidair te zijn en onze economie te beschermen tegen nog meer gevolgen van het virus in de wereld.

Wij danken jullie hartelijk voor jullie steun! Jullie hebben getekend voor een eerlijke toegang tot vaccins wereldwijd. We kunnen de pandemie niet stoppen door haar alleen in Nederland te bestrijden. Dankzij jullie heeft dit onderwerp hernieuwde aandacht gekregen.

NRC: Onderwijsraad: geen vrijheid van onderwijs bij homofobie en genderongelijkheid

Advies Onderwijsraad. De overheid moet alerter zijn als scholen homoseksuelen discrimineren of leerlingen vertellen dat man en vrouw ongelijk zijn.

+Lees meer...

„Juist om de vrijheid in stand te houden, moeten de grenzen duidelijker worden.” (...) De inspectie moet „niet te terughoudend zijn bij het bezoek aan scholen en alle lesstof bekijken”. (...) lees verder

25 oktober komt de APV aan de orde in de gemeenteraad van Wageningen

Op 25 oktober bespreekt de gemeenteraad waarschijnlijk de petitie 'Maak Park de Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied'. Dit gebeurt dan tijdens het behandelen van de APV.

+Lees meer...

Op de website van de gemeente Wageningen www.wageningen.raadsinformatie.nl én in de Stad Wageningen (op de Uit de Raadpagina) wordt de agenda van de Politieke Avond gepubliceerd.

Het hondenlosloopbeleid van de gemeente wordt geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Binnenkort komt het college met een notitie naar de aard over de actualistatie van de APV. Dit kan voor ons een moment zijn om aan de gemeenteraad ons standpunt over het hondenlosloopbeleid kenbaar te maken. Dat kan mondeling dan wel schriftelijk. (raadsgriffie@wageningen.nl)

De verwachting is dat het rondetafel- en consultatiegesprek over de actualisatie van de APV gaat plaatsvinden op maandag 25 oktober.

De agenda voor die avond wordt volgende week maandag vastgesteld. De Griffie informeert mij hierover uiterlijk volgende week dinsdag. De agenda van de Politieke Avond van 25 oktober is volgende week ook te raadplegen via de website en staat op woensdag 20 oktober in de Stad Wageningen.

Ik ga mij nu eerst beraden, zoals dat in ambtelijke taal heet. En dat betekent gewoon dat ik er even over na ga denken wat we nu het beste kunnen doen.

Als iemand tips heeft of aan wil schuiven. Laat van je horen. Steun en advies zijn altijd welkom. Dat kan door mij een mail te sturen (nicolepluim@hotmail.com).

Nicole Pluim

Geen Glashoes van start

Zoals iedereen inmiddels wel zal weten is het plan Glashoes on hold gezet. Een nieuwe wethouder laat een frisse wind waaien door ons mooie dorp. Er wordt opnieuw gekeken naar het nieuw te bouwen gemeentehuis en naar een toekomstbestendig centrum. Daarbij wordt intensief naar de mening van de bevolking gezocht. Dit kan ook online middels een enquête. Laten wij als ondertekenaars van de petitie onze stem laten horen via dit kanaal: Centrumberaad Tubbergen https://www.tubbergen.nl/digitale-vragenlijst .

Petitie aangeboden aan wethouder List

Op 4 oktober is deze petitie aangeboden aan wethouder List. De wethouder gaf aan dat de gemeente de voorgestelde opties bekijkt en dat de initiatiefnemer binnen enkele weken hoort wat de gemeente gaat doen.

+Lees meer...

Er wordt hierbij gekeken naar de kosten en naar de planning van het reguliere onderhoud van deze ventweg

05-10-2021 | Petitie Parkeerplaatsen Hondsruglaan

Overhandiging petitie

Donderdag 7 oktober a.s. wordt de petitie aangeboden aan wethouder Paul van Liempd, o.a.

+Lees meer...

verantwoordelijk voor natuur en milieu. De overhandiging vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Son en Breugel, aanvang 9:00 uur. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Hoe meer aanwezigen, hoe beter.

Excuses dat dit op zo'n korte termijn is, maar vanwege de volle agenda van de wethouder, werd het deze datum of 20 oktober. De laatste datum is te ver weg, omdat de inhoud van de petitie nu speelt en de werkzaamheden, mochten we deze niet uitgesteld krijgen, dan al uitgevoerd worden.

Mocht u bij de overhandiging aanwezig willen zijn, stuurt u dan een bericht aan ondergetekende via bewustenatuur@gmail.com, want de organisatie bij de gemeente wil graag weten hoeveel mensen er komen. Er gelden geen coronamaatregelen.

Anderen die hiervoor uitgenodigd zijn, zijn de fractievoorzitters van de VVD, VOORU! en Dorpsbelang, de politieke partijen die het verzoek van de petitie middels een motie gesteund hebben.

Verder zal de lokale media aanwezig zijn: Mooi Son en Breugel, Ons Son en Breugel en het Eindhovens Dagblad.

De VVD laat het er niet bij zitten en heeft opnieuw een motie voorbereid. Het is op dit moment nog even de vraag of deze nog behandeld kan worden voordat medio oktober de werkzaamheden starten.

Hoop dat u in de gelegenheid bent om de petitie samen te kunnen overhandigen, die door uw stem gesterkt is. Mocht u hiertoe niet in de gelegenheid zijn, dan wil ik u namens de bomen en de bossen bedanken voor uw stem, voor de steun vanuit uw hart, voor het kennen, respecteren, koesteren, behoeden, behouden en eren van de waarde en waarden van leven. Dank, dank u wel.

Yolanda Warmoeskerken bewustenatuur@gmail.com