U, de petitionaris

Nieuwtjes

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

Eerder toegevoegd

Bijdragen aan advertentie?

Beste ondertekenaars van de petitie ‘’Een fatsoenlijke coalitie’’,

Hartelijk dank aan alle (440) ondertekenaars.

Toch heeft de petitie tot nu toe onvoldoende resultaat gehad. Brieven aan de partijen en hun fractievoorzitters worden niet beantwoord.

+Lees meer...

Het lukt niet om aandacht van de politieke partijen te krijgen voor dit initiatief. Daar wil ik toch nog iets aan doen.

Ik wil een advertentie in de Volkskrant zetten met een oproep aan de PvdA, CDA, D66, GroenLinks en SP om vóór de verkiezingen een overeenkomst op hoofdlijnen te maken. Zo kunnen zij kenbaar maken dat zij, als de kiezers hen in voldoende mate steunen, na de verkiezingen een ‘’fatsoenlijke coalitie’’ zullen vormen. De overlappende standpunten in hun verkiezingsprogramma’s zijn zó duidelijk dat samenwerking tot een stabiele Centrum-Linkse meerderheidsregering moet kunnen leiden. Een behoorlijk alternatief ontbreekt en een meerderheid in de Eerste Kamer is er al!

Een dergelijke advertentie kost uiteraard geld. Ik hoop dat velen van de ondertekenaars van de petitie hieraan een bijdrage willen leveren. Een advertentie waarin de namen van degenen die een bijdrage leveren worden vermeld zal mogelijk meer impact hebben dan de petitie. Een bijdrage zonder naamsvermelding is uiteraard ook mogelijk.

Ik vraag u dan ook € 10,-- of meer over te maken op rekeningnummer NL75ABNA0601513088 t.n.v. G. Maas o.v.v. fatsoenlijke coalitie.

Ik zal in een volgende mail en op de nieuwsrubriek van de petitie uiteraard verantwoording afleggen over het resultaat van deze actie en u kunt de advertentie in de Volkskrant zelf zien!

Wacht niet te lang. De advertentie moet vóór 1 maart in de krant staan. Stuur deze oproep a.u.b. door. Opmerkingen, suggesties etc. hoor ik graag!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en bijdrage.

Met strijdbare groet,

Onk Maas

onkmaas@planet.nl

fatsoenlijkecoalitie@kpnmail.nl

Gesprek deelgemeente

Inmiddels is er binnen de gebiedscommissie overleg geweest. De commissie is een onderzoek gestart hoe dit probleem met inzet van meerdere partijen en op meerdere manieren aangepakt kan worden.

+Lees meer...

Betrokkenen zijn gebiedscomissie, verkeers deskundige gemeente en verkeersdeskundige Politie. Aangezien de straatweg pas in 2026 heringericht kan worden zal de focus komen te liggen het verduidelijken en desgewenst aanpassen van de huidige situatie. Ook wordt gedacht aan bewustwordings-acties en oversteek lessen op de scholen.

Petitie gaat door!

Dierbaar Flevoland had op basis van de vele ondertekeningen het recht verworven om op 8 februari in te spreken bij de vergadering van Provinciale Staten van Flevoland om de punten uit de petitie naar voren te brengen. Dat is gebeurd en daarmee is een statement afgegeven.

+Lees meer...

Desondanks is toch besloten het voorstel van SGP en VVD aan te nemen. Alleen Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA stemden tegen. GS van Flevoland heeft hiermee een bestuursopdracht gekregen om voor 1 juli aan te geven hoe met de richtinggevende uitspraken in het het voorstel omgegaan kan worden. Of dat kan is nog maar de vraag. Wij blijven de zaak op voet volgen. Blijf ons steunen, want er moet nog veel besloten worden over de toekomst van Oostvaardersplassen.

Ook als idee bij Stem van West

Dit voorstel nu ook als idee bij Stem van West op amsterdam.nl. Als er 100 stemmen zijn voor 9 mei dan wordt het besproken.

Ingezonden brief in de Volkskrant

Eindelijk een ingezonden brief in de Volkskrant van 9 februari. Fatsoenlijke Coalitie Een uitstekend initiatief om uw lezers te informeren over de coalitiemogelijkheden na de verkiezingen. Het lijkt mij nog beter om de politieke partijen uit te dagen om hun favoriete coalitie vóór de verkiezingen aan te geven.

+Lees meer...

Dan weet de kiezer waar zijn stem toe kan c.q. zal leiden. Mijn favoriete en haalbare coalitie is D66, PvdA, CDA, SP en GroenLinks. Een fatsoenlijke coalitie, verbinden is beter dan verdelen. Waarom geen peilingen over gewenste coalities ?

positief gestemd

Na het starten van deze petitie zijn wij benaderd door de gemeente Loppersum. We verwachten binnenkort gezamenlijk tot een positieve oplossing te komen.

+Lees meer...

We houden je op de hoogte!

Vandaag om 13:00 gesprek met Operationeel Directeur de heer C. Bertens en Senior Medewerker Communicatie & PR mevrouw H. Ubbink van de Efteling

Ik heb vandaag een gesprek over mijn petitie bij de Efteling.

Nu is het hopen dat ze ook openstaan voor gesprek want in ze zeggen "Graag willen wij in een persoonlijk gesprek ons beleid verduidelijken, waarbij wij natuurlijk ook jouw standpunt graag bespreken."

Maar in later mail zegt men "Zoals aangegeven in onze eerdere mail, willen wij u in een persoonlijk gesprek graag ons beleid uitleggen.

+Lees meer...

"

Ik heb ook contact gehad met Art.1 Midden Nederland een anti discriminatie bureau. Want de aanpassing van het beleid is mogelijk instrijd met Wet gelijk behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Dit zal ik ook zeker te spraken brengen in het gesprek om 13:00

Behandeling in de commissie Stad & Ruimte op 23 maart 2017

Op 23 maart 2017 wordt het burgerinitiatief "Elke dag verdient een Nacht van de Nacht" behandeld in de vergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte.

+Lees meer...

Op 23 maart 2017 wordt het burgerinitiatief "Elke dag verdient een Nacht van de Nacht" behandeld in de vergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte.