You, the petitioner

Updates

Landelijke (Anti) Luizendag - 3 maart 2010

Het Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH) organiseert op 3 maart 2010 de ‘Landelijke (anti) Luizendag’. Het doel is om heel Nederland in één keer hoofdluisvrij te maken.

+Read more...

Voor de Landelijke (anti) Luizendag worden ouders gevraagd om hun kinderen thuis uit te kammen. Dit is gelijk een ludieke manier om het belang van regelmatig kammen ter preventie van besmettingen te promoten. Elk jaar worden 250.000 kinderen op de basisschool bezocht door de parasiet, ondanks een toename van het aantal controles. We doen samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek naar de resistentie van hoofdluis tegen insecticiden. Het RIVM onderzoekt de luizen en neten die rondom de Landelijke (anti) Luizendag bij kinderen worden gevonden.

Website van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis

ruim 3100 handtekeningen voor Marc van Roosmalen

Maandag 15 februari zal Dick de Vos ruim 3100 handtekeningen aanbieden aan de kabinetchef van het Ministerie van Justitie. Veel handtekeningen bevatten hartverwarmende sympatiebetuigingen of noodkreten over de toestand van het Amazonewoud.

+Read more...

Hiermee kan de minister, Hirsch Ballin, een afgewogen beslissing nemen om Marc zijn Nederlanderschap te hergeven.  

Gemeente Bussum geeft positief stemadvies

De gemeente Bussum heeft alle inwoners een valentijnskaart gestuurd. Onder het motto "Echte liefde laat zich niet dwingen" raadt de gemeente de inwoners aan in actie te komen om de fusie tussen Naarden, Bussum, Muiden en Weesp te voorkomen.

+Read more...

Als onderdeel van de liefdesverklaring roept de gemeente haar inwoners op de petitie te ondertekenen. Uiteraard zijn wij heel blij met dit positieve "stemadvies" van de gemeente. We willen er eigenlijk alleen nog maar aan toevoegen dat ook de inwoners uit de andere gemeenten van harte uitgenodigd zijn te tekenen.

teken petitie voor behandeling in uw gemeente

Sinds 2005 zijn er honderden petities op deze website voorbij gekomen die nooit een antwoord hebben gekregen van de gemeente waarin de petitie speelde. Een artikeltje in een lokale krant en honderden, soms duizenden, teleurgestelde ondertekenaars is gangbaar.

+Read more...

Dat kan anders als de gemeente elektronische petities formeel behandelt. Via petities.nl kan dat gratis. Alle ondertekenaars een mail terugsturen met het antwoord is dan een kleine moeite en praktisch kostenloos voor de gemeente. Positief, negatief of heel genuanceerd, dat is aan uw volksvertegenwoordigers. Zelfs verdeeldheid in de raad mag overgebracht worden in het antwoord, als die er maar komt. Teken daarom de petitie 'in alle gemeenten petities' en vergeet niet om degene op wie u (misschien) gaat stemmen op 3 maart ook een uitnodiging te sturen ook de petitie te tekenen. Dan staat de belofte vast en kunt u haar of hem er op wijzen. Mogelijk heeft uw favoriete kandidaat al getekend. De politici komen onder het kopje 'prominenten' onder de petitie te staan.

Teken 'in alle gemeenten petities'
2010-02-13

tussenstand: 4 van 14 stadsdelen nog niet gereageerd

De stand van zaken over deze petitie als raadsadres bij de verschillende stadsdelen: Centrum heeft het ontvangen en besproken in de commissievergadering Algemene Zaken waar wethouder Els Ipping heeft toegezegd met een notitie te komen.  Noord heeft de brief ontvangen en de raad bepaalt tijdens de vergadering van 17 februari 2010 hoe dit verder behandeld wordt. Oud-Zuid heeft het raadsadres geplaatst op de lijst van ingekomen stukken, behorende bij de agenda van de commissie F&V van 10 februari 2010 en de raadsvergadering op 17 februari. Het raadsadres is tevens doorgestuurd naar het Dagelijks Bestuur met het verzoek een concept antwoord namens de raad op te stellen. De Baarsjes heeft het raadsadres ontvangen. Bos en Lommer, de fractievoorzitters van de deelraad van stadsdeel Bos en Lommer hebben kennis genomen van het raadsadres.

+Read more...

Aan het Dagelijks Bestuur is gevraagd de brief te beantwoorden en de deelraad hierover te informeren. Geuzenveld heeft nog niet gereageerd. Osdorp liet weten nog niets te hebben ontvangen. Oud-west schrijft op papier het raadsadres ontvangen en ter kennisgeving aan de raad naar de deelraad is gegaan die in de vergadering van 16 februari een afhandelingsvoorstel zullen bespreken. Slotervaart heeft het raadsadres ontvangen en het zal worden toegevoegd aan de ingekomen stukken voor de raad van 17 februari. Daar wordt het niet inhoudelijk behandeld, maar als één van de raadsleden daarom verzoekt zal dat gebeuren op de eerstvolgende raadscommissie op 31 maart 2010. Oost-watergraafsmeer heeft nog niet gereageerd. Westerpark heeft nog niet gereageerd. Zeeburg heeft het raadsadres ontvangen en het wordt procedureel behandeld in de raadsvergadering van 16 februari 2010. Zuideramstel heeft het raadsadres ter kennisname aan de deelraad verstuurd voor de vergadering van 23 februari 2010. Zuidoost heeft het door de 'afdeling registratie' geregistreerd en ter behandeling naar de 'sector griffie' gezonden.  

Amsterdamse stadsdelen volgens Wikipedia
2010-02-12 | Petition verkiezingsborden

raadsadres ontvangen in Zuideramstel

Ook de griffier van Zuideramstel schrijft dat het raadsadres "ter kennisname aan de deelraad is verstuurd voor de vergadering van 23 februari 2010.".

2010-02-12 | Petition verkiezingsborden

reacties deelraad Centrum op raadsadres

De petitie over verkiezingsborden is als 'raadsadres' besproken in de commissievergadering Algemene Zaken van het stadsdeel Centrum op woensdagavond 10 februari 2010 van 22:43 tot 22:45. Wanneke Sabatino (PvdA): "Leuk voorstel, in ieder geval leuk genoeg om te kijken of we er iets mee kunnen voor de komende verkiezingen." Dingeman Coumou (GroenLinks): "Eens met de inspreker, ik plak zelf ook. De borden zijn me al jaren een doorn in het oog, met name de hoogte.

+Read more...

Zonder ladder kan je er helemaal niet bij! De moeite waard om dit te onderzoeken. In Den Haag gaan ze een stapje verder, daar drukken ze zelfs al voor en hangen ze achter plexiglas. Er gaat wel wat van de romantiek verloren, maar ja." Voorzitter Roeland Rengelink (PvdA): "Volgens mij heb ik nu een aantal suggesties gehoord om bij een volgende verkiezing toch eens in deze richting te gaan kijken. Daar horen waarschijnlijk wel grotere borden of kleinere affiches bij. Dat moet dan maar meegenomen worden?" Gemompel, iemand: "Het mag nu ook om borden aan de bruggen vast te maken, maar niemand doet het." Els Iping: "Toen het niet mocht wou iedereen het, nou mag het en nou wil niemand het." Voorzitter: "U zult dus een antwoord schrijven in deze richting, dat we het voor een volgende verkiezing zullen onderzoeken. Els Iping: "Ja! Ja."   Tijdens deze vergadering heeft de inspreker/de petitionaris onderstaande motie geschreven die mogelijk door Yellie Alkema en Gerrit Brunink van D66 wordt ingediend, eventueel met wijzigingen: -------------Wij stellen voor dat de stadsdeelraad het volgende besluit neemt:De raad stadsdeel Centrum, Overwegende: dat de verkiezingsborden die het stadsdeel voor elke verkiezingen moet plaatsen voor burgers onleesbaar worden volgeplakt dat de huidige situatie een verkwisting is van middelen en inzet van alle betrokkenen dat veel betrokkenen (professionele plakkers en plakkers van bijna alle partijen) aangeven dat de huidige situatie voor niemand goed uitpakt dat in andere Europese steden wel nette en inzichtelijke verkiezingsborden verschijnen met een vergelijkbaar aantal kieslijsten dat er op deze borden (van 4x3m) maar ruimte is voor 12 affiches van A0-formaat (16 A4tjes) dat het plakken door vrijwilligers moeilijk goed is uit te voeren door de hoogte van de borden besluit:het dagelijks bestuur te verzoeken bij de eerstvolgende verkiezingen de verkiezingsborden te laten beplakken met door de partijen aangeleverde affiches in de volgorde van de kieslijsten, waarna partijen alleen op de toegewezen plek de eigen affiches mogen overplakken. De richtlijnen voor het gebruik van het bord moeten op ooghoogte leesbaar zijn, met expliciete verwijzing naar paragraaf 3 "Plakken en kladden" en paragraaf 4 "Reclame" van de Algemene Plaatselijke Verordening.  -------------  

2010-02-11 | Petition verkiezingsborden

op bruggen verkiezingsborden 3 weken voor verkiezingen

Tijdens de inspraakavond waar deze petitie als 'raadsadres' onder de aandacht werd gebracht van de laatste vergadering van de commissie Algemene Zaken van stadsdeel Centrum voor de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat op 19 januari 2010 het dagelijks bestuur een besluit heeft genomen waardoor het voor politieke partijen mogelijk wordt om verkiezingsborden vast te maken aan de bruggen in het centrum. Dit is het besluit: uit het Boek der besluiten van het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum dinsdag, 19 januari 2010 Onderwerp: Aanwijzingsbesluit verkiezingsaffichering / brugborden Op voorstel van de dagelijks bestuurder voor Openbare Ruimte e.v. neemt het dagelijks bestuur het volgende besluit: Ten behoeve van het maken van verkiezingsaffichering voor deelraadsverkiezingen, gemeenteraadsverkiezingen, waterschapsverkiezingen, provinciale statenverkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen, de Europese Parlementsverkiezingen en referenda, gelden in aanvulling op de reeds bestaande mogelijkheden met spandoeken en wildplakzuilen de volgende besluiten: Ontheffing brughoofden:1.

+Read more...

Ingevolge artikel 4.2 lid 2 APV ontheffing te verlenen van het in het artikel 4.2 lid 1 opgenomen verbod ten behoeve van het bevestigen van verkiezingsaffichering op bruggen. 2. Voor de wijze van plaatsing gelden de volgende regels:- borden mogen drie weken voorafgaand aan de verkiezingsdatum worden geplaatst door de politieke partijen zelf; - borden dienen van voldoende houdbaar materiaal te zijn vervaardigd; - borden mogen slechts worden aangebracht aan brugleuningen van alle bruggen in het stadsdeel; - borden worden met plastic tieribs vastgemaakt om beschadiging te voorkomen; - borden mogen niet worden verankerd in de bestrating; - borden moeten hoog worden geplaatst i.v.m. veiligheid voor het verkeer; - stijlen moeten minimaal 3 meter lang zijn en 5 a? 8 cm dik; - de borden mogen maximaal 2 meter lang zijn en 1 meter hoog zijn; de borden moeten rechthoekig zijn; - de borden moeten de dag na de verkiezingen door de politieke partijen zelf weer worden verwijderd; - stadsdeel op kosten van de overtreder worden verwijderd en vernietigd. Aanwijzing aanplakobjecten:1.    In te stemmen met het plaatsen van aanplakobjecten voor de verkiezingen op de volgende locaties: Kattenburgerplein, Westermarkt, Zeeburgerstraat, Marnixstraat (busstation), Nieuwmarkt, Leidseplein, Weteringcircuit, Vijzelstraat/ Prinsengracht, Utrechtsestraat / Keizersgracht, Mr. Visserplein, Haarlemmerplein, Westerdoksplein, Frederiksplein, Muntplein en Rembrandtplein.2.    Op grond van 4.8 Algemene Plaatselijke Verordening wijst het dagelijks bestuur deze objecten aan als aanplakobjecten die uitsluitend bestemd zijn voor het aanbrengen van verkiezingsaffichering. 3.    Te bepalen dat het gebruiken van deze borden niet is toegestaan voor overige meningsuitingen en reclame.4.    De aanplakobjecten worden door het stadsdeel zes weken voor de verkiezingen geplaatst en de dag na de verkiezingen door het stadsdeel verwijderd. In zijn oordeel heeft het dagelijks bestuur betrokken: Aanleiding Na de overgang van Dienst Binnenstad naar stadsdeel Centrum in 2002 is het besluit rondom verkiezingsaffichering, die jarenlang is toegepast door de centrale stad, in de praktijk overgenomen. Bij bureau verkiezingen komen tegenwoordig steeds meer vragen van politieke partijen binnen over de mogelijkheden voor de verkiezingscampagnes en waar men deze richtlijnen kan vinden. Ten behoeve van transparant bestuur is het voor de politieke partijen daarom wenselijk geworden een formeel besluit te nemen. Bovendien is een formeel besluit nodig om te voorkomen, dat op grond van artikel 4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening, overal verkiezingsmateriaal aangebracht mag worden. Daar komt bij dat op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, het zonder ontheffing verboden is objecten op of aan brugleuningen te bevestigen. Wettelijke bepalingen Op grond van artikel 4.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het dagelijks bestuur bevoegd een aanwijzingsbesluit voor verkiezingsaffichering in te stellen. Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening is het dagelijks bestuur bevoegd ontheffing te geven voor verkiezingsaffichering op brughoofden. Op grond van het reclamebeleid 1997 zijn spandoeken voor culturele en idee?le doeleinden toegestaan op de volgende lokaties: Dam, Muntplein, Stationsplein, Frederiksplein, Rembrandtplein, Waterlooplein, Leidseplein, Rozengracht / Marnixstraat en het Weteringcircuit. De legale plakplekken zijn de wildplakzuilen aan de Westermarkt, Weteringschans tegenover Paradiso en de Weteringcircuit nabij de Vijzelgracht. Overwegingen Tot nu toe is de ambtelijke praktijk afdoende geweest tijdens de voorbereidingen van de verkiezingen, maar is nu een omzetting naar een voor iedereen herkenbare formele regeling gewenst, te meer omdat uit artikel 4.8 Algemene Plaatselijke Verordening volgt dat als een dergelijke aanwijzing niet wordt gedaan overal verkiezingsaffichering mag worden aangebracht.

2010-02-11 | Petition verkiezingsborden