U, de petitionaris

Updates

1e prik met AstraZeneca, 2e prik met een ander vaccin?

We kregen berichten van mensen die als eerste prik AstraZeneca gekregen hebben en nu niet als 2e prik weer AstraZeneca willen hebben. Hun vraag was of het mogelijk is om een ander vaccin te krijgen?

In Noorwegen gaat dit in ieder geval wel gebeuren.

+Lees meer...

Mocht iemand er informatie over hebben laat het dan even weten.

Woonden we maar in Denemarken ...

Kijk Denemarken is veel slimmer dan Nederland. Als je als land zelf de keuze maakt om je inwoners te beschermen en vaccins waar bijwerkingen bij zijn niet meer te gebruiken dan maak je het vertrouwen in de Overheid veel groter en zijn meer mensen bereid om gevaccineerd te worden.

+Lees meer...

Want waarom zou je bijwerkingen bagatelliseren en als Overheid mensen bijna dwingen om een vaccin te nemen omdat je als Overheid vindt dat het acceptabel is. Mensen gaan over hun eigen lichaam en dan maak je zelf nog wel uit of iets acceptabel is. De aantallen kunnen meevallen maar je zult die ene maar zijn. Waarbij ik niet zeg dat je geen AstraZeneca of Janssen moet nemen. Je moet helemaal zelf weten of en waarmee je je laat vaccineren!

Lees het nieuwsbericht hier

Ook dit is een bericht wat hierover gaat.

Nieuws voor minister De Jonge. Begin juli iedereen die wil eerst prik gehad ... dat lukt niet!

In een interview in het FD geeft minister De Jonge het volgende aan:

"Hij houdt vast aan begin juli als het moment waarop iedereen die wil in elk geval een eerste prik heeft gehad."

We hebben nieuws voor hem, hij gaat het zeker niet halen. Er is een hele grote groep mensen die geboren is tussen 1956-1960 die heel erg graag een prik wil, maar hem niet krijgt!

In Artikel 1 van de Grondwet staat:

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

+Lees meer...

Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

Een hele groep Nederlanders wordt gediscrimineerd op basis van leeftijd. Het enige dat zij "fout" gedaan hebben is geboren worden in 1956, 1957, 1958, 1959 of 1960. Volstrekte willekeur!

Petitie zorgt voor onrust in de gemeenteraad.

Beste ondertekenaars,

De petitie heeft voor flink wat onrust in de gemeente gezorgd, dat op zich is al een prima resultaat.

Afgelopen donderdag (29 april) was de raadsvergadering waarin een motie van O-AA, NB en PvdA wordt besproken.

+Lees meer...

Deze drie partijen hadden een motie ingedient om het DIFTAR pasjes systeem controversieel te verklaren. Helaas heeft de motie het niet gehaald. Voor : O-AA, NB, PvdA tegen : GL, VVD, D66, CDA

De reactie van de wethouder spreekt boekdelen, men is heilig overtuigd dat ze een goed verhaal hebben welke echter niet goed wordt begrepen door de inwoners. Het is helder dat de wethouder zijn plannen willens en wetens wil doordrukken. Ook de 2e motie die door O-AA is ingediend aangaande de veiligheid van het pasjes systeem wordt weggestemd.

Wij kunnen dus een groots offensief van de wethouder en de zittende partijen verwachten waarin wij nogmaals worden overladen met feitjes waarom het zo'n fantastisch systeem is. Dit alles om meer draagvlak te creëren.

De zitting is openbaar dus hierbij de link naar de video : https://verslag.ouder-amstel.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2021/29-april/20:00

03-05-2021 | Petitie Geen DIFTAR in Ouder-Amstel

Planning AstraZeneca

Voor wie het wil weten, dit is de lijst met de planning voor AstraZeneca, maar we hebben gehoord dat het nogal verschilt omdat veel regio's geen vaccin hebben gekregen.

Als je informatie over jou regio hebt laat het dan even weten (bijvoorbeeld via de mail) .

Wil je nog meer doen dan de petitie ondertekenen? Dat kan! (tip 2)

In ons land geeft de Gezondheidsraad adviezen aan het Kabinet over de vaccinatiestrategie. Deze adviezen worden in de regel ook opgevolgd.

+Lees meer...

In december was het allereerste advies over de vaccinatiestrategie als volgt:

"Mensen van 60 jaar en ouder hebben het grootste risico op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19. De werkzaamheid van het vaccin van BioNTech/Pfizer is boven verwachting goed bij ouderen. Daarom adviseert de raad zo veel mogelijk van dit vaccin te reserveren voor deze groep en de vaccinatie te starten bij de oudsten. Dit sluit aan bij het eerdere strategie-advies van de raad. Een beperkt deel van het vaccin zou ingezet kunnen worden bij zorgmedewerkers om kwetsbare ouderen te beschermen en continuïteit van zorg te waarborgen. De commissie denkt dat het vaccin van AstraZeneca, dat volgens de huidige planning in het eerste kwartaal van 2021 in een grote hoeveelheid wordt verwacht, uitkomst kan bieden voor alle zorgmedewerkers."

Dit advies is door het Kabinet opgevolgd, het hele advies met bijlages is hier te vinden.

Allemaal heel duidelijk dus. Maar ondertussen zijn er (al dan niet terecht) heel veel groepen voor gegaan en zijn wij in de Kafkaëske situatie beland dat we juist het vaccin krijgen wat niet voor onze groep bedoeld was. Dat krijgen we ook nog eens opgedrongen. Want er is nu geen mogelijkheid om het vaccin te krijgen dat voor 60+ bedoeld is. Volgens minister De Jonge is het : prikken wat de pot schaft en achteraan aansluiten. Een kwetsbare groep die als eerste beschermd zou worden blijft zo nog heel lang onbeschermd.

De Gezondheidsraad is op die moment bezig met een nieuw advies voor te bereiden over AstraZeneca naar aanleiding van een advies van de EMA.

Dus wat je kunt doen is als volgt:

Stuur een mail naar de Gezondheidsraad: mailadres is hier Je kunt ook contact op nemen via Twitter: dit is het Twitteradres.

Leg duidelijk uit hoe je erover denkt en vertel ook over je persoonlijke situatie (als je dat wilt, dat zou ik in een mail doen, niet via Twitter) Noem de petitie https://rechtoppfizermoderna.petities.nl/ , zodat duidelijk wordt dat je niet de enige bent die er zo over denkt.

Als je het wilt kun je altijd een afschrift van je mail sturen naar ons door op het groene envelopje te klikken op deze bladzijde van de petitie.

Succes en samen staan we sterk!

3000 ondertekenaars!

Nog steeds tekenen honderden mensen per dag de petitie. 3000 is natuurlijk een heel mooi aantal, maar om echt indruk te maken moeten er nog veel meer bij! Dus help allemaal mee! Deel de petitie zoveel mogelijk, schrijf of bel kranten erover.

+Lees meer...

Benader bijvoorbeeld de Ombudsman, schrijf Kamerleden! Met elkaar gaan we het redden. We zijn in ieder geval niet alleen.

Afgelopen week werd door Premier Rutte het volgende gezegd:

"Hij erkende wel dat er tijdens de hele toeslagenaffaire veel fouten zijn gemaakt. Dat trekt Rutte zich persoonlijk aan. "Het heeft me aangegrepen. Niemand zit in de politiek om dit mensen aan te doen.""

Met die uitspraak in het achterhoofd is het tijd voor dit kabinet om wat er nu fout gaat bij het vaccineren recht te zetten. De groep mensen geboren tussen 1956-1960 is een willekeurige groep mensen het had iedereen kunnen zijn. Dit wordt hun aangedaan op dit moment en de rest van het land kijkt toe!

Ontluisterde feiten & ervaring Wind turbines bewoners.

https://youtu.be/-CajhPDAY7A .

02-05-2021 | Petitie Geen windturbines bij Hoogmade