U, de petitionaris

Updates

Regeling die moet zorgen voor meer banen, houdt lonen laag

De regeling lage-inkomensvoordeel (LIV), die 2 jaar geleden werd ingevoerd, moest bedrijven een zetje geven om medewerkers aan te nemen. Maar volgens de FNV leidt de regeling er juist toe dat medewerkers op het minimumloon worden gehouden. Het lage-inkomensvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming van 2000 euro voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon.

+Lees meer...

Daardoor dalen de loonkosten voor de werkgever. Maar de FNV is kritisch. "Als mensen meer gaan verdienen vervalt de subsidie. Dus houden bedrijven de lonen laag", zegt Linda Vermeulen van de FNV.

Concurreren door te beknibbelen op loon Hoogleraar economie Alfred Kleinknecht is kritisch en vindt de regeling inefficiënt. "De regeling is onder invloed van het bedrijfsleven tot stand gekomen. Daardoor krijgt de detailhandel een half miljard toegeschoven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekende dat er door de regeling ongeveer 7.000 banen worden gerealiseerd, maar veel mensen hebben die baan ook wel zonder de regeling." Een belangrijke reden waardoor mensen voor een minimumloon blijven werken is omdat er te weinig wordt geïnnoveerd, zegt Kleinknecht. "Als je dan producten of diensten aanbiedt die iedereen kan aanbieden, dan moet je de goedkoopste zijn. Dus je winst maximaliseren en beknibbelen op loon. Als je niet op de kwaliteit van producten of processen kunt concurreren dan moet je het van de kosten hebben."

Al 18 jaar het minimum Bonnie werkt al 18 jaar bij De Bijenkorf in Amsterdam en verdient net iets boven het minimum, maar veel collega's van haar halen dat nog niet eens. "Dat vind ik onbegrijpelijk en oneerlijk. Veel klanten schrikken als ik vertel wat medewerkers bruto per maand verdienen. Dat is ongeveer 11,80 euro bij een 38-urige werkweek." Daarom zit Bonnie namens het personeel met de directie aan tafel en ziet hoe de bazen de hand op de knip houden. "Bij La Fayette in Parijs zou waarschijnlijk het hele warenhuis door het personeel op z'n kop zijn gezet, maar wij zijn geen Fransen", zegt Bonnie. "We kiezen voor ludieke acties zoals het uitdelen van bloemen."

Half miljard naar het bedrijfsleven Ook Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA ) is kritisch. Volgens hem moet de hele LIV-regeling op de schop. "Vorig jaar heeft de overheid over het jaar 2017 bijna een half miljard euro uitgekeerd aan het bedrijfsleven. Een totale verspilling van belastinggelden."

Werkgevers krijgen subsidie voor banen rond het minimumloon. Werkgevers krijgen subsidie voor banen rond het minimumloon.

Ontstaan van initiatief

Bij het starten van de petitie is niet gesproken met eventuele belanghebbende partijen. De petitie dient een beeld te geven of er draagvlak is voor een beeld van Gerard Philips.

+Lees meer...

Tevens kan de petitie mensen/partijen bereiken en aansporen die nodig zijn voor de realisatie van het standbeeld. De petitie is gestart vanuit een eigen initiatief

10-04-2019 | Petitie Standbeeld voor Gerard Philips

Krachten bundelen

Beste ondertekenaar, graag ondertekenen via: https://www.petitiestarter.nl/petitions/weg-met-het-containerbeleid

Deze petitie wordt opgeheven. Wij zijn overigens niet uitgenodigd voor koffie bij wethouder Schaap zoals De Schakel vandaag abusievelijk meldt.

Iedereen kan tekenen

Onze tekst roept vragen op over voor wie de petitie bedoeld is. Natuurlijk kan iedereen die vindt dat er een goed alternatief moet komen tijdens de afsluiting van de fietsers- en voetgangerstunnel, de petitie ondertekenen.

+Lees meer...

Ook bewoners van Rotterdam Noord of buiten Rotterdam.

Antwoorden minister Bruins op vragen van de leden Bergkamp, Raemakers, Ploumen en Ellemeet

Minister Bruins (VVD) heeft geantwoord op de vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beiden D66) over de vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen van lesbische en alleenstaande vrouwen.

Daarnaast heeft hij gereageerd op de vragen van de leden Ploumen (PvdA) en Ellemeet (GroenLinks) over het bericht waarin minister Bruins aangeeft dat vruchtbaarheidsbehandelingen voor alleenstaanden en lesbische vrouwen tijdelijk toch vergoed worden.

KPN onderzoekt alternatieven voor XS4ALL

Telecombedrijf KPN moet onderzoek doen naar alternatieven voor XS4ALL, dit meldt het Algemeen Dagblad vanmorgen. KPN doet dit nadat de ondernemingsraad van XS4ALL naar de rechter stapte na het voorgenomen besluit om KPN op te heffen, blijkt uit correspondentie in handen van het AD.

+Lees meer...

KPN haalde daarop bakzeil. Het besluit leidde tot massaal protest van XS4ALL-klanten: bijna 53.000 van hen tekenden een online petitie tot behoud van het bedrijf. De OR diende een verzoekschrift in bij de Ondernemingskamer om de eigenstandige positie bevestigd te krijgen, waardoor een adviesaanvraag over XS4ALL ook langs de OR zou moeten.

Volgens het AD heeft de rechtsgang geholpen: KPN beloofde alternatieven te gaan bekijken voor het stoppen met XS4ALL. De personeelsvertegenwoordiging heeft daarop de rechtszaak ingetrokken. Er wordt nu naar mogelijke alternatieven gekeken, 'in de breedste zin van het woord.'

Het actiecomité XS4ALL moet blijven is verheugd dat KPN toch naar alternatieve scenario’s gaat kijken. De afgelopen tijd heeft het comité tot drie keer toe bij KPN aangegeven in gesprek te willen over dergelijke alternatieven, die achter de schermen zijn uitgewerkt. Hier heeft KPN niet op gereageerd. Vanmiddag zullen KPN-aandeelhouders en XS4ALL-klanten en sympathisanten naar de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van KPN gaan om de KPN-top te bevragen over het nieuws. De aandeelhoudersvergadering vindt plaats om 14:00 uur in Rotterdam. De vergadering is live te volgen via https://ir.kpn.com.

Buiten bij de ingang zullen bezoekers van de aandeelhoudersvergadering een brief uitgedeeld krijgen. De tekst hiervan luidt:

GEACHTE AANDEELHOUDER VAN KPN,

KPN wil XS4ALL opheffen. Dat is op 10 januari aangekondigd. Wij vragen u te voorkomen dat KPN op ondoordachte wijze waarde vernietigt.

De volgende feiten kunt u desgewenst tijdens de aandeelhoudersvergadering controleren bij het bestuur van KPN:

  1. XS4ALL heeft de HOOGSTE RETURN ON INVESTMENT van alle KPN onderdelen.

  2. XS4ALL-KLANTEN WILLEN NIET WEG bij XS4ALL getuige de bijna 53.000 handtekeningen op petities.nl. Het is niet bekend met welke churn KPN rekening heeft gehouden, en of dat percentage niet ernstig wordt onderschat.

  3. XS4ALL heeft een ongekend hoge Net Promoter Score - mond tot mond reclame - in Nederland en de BASIS BLIJFT AL JAREN STABIEL in tegenstelling tot de base van KPN die krimpt.

  4. Na inzet van de OR van XS4ALL bij de ondernemingskamer heeft KPN BAKZEIL GEHAALD; KPN heeft toegezegd alternatieven voor opheffing te onderzoeken met de OR van XS4ALL..

  5. KPN wil niet in gesprek met het actiecomité 'XS4ALL moet Blijven' over het terugdraaien van het besluit of verkoop van het merk. Zelfs bij een gedeeltelijke verkoop krijgt KPN een zeer welkome cash-injectie. Deze optie is tot nu toe onbespreekbaar. Daarom bereidt het comité de start voor van een NIEUWE PREMIUM ZELFSTANDIGE PROVIDER voor klanten die niet mee willen naar KPN. Hierdoor zullen de negatieve gevolgen van de opheffing ook op de lange termijn doorwerken.

  6. Er lijkt door KPN GEEN FINANCIËLE DOORREKENING te zijn gemaakt van de kosten van opheffing afgezet tegen de baten. KPN heeft publiek de belofte gedaan dat er niets verandert voor de huidige klanten, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat KPN die belofte waar kan maken. Omdat XS4ALL eigen systemen en diensten heeft, zijn de KOSTEN VAN INTEGRATIE HOGER dan verwacht.

  7. KPN verliest door de opheffing van XS4ALL een unieke kans om zich een positie te verwerven op de markt van de kabel: nu die eindelijk na jarenlange strijd open gaat voor concurrerende aanbieders. KPN laat een kans op meer marktaandeel liggen. Door het opheffen van XS4ALL blijft er van KPN alleen nog een uitgekleed nutsbedrijf over. Zonder ruimte voor innovatie of tegenspraak. Wilt u liever investeren in innovatie met een commercieel oogmerk? Steun dan het voorstel van de VEB om tegen een regeling te stemmen die bonussen voor de bestuurders garandeert ongeacht de winst. En vraag het bestuur om het uiterst winstgevende XS4ALL te behouden, in een onafhankelijke positie.

Wij wensen u een productieve aandeelhoudersvergadering,

Klanten van XS4ALL Namens het actiecomité 'XS4ALL moet Blijven' www.xs4allmoetblijven.nl

10-04-2019 | Petitie XS4ALL moet blijven

2871 handtekeningen in ruim 2 dagen

Super fijn dat de petitie al zo vaak is ondertekend. Er moeten nog veel meer handtekeningen bij! .

Help je ons te blijven groeien?

Dank voor het ondertekenen van de petitie.

Dinsdag 9 april hebben we onder grote publieke belangstelling en met meer dan 250 ondersteuners de stand (van dat moment) van de petitie overhandigd.

Maar we zijn er nog niet!

Onze visie is dat het niet nodig is om nog een kolossaal gebouw van steen, staal en beton op het plein te plaatsen. Terwijl er al zóveel leegstand is in de binnenstad.

Wij streven naar een groen stadshart waar het heerlijk is om te verblijven.

+Lees meer...

Om langere tijd te zijn. Een stadshart wat daadwerkelijk LEEFT!

We kunnen als initiatiefgroep werkelijk alle steun gebruiken. Allereerst doordat je deze petitie blijft delen.

Daarnaast kunnen we vrijwilligers gebruiken voor ons "promotieteam" (uitdelen flyers en posters). Meld je aan via de FB groep.

Laten we groeien (tot een prachtig bosophetplein)!

Kernteam Bos Op Het Plein