You, the petitioner
Tekening tbv flyer

Nee tegen megastallen in Bergeijk

1,205 signatures

De balans in de Gemeente Bergeijk raakt verstoord. Steeds meer MEGASTALLEN vestigen zich. Op dit moment speelt dit probleem op de Pielis in Luyksgestel, Weebosch, Walik en in Riethoven.

De gezondheid van alle mensen in Bergeijk wordt bedreigd door fijnstof, stank, ziektekiemen en chemische stoffen.

Petition

We

de bewoners in een straal van 10 km om locatie Kapelweg 6 waarop de vergunning van toepassing is

 

observe

  • Het mogelijk toekennen van een vergunning voor het starten van een nertsenfarm op locatie kapelweg 6 Bergeijk

  • die door de uitstoot van grote hoeveelheden fijnstof ongevraagd permanente gezondheidsklachten zal veroorzaken aan alle omwonenden in een straal van minimaal 10 km rond de nertsenfarm alsook alle recreatieve bezoekers

  • De gemeente Bergeijk sluit haar ogen hiervoor wat totaal onverantwoord is naar alle inwoners en haar bezoekers

 

and request

de gemeente Bergeijk (mede ook omdat ze door een gerechtelijke uitspraak niet verplicht zijn deze te verstrekken) een milieu en bouw vergunning te weigeren aan diegene die de bouw van deze nertsenfarm op zich neemt en willens en wetens de nadelen voor de volksgezondheid naast zich neerlegt voor puur winstbejag.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Bergeijk 
Petition desk:
Closing date:
2018-02-20 
Lead petitioner:
Nee tegen mega stallen in Bergeijk 
Organisation:
Nee tegen megastallen Bergeijk 
Website:

History

Signatures

Updates

'Gezondheidsonderzoek begin van gezonde landbouw?'

http://www.kliknieuws.nl/regio/uden/ingezonden/95683/-gezondheidsonderzoek-begin-van-gezonde-landbouw-ingezonden- .

2016-07-22

Lieve Wethouder Mathijs

Lieve Mathijs,

Dat was een mooi artikel in het ED van woensdag 25 mei. Hierin constateer je terecht dat de stemming in Bergeijk tussen intensieve veehouders en anderzijds milieugroepen en buurtcomités erg gespannen is.

+Read more...

Waar we echter erg van schrokken is dat je weinig kritisch bent op jezelf. De spanningen ontstaan vaak juist door het discutabele optreden van het gemeentebestuur. Als het gemeentebestuur zich niet aan de regels houdt en een partij voortrekt ontstaat er vanzelf spanning tussen goede buren. Dit zien wij op verschillende probleemlocaties in Bergeijk terug. Ook zijn er door het gemeentebestuur toezeggingen gedaan aan ondernemers die ze daarna niet kan waarmaken. Voor het gemak geven we de buren dan maar de schuld. Intussen heeft zo’n ondernemer vaak al wel flink geïnvesteerd. Nu is niet alleen de omgeving de dupe van deze manier van besturen maar ook de ondernemer zelf. In het artikel geef je ook enkele oplossingen. Volgens jou moeten de ondernemers in dialoog met de omgeving. Natuurlijk is een dialoog altijd goed, maar een dialoog alleen kan de grote problemen niet oplossen. Je voorstel tot een verbod op nieuwe pelsdierhouderijen dan? Natuurlijk doen! Maar veel problemen voorkomen we hier niet mee omdat deze sector verboden wordt. Verder stel je voor de GGD verplicht in te schakelen bij nieuwe vestigingen van veehouderijen. Wederom een prima idee, maar een GGD advies is al onontkoombaar bij maatschappelijke onrust. Wij zijn erg bang dat de Gemeente Bergeijk het afvoerputje van de Kempen wordt. Dat bedrijven van buiten onze gemeente zich juist hier vestigen vanwege de slappe regelgeving. De nieuwvestiging van deze bedrijven is slecht voor de gezondheid van onze burgers, maar ook voor de toekomstmogelijkheden van de Bergeijkse bedrijven. De milieuruimte wordt opgegeten door de nieuwkomers en het draagvlak voor de intensieve veehouderij kalft snel af. Lieve Mathijs, wij hopen dat je onze openhartigheid vergeeft en bedenk dat het nog niet te laat is de problemen echt aan te pakken. Met hartelijke groet, Groep verontruste bewoners Bergeijk p.s. Heb je onze petitie al ondertekend? Zie hiervoor: nee tegen megastallen in Bergeijk op petities.nl reacties naar: megastallenbergeijk@gmail.com

2016-06-05

Huisarts Reusel waarschuwt voor gevaren gezondheid intensieve veehouderij

Huisarts Willem Sanders spreekt leden van Provinciale Staten toe.

DEN BOSCH - Stop de groei van de veestapel per direct.

+Read more...

Dat verzoek legde huisarts Willem Sanders vrijdagochtend op tafel bij leden van Provinciale Staten. Want: "Met deze toename van het aantal stallen en dieren nemen ook de gezondheidsrisico's toe."

Sanders zei te spreken namens alle huisartsen in Reusel-De Mierden. Deze gemeente behoort tot de meest vee-rijke van Brabant. "Je ziet er door de jaren heen de problemen toenemen", zei Sanders. En burgers zien dat ook: "De toename van het aantal stallen en dieren veroorzaakt onrust onder de patiënten."

Ziektes Volgens de huisarts zorgt de uitstoot van veehouderij voor meer hart- en vaatziektes, kans op zoönosen zoals q-koorts en lastige resistentie voor antibiotica. Hij erkent dat er geen onomstreden bewijzen zijn voor dergelijke verbanden: "Maar zo gaat dat in de wetenschap. Ook met roken en asbest ging er dertig jaar overheen voordat de overheid maatregelen nam. Ik verwacht dat dat ook met de discussie over fijnstof en zoönosen gaat gebeuren."

Uitstel Vrijdagochtend presenteren de deelnemers aan de zogeheten Mestdialoog hun ervaringen aan de provinciale politiek. De gespreksleider van de Mestdialoog, een reeks gesprekken in het voorbije voorjaar, vroeg direct drie maanden uitstel omdat er nog geen eenduidig advies is. Voor het burgerplatform Minder Beesten is uitstel alleen acceptabel met een tijdelijk slot op de groei van de veestapel. Daarmee doelen ze op een voorbereidingsbesluit waarmee de provincie nieuwe bouwplannen van boeren een halfjaar kan parkeren.

http://www.ed.nl/regio/brabant/huisarts-vraagt-provincie-brabant-stop-groei-veestapel-1.6031883

2016-05-22