You, the petitioner
Petitiefoto

Behoud de Amsterdamse brugwachtershuisjes voor de Amsterdammer

6,777 signatures

Alle 28 huisjes die in onbruik raken worden luxe hotelsuites.

Behoud deze architectonische parels voor Amsterdammers, als: woonruimte, schrijvershuisje, atelier, vergaderruimte, huis van de buurt, muziekstudio, galerie, hengelsportwinkel, studieruimte, kantoor, expositieruimte of meditatieplek.

Petition

We

inwoners van Amsterdam, en iedereen die begaan is met Amsterdam

 

establish that:

 • dat de Amsterdammer geen rol speelt bij de herbestemming;

 • dat 28 brugwachtershuisjes worden weggegeven aan één hotelbedrijf;

 • dat hiermee de gemeenschapsfunctie van de huisjes verdwijnt;

 • dat de gemeente kiest voor economische waarde i.p.v. maatschappelijke waarde;

 • dat deze ontwikkeling bijdraagt aan de monocultuur die het toerisme in Amsterdam met zich meebrengt;

 • ook hierdoor geen sprake is van HOTELSTOP

 

and request

 • de Gemeente Amsterdam om het proces van de herbestemming van de in onbruik geraakte brugwachtershuisjes overnieuw te doen;

 • de door de Gemeenteraad beloofde prijsvraag voor de herbestemming uit te schrijven;

 • de belangen van de inwoners van Amsterdam in dit proces te erkennen;

 • daarmee de inwoners van Amsterdam een rol te geven in de herbestemming;

 • rekening te houden met het meest recente hotelbeleid.

The answer

Antwoord: de eerste brugwachtershuisjes zijn in gebruik genomen als hotelkamers

De eerste zes brugwachtershuisjes zijn in gebruik genomen, de overige volgen in 2018.

Bron: Missets Horeca

REACTIE VAN PETITIONARIS

In 2016 heeft u de petitie ondertekend. Als petitionaris stel ik u op de hoogte dat de petitie niet heeft geleid tot andere inzichten bij de gemeente. De huisjes worden inmiddels in gebruik genomen door het Lloyd Hotel als hotelsuites.

Donderdag 15 maart 18.00-20.00 is onder andere het brugwachtershuisje op de Kinkerbrug open voor het publiek. Je kunt het huisje dan bezichtigen. Ik ben daar aanwezig en hoop je te ontmoeten.

Ik wil je nog bedanken voor je steun in deze zaak. Het is de aanzet geweest mij in te zetten voor kwesties die de Amsterdammer raken. Voor Oud-West en De Baarsjes ben ik nu verkiesbaar met BuurtVuist (lijst 37) voor de Stadsdeelcommissie.

Hartelijke groet, Henk van Dijk

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2016-11-08 
Answer expected:
2016-12-30 
Status:
Closed 
Lead petitioner:
Henk van Dijk 
Organisation:
ikbenamsterdam 
Website:

History

Signatures

Updates

Antwoord: de eerste brugwachtershuisjes zijn in gebruik genomen als hotelkamers

De eerste zes brugwachtershuisjes zijn in gebruik genomen, de overige volgen in 2018.

Bron: Missets Horeca

REACTIE VAN PETITIONARIS

In 2016 heeft u de petitie ondertekend. Als petitionaris stel ik u op de hoogte dat de petitie niet heeft geleid tot andere inzichten bij de gemeente.

+Read more...

De huisjes worden inmiddels in gebruik genomen door het Lloyd Hotel als hotelsuites.

Donderdag 15 maart 18.00-20.00 is onder andere het brugwachtershuisje op de Kinkerbrug open voor het publiek. Je kunt het huisje dan bezichtigen. Ik ben daar aanwezig en hoop je te ontmoeten.

Ik wil je nog bedanken voor je steun in deze zaak. Het is de aanzet geweest mij in te zetten voor kwesties die de Amsterdammer raken. Voor Oud-West en De Baarsjes ben ik nu verkiesbaar met BuurtVuist (lijst 37) voor de Stadsdeelcommissie.

Hartelijke groet, Henk van Dijk

2018-03-14

E-mail aan Bestuurscommissie Centum

Geachte leden van de Bestuurscommissie Centrum,

Ik wil u met klem verzoeken de nu voorliggende aanvragen voor de herbestemming tot hotel van vier brugwachtershuisjes in Stadsdeel Centrum zeer kritisch te bekijken. Dit in het licht van Stad in Balans en de herziening van het hotelbeleid.

+Read more...

Onderaan deze email vindt u de informatie over de betreffende brugwachtershuisjes. Omdat het in het centrum nog slechts gaat om aanvragen is er wellicht nog ruimte om dit in uw bestuurscommissievergadering te bespreken.

De stand van zaken is deze: - in 2009 is er een motie aangenomen om als gevolg van de automatisering van de Amsterdamse bruggen te inventariseren om a. welke huisjes het ging en b. een prijsvraag uit te schrijven voor de herbestemming;

 • in 2011 is door architectenbureau Space & Matter het hotelplan SWEETS bedacht. Dit heeft geleid tot een tentoonstelling in ARCAM;

 • In 2012 is de voortgang van dit project in de Gemeenteraad besproken en heeft de raad geoordeeld dat het hotelconcept SWEETS en de bijbehorende tentoonstelling de invulling van de herbestemming was. Daarbij is voorbij gegaan aan de strekking van de motie uit 2009 en is niet in voldoende mate onderzocht welke alternatieven er ook nog zijn. Deze gang van zaken heeft er bovendien voor gezorgd dat de Amsterdammer geen enkele rol van betekenis heeft gespeeld in het onderzoek naar de herbestemming. Ook is er in de nu te volgen kruimelprocedures nauwelijks ruimte voor inspraak en participatie;

 • In 2014 heeft het college de voortgang van het hotelplan SWEETS nogmaals in TKN aan de raad voorgelegd. Sindsdien staat het op de agenda van de commissie VVL als belangrijk onderwerp om te bespreken. Een contract met Lloyd Hotel is nog niet gesloten;

 • Op dit moment geldt er voor stadsdeel centrum een hotelstop en bovendien heeft wethouder K. Ollongren de publieke belofte gedaan dat, indien er geen draagvlak is gemeten onder bewoners voor de komst van een hotel, dit hotel er niet komt.

Dit kan er alleen maar toe leiden om u te vragen deze vier vergunning op dit moment niet uitsluitend tot hotel te vergunnen. Wellicht is er de mogelijkheid om deze aanvragen om te vormen tot een aanvraag voor meerdere functies. Waarmee er ruimte wordt gecreëerd voor mogelijk uitstel van de besluitvorming of een andere besluitvorming.

Het is tenslotte maar zeer de vraag of een hotel in deze vorm op dit moment echt wenselijk is. Bovendien is er geen draagvlakmeting gedaan. Waarbij ik wil opmerken dat het heel vreemd zou zijn om nu vrije planologische ruimte te creëren voor een hotelontwikkeling terwijl het college naarstig op zoek is naar het beperken van de vrije planologische ruimte voor hotelontwikkelingen.

Het Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie West heeft op 12 april jl. vijf besluiten genomen om vijf brugwachtershuisjes de hotelbestemming te geven. Deze vergunningen zijn nog niet onherroepelijk. Eerder heeft men in bestemmingsplan Noorderpark de bestemmingen voor brugwachtershuisjes in zowel hotel als maatschappelijke doeleinden gewijzigd.

Henk van Dijk

BIJLAGE Brugwachtershuisjes in Centrum aanvraag 21 maart 2016

Hortusbrug 0239, Muiderstraat/Nwe. Herengracht, (Bij Hortus) OLO-2272737 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@970216/aanvraag-8/

Amstelschutsluis 0101 Amstel/Sluis. (Bij Carré) OLO-2272661 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@970206/aanvraag/

Kortjewansbrug 0487 Prins Hendrikkade/Schippersgracht (Bij Arcam) OLO-2272813 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@970239/aanvraag-19/

Walter Suskindbrug 0237 Amstel/Nwe. Herengracht (Bij Hermitage) OLO-2272493 https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/vergunningen/@968355/aanvraag-8/

2016-05-02

3000 gepasseerd

GroenLinks Amsterdam West had eerst willen meepraten over de besluiten om vijf huisjes al te vergunnen..

2016-04-26