U, de petitionaris

Nieuwtjes

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

Eerder toegevoegd

Afstel voorstel plaatsing lichtmast en bank?

Hoewel de Lemster FNP wethouder van der Pal had toegezegd mij te informeren over wat het College van de Fryske Marren zou besluiten naar aanleiding van de weerstand die is ontstaan over de voorgestelde sloop van het hokje op het EINTSJE, heeft hij dat tot nu toe niet gedaan. Wel heb ik via het Lemster Nijs vernomen dat het College gelet op de onrust die is ontstaan over de voorgestelde afbraak, binnen een paar maanden met een alternatief plan voor het EINTSJE fan'e daam zal komen.

+Lees meer...

Blijkbaar zal het College morgen de Commissie Ruimte vragen het te behandelen agendapunt van de agenda te halen. Het is geen garantie dat dit punt dan niet zal worden behandeld morgenavond, reden voor mij om morgenavond in ieder geval wel die commissie vergadering in het gemeentehuis in Joure te bezoeken en zo mogelijk bij de commissie in te spreken. Zoals hiervoor reeds gezegd, heeft de wethouder naar ons petitie ondertekenaars (nog) niets van zich laten horen. Wat het verzoek omtrent de instelling van een petitieloket bij onze gemeente betreft, zal de griffie dat bespreken en beoordelen. Het afhandelen van dit verzoek zal nog enige tijd duren. Morgenavond dus Commissievergadering om 8 uur in het gemeentehuis in Joure.

Wietze de Haan

voortgang

Hoi allemaal, Nog even en we naderen de 20.000 handtekeningen! Dat zegt genoeg denk ik! Heb inmiddels de nodige informatie over de vroegere inservice-opleidingen ontvangen van het ministerie van Volksgezondheid. De vroegere landelijke examens wacht ik nog op.

+Lees meer...

Wel ligt de vraag bij de tweede kamer om een afspraak te maken voor het aanbieden van deze petitie/handtekeningen! Daar hoop ik spoedig antwoord op te krijgen. Hou jullie op de hoogte!

RWS studeeert nog.

31 Maart 2017: RWS (Rijks Water Staat) bestudeert nog steeds de door de Bomenstichting ingebrachte alternatieven. We verwachten voor de zomervakantie uitsluitsel.

+Lees meer...

Wordt vervolgd.

17-04-2017 | Petitie Onze troetel eik blijft

Aanvraag Petitieloket bij gemeente De Fryske Marren.

Lemmer, 17 april 2017.

Aan de Griffie van de gemeente De Fryske Marren p/a mailadres griffier Mevr. H.

+Lees meer...

van Dijk.

Geachte mevr. de griffier,

Naar aanleiding van het collegevoorstel (agendapunt 10) wat aan de Commissie Ruimte ter behandeling is voorgelegd, en wat op 19 april as. wordt behandeld, heeft een grote groep mensen zich middels een petitie (Kom net un uus Eintsje fan’e daam) uitgesproken tegen afbraak van het op het havenhoofd geplaatste hokje en wordt bepleit dit hokje als cultureel erfgoed voor de toekomst te bewaren en terug te brengen in de originele staat. Tevens wordt gepleit voor herstel en betere toegankelijkheid van het Eintsje fan’e daam.

Op petities.nl zijn meer dan 1100 ondertekenaars en ik, een petitie begonnen Ik zie dat die niet via petities.nl naar de gemeenteraad kan.

Het zou fijn zijn als dat wel kan! Zou u een zogenaamd 'petitieloket' kunnen openen op petities.nl? Andere gemeenten hebben dat al. Het antwoord op de petitie kan dan ook via e-mail naar alle ondertekenaars. Hetgeen voor de ondertekenaars/burgers van belang kan zijn.

Graag ontvang ik uwerzijds een spoedige reactie,

Met vriendelijke groet,

W. de Haan

Het protest werkt....

Zaterdagmiddag 15 april om 5 uur in de middag, was het zover.Een grote groep mensen had de moeite genomen om naar het Eintsje fan'e daam te komen om daar hun steun te betuigen aan het protest tegen de afbraak van het op het Eintsje geplaatste hokje. Het voorstel van het dagelijks bestuur van de gemeente De Fryske Marren, heeft veel negatieve reacties opgeleverd.

+Lees meer...

Meer dan 1100 mensen, overal vandaan, tot ver buiten onze landsgrenzen, hebben inmiddels deze petitie ondertekend. Dank daarvoor. Het bekende Lemster Shanty- koor had op tekst van Stoffel Zandstra, een eigen protestlied gemaakt en werd door de aanwezigen uit volle borst meegezongen. Verschillende Aken-eigenaren hadden de moeite genomen om hun aak bij het Eintsje neer te leggen, als ondersteuning van het protest. Het leverde een prachtig nostalgisch plaatje op. Wietze de Haan, een van de ondertekenaars van de petitie, sprak de mensen toe en pleitte voor het behoud en opknappen van het bestaande gebouw en het Eintsje fan'e daam. Hij is van mening dat hokje moet worden hersteld in zijn oude staat, dat het met de vuurtoren een gemeentelijk monument moet worden zodat het meer beschermd is tegen de willekeur van het politiek bestuur. De dekking van de renovatie kan gevonden worden in het geld wat reeds was gereserveerd voor de afbraak van het gebouw en de opbouw van het alternatief. HIervoor is 130.000 euro beschikbaar. Sportief was het dat de verantwoordelijk (Lemster) wethouder van der Pal aanwezig was, die verklaarde te hebben onderschat wat het voorstel tot afbraak teweeg had gebracht. HIj zegde toe hierover met het College in gesprek te gaan, inzet zou zijn het gebouwtje te laten staan en verder op te knappen. OF het nu in de commissie Ruimte aan de orde zal komen, is nog niet bekend. Tot meer bekend is op welke wijze nu invulling wordt gegeven aan de toezegging en aanpak van het Eintsje fan'e daam, tot zolang blijft de aktiebereidheid groot. De shanty's sloten de happening af met het Lemster Volkslied: Wee binne Lemster jonges en wee leeve fan de see" Het bleef nog lang onrustig op het Eintsje.......

zaterdag 27 mei fietstocht tegen Brouwerseiland.

Fietstoertocht

.

15-04-2017 | Petitie Stop Brouwerseiland

Stille tocht op 9 mei 9.30 uur

Wie mee wil lopen met de stille tocht op 9 mei is van harte welkom. Het is maar een klein stukje van het Plein in Den Haag naar de Lange Poten en terug.

+Lees meer...

We brengen allemaal een bloem naar de Tweede Kamer. Op de eerste plaats alvast als dank voor hun steun om verjaring van moord uit de wet te schrappen. Maar die bloemen laten we daar ook achter omdat de achterblijvers van onopgeloste moorden en vermissingen hun verdriet nog geen plekje kunnen geven zolang hun zaak niet is opgelost. Zo kan de Tweede Kamer tijdelijk dat plekje zijn in de hoop dat er in de tussentijd wel aan een oplossing gewerkt kan worden. De stille tocht begint om 9.30 uur. Om 10.15 uur worden we met onze bloemen verwacht bij Kamerlid Gidi Markuszower. Hij steunt de petitie en we gaan hem vragen het onderwerp op de agenda van de Tweede Kamer te zetten

14-04-2017 | Petitie Geen enkele moord mag verjaren

Details van sommige eind/overstapstations en de treindienstregelingen

Alle nieuwe zeeuwse spoorlijnen zouden dan ook dubbelsporig met bovenleiding moeten worden, op de spoorlijnen Delft-Middelburg en Roosendaal-Vlissingen ook eventuele inhaalsporen voor de IC's die dan de sprinters kunnen inhalen. De stations: Goes, Middelburg en Vlissingen zouden een extra perron erbij moeten krijgen, de stations Terneuzen, Breskens en Vlissingen zouden ook ondergronds moeten worden, zodat de treinen Goes-Antwerpen, Goes-Gent, Haarlem-Brugge en Brugge-Middelburg onder een tunnel bij de westerschelde Middelburg kunnen rijden.

+Lees meer...

Er moeten 2 treinentunnels onder de Westerschelde komen, een van Baarland naar Terneuzen, en de ander van Vlissingen naar Breskens. Verder zijn er nog blauwe, rode en zwarte lijnen op de foto; de blauwe lijnen zijn de NS, de rode lijnen zijn Arriva, de zwarte Lijnen zijn dienstregelingen voor de Belgische treinen. De stations waar de Arriva-treinen langs rijden moeten groor genoeg zijn voor minimaal 4 gekoppelde GTW-2/8 treinstellen, zodat de treinen bijv. Niet overvol zijn in de spits. De NS zou ook beter 2 4-bakkige dubbeldekkertreinstellen aan elkaar kunnen koppelen, want dat past wel op de zeeuwse stations (nu is het altijd maar 1 4-bakkig of 1 6-bakkig treinstel per keer) maar er zouden makkelijk 2 4-bakkige dubbeldekkertreinstellen per keer door zeeland kunnen rijden. Ook voor de Belgische treinen moeten de stations groot genoeg zijn voor lang genoege treinen, (zoals bijv. In de spits maar ook erbuiten) de stations Ouddorp, Terneuzen, Breskens zouden 3 sporen moeten krijgen, waarvan 1 doodloopt voor een van de Dienstregeling, en de andere 2 voor de doorgaande dienstregeling. Station Vlissingen zou 4 perrons moeten krijgen waarvan 2 doodlopen voor 2 van de dienstregelingen die bij Vlissingen eindigen, en 2 voor de doorgaande dienstregeling. De nieuwe stations Nieuwenhoorn, Poorrvliet, Axel, Hulst en IJzendijke zouden 3 perrons moeten hebben voor doorgaand treinverkeer, die op die stations zullen splitsen