U, de petitionaris

Nieuwtjes

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

Eerder toegevoegd

De eerste ondertekeningen zijn binnen.

Op het moment van schrijven zijn de eerste 21 ondertekeningen binnen. Het idee van Sander Koning om 'het Koningshuis' de bestemming te geven van cultuur- en geschiedenishuis is een mooi idee.

+Lees meer...

De nu nog te veel veel 'verborgen' informatie over cultuur en geschiedenis van Schiermonnikoog kan in het 'Koningshuis' mooi tot zijn recht komen en zal gasten en eiland-fans zeker aanspreken. Met de petitie vragen we de gemeenteraad van Schiermonnikoog een dergelijke bestemming te overwegen. Naar we hopen zien veel mensen dit idee zitten. Zegt het voort!

Yes 500!!!

Wow, jullie laten er ook geen gras over groeien! 500 handtekeningen in 5 uur! Wat vinden wij het fijn om te zien dat we het met elkaar eens zijn! Nu alleen rijkswaterstaat nog! DEEL de volgende link: https://opoesientjemoetblijven.petities.nl Samen zijn we sterker! Bedankt!.

De petitie is aangeboden op de Horecava 2016.

De petitie kan niet meer ondertekend worden. De petitie is aangeboden op de Horecava 2016..

19-04-2017 | Petitie Overal kraanwater graag

Domela blijft in Heerenveen! Petitie met meer dan 5000 handtekeningen zeer geslaagd

Het Domela Nieuwenhuis Museum blijft gevestigd in Heerenveen! De gemeenteraad van Heerenveen heeft op maandag 10 april unaniem afgezien van de voorgenomen bezuiniging van 65.000 euro op Museum Heerenveen en het Domela Nieuwenhuis Museum. De dreigende sluiting van beide musea is daarmee afgewend..

19-04-2017 | Petitie Hou Domela in Heerenveen

Gister vergadering bestuurscommissie west

De inspraaktekst staat nu in het raadsinformatiesysteem: hier Onder de paperclip bij Ruimte voor inspraak voor burgers.

19-04-2017 | Petitie Stop kap nu; stop ecobungalows

Petitie beeindigd

Deze petitie kan niet meer ondertekend worden, 17 april is deze gesloten!!.

We blijven attent.

We blijven attent op de voorstellen die het College de komende maanden aan het ontwikkelen is met betrekking tot het EINTSJE fan'e daam. Of het punt morgenavond alsnog wordt behandeld in de Commissie Ruimte, is aan de leden van die commissie. Als het punt van de agenda wordt gehaald, kan er niet ingesproken worden. Nu het College voorstelt het punt van de agenda te halen en aangeeft binnen een paar maanden met een alternatief te zullen komen voor het EINTSJE fan'e daam, is het van belang die ontwikkelingen te blijven volgen.

+Lees meer...

Het zou de gemeente sieren een klankbord-groep in te stellen, waarin oa vertegenwoordigers vanuit de petitie-ondertekenaars aanwezig zijn om mee te beoordelen op welke wijze de ontwikkeling van het EINTSJE fan'e daam verder vorm kan krijgen. In ieder geval heeft uw brede steun geholpen een sterk signaal af te geven aan het gemeentebestuur van de gemeente De Fryske Marren. Dank daarvoor en we houden de vinger aan de pols. De petitie kan nog steeds getekend worden, hoe meer steun hoe sterker het signaal aan het dagelijks bestuur en de Raad van de Fryske Marren.

Wietze de Haan

NU: Reactie ontvangen van de Griffie van de Fryske Marren. ER KOMT EEN NIEUW VOORSTEL!!!!!!!UW STEUN HEEFT GEWERKT.....

Geachte heer De Haan,

Van het college hebben wij een bericht gekregen over het raadsvoorstel bij agendapunt 10 “Baken Westhaven Lemmer”, dat geagendeerd staat voor de commissie Ruimte. Het college verzoekt het betreffende punt van de agenda van de commissie Ruimte van 19 april af te voeren. Toelichting van het college:

"Het college heeft op basis van het Masterplan Lemmer een voorstel gedaan aan de gemeenteraad voor het plaatsen van een nieuw baken op het puntje van de Westhavendam in Lemmer.

+Lees meer...

De afgelopen anderhalve week is duidelijk geworden dat er onvoldoende draagvlak is om het huidige bouwwerk te vervangen door een nieuw baken.

Het Eintsje fan 'e daam in Lemmer is dusdanig geliefd, dat in korte tijd ruim 1.100 handtekeningen zijn verzameld voor behoud er van. Dit, en andere initiatieven en geluiden uit Lemmer en omgeving, is voor het college aanleiding om het voorstel terug te trekken en een alternatief plan uit te werken dat uitgaat van behoud van het huidige bouwwerk. Wat het college betreft, wordt het huidige voorstel dan ook niet behandeld in de commissie ruimte van woensdag 19 april. Het college zal bij aanvang van de vergadering, dit ook voorstellen aan de commissieleden.

Het college wil een zorgvuldig uitgewerkt alternatief plan voorleggen aan de gemeenteraad. Daarin zal gekeken worden naar de mogelijkheden om het huidige bouwwerk te restaureren en eventueel, met mogelijke steun vanuit het Friese Merenproject, nog aantrekkelijker te maken door het in oude glorie terug te brengen. Het college komt binnen enkele maanden met een nieuw voorstel naar de raad."