U, de petitionaris

Updates

Doorstart petitie : 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling'

Ouderenbescherming Nederland |  De petitie Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling dateert uit 2010. In 2012 is er tijdens een commissie vergadering zorg in de Tweede Kamer door Ouderenbescherming Nederland samen met een aantal klagers over mishandeling en ontspoorde zorg binnen zorginstellingen, een persoonlijk gesprek  afgedwongen met voormalig staatssecretaris Marlies van Zanten (CDA). Marlies van Zanten beloofde toen, tijdens dat gesprek, dat ze alles op alles zou zetten  de rechten van ouderen die zorg met verblijf ontvangen te borgen.

+Lees meer...

Ze gaf aan dat ze de IGZ de opdracht had gegeven tot het oprichten van een meldpunt en dat er scherper toezicht kwam op klachtafhandeling.  Kort na dit gesprek vond er ook een gesprek plaats geinitieerd vanuit de IGZ tussen Ouderenbescherming Nederland en een aantal leiddinggevende van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Tijdens dit gesprek heeft Ouderenbescherming Nederland er op aangedrongen dat het van groot belang is dat zorgmedewerkers, naastbetrokkenen en ouderen die zorg met verblijf ontvangen niet alleen veilig kunnen melden, maar er ook van op aan kunnen dat hetgeen zij melden direct door de IGZ wordt opgepakt en dat de IGZ transparant is over de stappen die zij na een melding zetten.  Helaas hebben de gesprekken met de toenmalige staatssecretaris en de IGZ niet het gewenste resultaat opgeleverd. De toenmalige staatssecretaris heeft volstrekt onvoldoende maatregelen genomen en hoe de IGZ meldingen afhandelt blijft vragen oproepen. Er blijven bij Ouderenbescherming Nederland via de facebookpagina meldingen binnenkomen van zorgmedewerkers, naastbetrokkenen en ouderen over ernstige klachten aan het bed van ouderen die zorg met verblijf ontvangen. Er blijven klachten binnenkomen over hoe de IGZ met meldingen omgaat.   Ouderenbescherming signaleert net als tijdens de gesprekken met voormalig staatssecretaris van Zanten en de IGZ dat klachtprocedures niet of weinig adequaat werken en dat rechten van ouderen die zorg met verblijf ontvangen nog steeds geschonden worden.   Op verzoek van diverse oud-ondertekenaars van de petitie 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling' en van een groot aantal melders heeft Ouderenbescherming Nederland besloten de petitie 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling' nieuw leven in te blazen.   Ouderenbescherming Nederland streeft er naar om medio 2015 een afspraak te maken met de huidige staatssecretaris en opnieuw de inhoud van de petitie te bespreken en er op aan te dringen dat er sancties komen als klachten onbehandeld in een la verdwijnen.   Van dit gesprek zal een verslag gemaakt worden wat te lezen is hier en op de facebookpagina van Ouderenbescherming Nederland te lezen zal zijn.8 december 2014

Petitie 'Stop onderzorg, ontspoorde zorg en mishandeling'

Protest tegen AH amterdamseweg en u stem laten hoeren

Hoi petities ondergingen De AH amterdamseweg moet eerder dicht maar Tom voort actie tegen AH amterdamseweg daarom zoek ik steun Opgroep Wil u stem laten horen dat kan via tomfannynanlohy@gmail.com .

Petitie aanbieding op 13 januari

De petitie Mensen die Maken wil je niet Breken zal op 13 januari worden aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie. Behandeling van het wetsvoorstel staat gepland voor de 4e week van januari..

ER LOPEN LITERS URINE LANGS HONDERDEN ENKELS

Zorgpersoneel: verwaarlozing ouderen structureel probleem Meer dan de helft van het personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen moet cliënten regelmatig langer dan een uur zonder toezicht laten. Wat na de inmiddels beroemde klacht van Ben Oude Nijhuis nog werd afgedaan als incident, is voor het merendeel van het zorgpersoneel herkenbaar en een structureel probleem. Ben Oude Nijhuis, die vorige week op 82-jarige leeftijd overleed, luidde vlak voor zijn dood de alarmbel over het Haagse verpleeghuis van zijn demente vrouw.

+Lees meer...

In dezelfde instelling wordt ook de moeder van staatssecretaris Martin van Rijn verzorgd.   Oude Nijhuis klaagde onder meer dat zijn vrouw soms zonder toezicht op de afdeling zat, uit tijdgebrek onzorgvuldig met medicijnen wordt omgesprongen, kleding niet vaak genoeg wordt gewassen en cliënten niet vaak genoeg worden verschoond. ,,De urine liep langs haar enkels," zei hij over zijn vrouw. Een uur alleen latenHet verpleeghuis ontkende het probleem en sprak van incidenten. Maar uit een enquête die het AD samen met vakbond Abvakabo FNV heeft gehouden onder ruim 3800 zorgmedewerkers van meer dan 600 instellingen, blijkt dat de problemen die Oude Nijhuis aankaartte regelmatig en in heel het land voorkomen. Ruim 90 procent van de ouderenzorgmedewerkers laat weten te weinig tijd en mensen te hebben om goede hulp te kunnen bieden aan de bejaarde bewoners. Daardoor moet 54 procent van het zorgpersoneel cliënten langer dan een uur alleen laten. Eén op de vijf zegt dat dit dagelijks voorkomt. Eenzelfde aantal ervaart het wekelijks. Ruim 14 procent maakt dit elke maand mee.   Vergissingen en valpartijenRuim 68 procent van de zorgmedewerkers meldt dat door onderbezetting en te hoge werkdruk vergissingen worden gemaakt met medicatie. Meer dan 70 procent geeft aan dat gebrek aan personeel leidt tot valpartijen of conflicten tussen patiënten. In een kwart van de gevallen gebeurt dit op wekelijkse basis.   Ruim 28 procent zegt dat cliënten soms lijden aan ondervoeding of uitdroging. Eenderde van het zorgpersoneel constateert dat cliënten te lang vuile kleding moeten dragen.  Schrijnend   De toestand in de bejaardenoorden is niet alleen schrijnend voor bewoners, maar ook voor het personeel, meent Lilian Marijnissen van vakbond Abvakabo FNV. ,,Zorgmedewerkers kiezen dit beroep niet vanwege de topsalarissen. Zij doen dit werk omdat ze goede zorg willen verlenen. Als dat niet lukt omdat ze tijd en handen tekort komen, is dat ongelooflijk frustrerend."   Volgens Marijnissen maken zorgmedewerkers noodgedwongen elke dag keuzes die ze niet willen maken. ,,Om iemand in bed te tillen, zijn twee mensen nodig. Maar dan zijn de mensen in de huiskamer alleen, om maar een voorbeeld te noemen. Zorgmedewerkers proberen alle ballen in de lucht te houden om in hun dienstverlening niet door de bodem van de menswaardigheid te zakken. Deze enquête onderstreept dat er meer personeel nodig is."   Nieuw planStaatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn zegt volgende maand met nieuwe maatregelen te komen om de ouderenzorg aan te pakken. ,,Het verbeteren van de verpleeghuizen is een van mijn belangrijkste speerpunten. Ik heb de Tweede Kamer onlangs voorgesteld direct scherper toezicht in te stellen waar de zorg ondermaats is. Maar ik pak het probleem grondiger aan, want dit probleem is hardnekkig. Beter bestuur is er niet met een knip van de vingers, nieuwe gebouwen staan er niet morgen, personeel hoger opleiden kost jaren. Daarom presenteer ik nog voor de kerst een plan voor de lange termijn. Onze kwetsbare ouderen moeten kunnen rekenen op liefdevolle zorg in een veilige omgeving."  Bron AD http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3800810/2014/11/29/Zorgpersoneel-verwaarlozing-ouderen-structureel-probleem.dhtml

STOP DAT ER NOG MEER LITERS URINE LANGS HONDERDEN ENKELS LOPEN
29-11-2014 | Petitie Code rood voor ouderenzorg

Behandeling wetsvoorstel auteurscontractenrecht nu gepland in week 4 2015

De Tweede Kamer heeft de behandeling van de Wet auteurscontractenrecht verplaatst van week 51 van 2014 naar week 4 van 2015 (20, 21 of 22 januari). Gezien het drukke vergaderschema en de vele nog liggende dit jaar af te handelen onderwerpen en begrotingen was dit uitstel ten dele verwacht, maar nu formeel bevestigd. Platform Makers is in overleg met de griffie over mogelijk uitstel van de petitieaanbieding naar week 3 2015, zodat de petitie langer ondertekenbaar blijft..

ONTSPOORDE ZORG HOUDT NIET OP, NIET VANZELF...

  VERZORGINGSHUIS MANNA ENSCHEDE | 28 NOVEMBER 2014 | TURBANTIE |  Zorg voor bejaarde moeder (90) in verzorgingshuis Manna in Enschede laat te wensen over Verkeerde medicijnen, verkeerd eten, onterechte kosten, alarmknoppen die het niet doen, hulp die niet komt, of te laat: het relaas van Margret Houdijk over haar bijna 90-jarige moeder in verzorgingshuis Manna in Enschede, is schokkend. .

28-11-2014 | Petitie Code rood voor ouderenzorg

Petitie aanbieding op 2 december

De petitie "Mensen die maken wil je niet breken -De auteurswet moet beter" zal op 2 december door vertegenwoordigers van Platform Makers worden aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie..

BEN OUDE NIJHUIS...

Ben Oude Nijhuis was  59 jaar getrouwd met Sjaantje en vader van vier kinderen. Ben was vroeger zeilmaker en schreef zijn eigen boek '80 jaar een leven vol zorgen, geluk en verdriet'. Op 14 november werd Ben Oude Nijhuis thuis getroffen door een hersenbloeding.

+Lees meer...

Die avond vond zijn dochter  haar vader naast zijn bed. Ben Oude Nijhuis, de man die zich bijzonder kritisch uitte op de gang van zaken in het Haagse verpleeghuis Strijp, overleed 17 november 2014 ten gevolge van de hersenbloeding op 82-jarige leeftijd. Nederland leert Ben op 4 november 2014 kennen als hij  samen met de vader van Volksgezondheid-staatsecretaris Martin van Rijn een boekje open doet over de ontspoorde zorg voor hun dementerende echtgenotes. Joop van Rijn vertelde aan het AD:  'Soms is mijn vrouw niet verschoond. Dan staat ze even op en loopt de urine langs haar enkels. Ik ga altijd opgewekt naar haar toe, maar kom er vaak met een zwaar gemoed weer vandaan'.  Ben Oude Nijhuis vertelt aan het AD, citaat:  ‘Dag in, dag uit is hij er hier getuige van hoe het misgaat. De dienstroosters sluiten er wel op elkaar aan, maar de zorg faalt op tal van terreinen. Zo ziet hij dat zijn levenspartner, met wie hij 60 jaar getrouwd is, haar medicijnen niet inneemt. ,,De pillen worden neergezet en de medewerker vertrekt. Wachten tot ze zijn doorgeslikt? Geen tijd voor, hoor je dan. De pillen vind ik terug in de asbak. Of in haar broekzak. Levensgevaarlijk. Ze heeft onder meer diabetes en een hoge bloeddruk.'' Een ander voorbeeld. Oude Nijhuis doet zelf de was voor zijn vrouw. 4 weken lang zat er geen bh bij het vuile goed. ,,Ik ging ernaar vragen. Niks. Weer vragen. En nog een keer. 6 weken later kreeg ze eindelijk een schone bh. Dat vind ik ronduit smerig.' Onvoldoende toezicht Ook is zijn vrouw geslagen door een medebewoner. 'Dat is het gevaar bij onvoldoende toezicht. Pas toen een tweede bewoner werd geslagen, is de man overgeplaatst.'' Onlangs nog ontdekte de Hagenaar dat de bloedsuiker van zijn vrouw maar een keer per 3 maanden wordt geprikt. 'Terwijl met de arts is afgesproken dat dit elke maand gebeurt.' Oude Nijhuis wijt de misstanden aan de bezuinigingen op de zorg. Dat zijn vrouw er de dupe van is dat 'het personeel zich rot rent' - 'op sommige momenten moet één medewerker drie huiskamers met elk zes bewoners in de gaten houden' - gaat hem aan het hart. 'Ik zit thuis vaak te huilen. Ik heb daar met iemand over gepraat. Die zei: je gaat hier aan onderdoor, Ben. Nu probeer ik het los te laten.' ( Einde citaat AD 4-11-2014) Ook op 4 november 2014 zit Ben Oude Nijhuis tegenover staatssecretaris van Rijn in een TV uitzending bij Pauw. Ben Oude Nijhuis vertelt Pauw, de staatssecretaris en honderdduizenden kijkers dat zijn vrouw in het verpleeghuis werd geslagen en alleen werd achtergelaten op het toilet. Ook vertelt hij dat hij ontdekte  dat zijn vrouw op een gegeven moment al vier weken dezelfde bh droeg en dat het uiteindelijk nog twee weken duurde tot ze een schone kreeg. Ben Oude Nijhuis wast de staatssecretaris Martin van Rijn de oren. Op 5 november 2014 reageert bij Pauw Heleen Dupuis,  voorzitter van de Raad van Toezicht van  de WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) ontkennend  dat in de aangesloten tehuizen sprake is van falende zorg. Ze zegt:  'Het gaat om beelden in plaats van feiten'… De media maken gehakt van Dupuis en het beleid van Van Rijn en de vele staatssecretarissen ervoor. In de nacht van 17 op 18 november debatteert Van Rijn met de Kamer. Veel wat Van Rijn en de Kamerleden afspreken lijkt verdacht veel op ‘Oude wijn in nieuwe zakken’.   Ben Oude Nijhuis had voor het Kamerdebat laten weten nog graag bij Pauw te zitten om commentaar te geven op het zorgdebat dat in de nacht van 17 op 18 november  in de Tweede Kamer plaatsvond. Ouderenbescherming Nederland leerde Ben via Facebook kennen. 'Ben, jouw vuur heeft het debat over de misstanden in de verpleeghuiszorg ongekend aangewakkerd en zal niet meer doven!' Dag Ben Ouderenbescherming Nederlandhttps://www.facebook.com/ouderenbescherming.nederland http://petities.nl/petitie/code-rood-voor-ouderenzorg

Ouderenbescherming Nederland
22-11-2014 | Petitie Code rood voor ouderenzorg