U, de petitionaris

Nieuwtjes

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

Eerder toegevoegd

Yes 1000 in 24 uur

Phieuw!!! 1000 handtekeningen in 24 uur! Samen zijn we sterker! Bedankt!

Maar we zijn er nog lang niet! DEEL de volgende link: https://opoesientjemoetblijven.petities.nl Bedankt!.

Raadscommissie van de gemeente steunt behouden hokje .

In de Raadscommissie Rumte was commissiebrede steun voor onze eis het EINTSJE fan'e daam haar huidige uitstraling te laten behouden, het hokje zal worden behouden en men gaat mee in het voorstel van het College van de gemeente de Fryske Marren. Die heeft aangekondigd zo mogelijk binnen 3 maanden met een aangepast voorstel naar de Raad te zullen komen,waarbij het hokje wordt opgeknapt, het EINTSJE meer toegankelijk wordt gemaakt en zo mogelijk alles nog beter kan worden gemaakt.

+Lees meer...

We zullen de voorstellen moeten afwachten en blijven alert. Bij het inspreken is gepleit om een klankbordgroep bij de plannen te betrekken, waarin ook vertegenwoordigers van de petitie-ondertekenaars zullen zijn vertegenwoordigd. We wachten hierover het antwoord van de gemeente af. Vooreerst sprak men met waardering over dit petitie-burgerinitiatief. De petitie doet zijn werk, dank voorzover voor uw steun. Die kunnen we goed gebruiken, ook nu. Ondertekenen kan nog steeds.Maak er gebruik van.

Volkert van der G. vrij

Amsterdam, 06 februari 2017 - Volkert van der G. gaat niet voor een jaar terug de gevangenis in.

De rechtbank heeft de vordering van het Openbaar Ministerie om zijn voorwaardelijke invrijheidstelling te herroepen, afgewezen.

+Lees meer...

Tekst uitgesproken tijdens zitting van de commissie Ruimte bijDFM

Onderstaand de tekst van de inspraak van Wietze de Haan tijdens de commissie vergadering op 19 april 2017.

- Ut stoarme sneon 16 april op ut Eintsje fan’e Daam bij de Lemmer. Meer dan 100 mensen hadden gevolg gegeven aan de oproep om zaterdag te protesteren tegen de plannen van het gemeentebestuur om het gebouw op het Eintsje fan’e Daam te slopen.

 • Wat gestart is als een signaal richting gemeente bestuur, is uitgemond in een ware steunverklaring tot behoud van het markante gebouwtje.
+Lees meer...

Het was voor sommigen een signaal van: TOT HIER EN NIET VERDER, ER IS AL GENOEG VERNIELD OF AFGEBROKEN. Terecht constateert het College dat het draagvlak onder de plannen is verdwenen.

 • Meer dan 1170 mensen hebben steun gegeven aan de petitie “Kom net un uus Eintsje fan’e Daam” om het gebouw voor het nageslacht te behouden. Allen steunden vaak met goede suggesties de actie tot behoud van dit markante gebouw.

 • De meeste suggesties spraken over herstel, renoveer dit gebouw. Een gebouw wat zo met de Lemmer is verbonden, een plek waar Leven werd gemaakt en soms de dood werd teruggegeven aan de zee. Waar de Poort van Fryslan hier begon, waar de vrouwen van weleer hun mannen die van zee moesten komen, opwachtten, waar skutsjes zo dicht langs het havenhoofd zeilden dat je ze bijna konden aanraken.

 • Afbraak van zo’n stuk cultureel erfgoed, moest worden voorkomen. Het plan wat dit gemeente bestuur met het havenhoofd voor had, doet afbreuk aan de geschiedenis van iets wat bij de Lemmer hoort..

Nu zal men zeggen: Een onnozel hokje, waar maakt men zich druk om. Nee, dat is het niet. Wees wijs met wat we nog hebben. Een groot deel van de Lemster geschiedenis ligt noch op’e daam.

 • Wethouder van der Pal die zelf bij de manifestatie aanwezig was en dit plan wilde voorleggen aan de commissie Ruimte, heeft het belang van wat er op dit punt bij de mensen leeft, onderschat, zo zei hij.

 • De plek die bij velen zo geliefd is geworden, moet weer terug in de staat van vroeger, er zijn prachtige foto’s van hoe het was en hoe het weer kan worden.

-Eigenlijk is het vreemd dat Stichtingen die zich bezig houden met cultureel erfgoed en gemeentelijke monumenten door het gemeentebestuur niet om advies is gevraagd of zelf dit initiatief niet heeft opgepakt.

De invulling en aanpak die moet plaatsvinden is gebaat bij een klankbord-groep waarin een vertegenwoordiging van de petitie-ondertekenaars deel nemen en die meedenken over een breed gedragen initiatief tot behoud van het Eintsje fan’e Daam en verdere dingen die Lemmer raken.

 • Zorg dat de bereikbaarheid wordt verbeterd en daardoor meer uitnodigend wordt gemaakt. Maak het Eintsje fan’e daam , het hokje en de vuurtoren tot gemeentelijke monumenten zodat ze meer beschermd zijn tegen de grillen van het politiek bestuur. Wees uitnodigend, creatief en vernieuwend, maar doe dat met respect voor wat er was en moet blijven.

 • Geld om het herstel uit te voeren, is er. In het commissie-voorstel wordt voor het plaatsen van de lichtmast ed, 130.000 euro als beschikbaar genoemd.

 • En als het niet voldoende zou zijn, doe een beroep op de middelen die bij het Friese Meren project zijn overgebleven op de begroting.

 • Gemeentebestuur, college en Raad luister naar wat door de bevolking wordt bepleit, nl. Het opknappen van het Eintsje fan’e daam.

 • Wij hebben de gemeente gevraagd een petitieloket te openen zodat ook bij deze gemeente op dit vlak het digitale tijdperk haar intrede doet. Voor nu kunt u
  via Petities.nl kennis nemen van de reacties van verontruste burgers van Lemmer en daarbuiten.

 • Laten we hopen dat de redelijkheid en het gezond verstand het wint van ondoordacht handelen en in die zin vraag ik namens de vele ondertekenaars van de petitie, te besluiten tot renovatie van het bestaande havenhoofd, het hokje te laten staan en de toegankelijkheid en aankleding van het Eintsje fan’e Daam te verbeteren.

Dank U wel.

Nog steeds behoefte aan veel meer ondertekeningen

Om ons punt te onderstrepen is het nodig om meer handtekeningen te kunnen overleggen. Ik hoop dat u als ondertekenaars nog een paar mensen zult kunnen overhalen..

Ziet u het voor u?

Ziet u het voor u? Het 'Koningshuis' als cultuur- en geschiedenishuis? Met aandacht voor de eilander tradities, de geschiedenis, de eilander huizen die op de monumentenlijst staan, de prachtige maquette van het eilander huis (nu nog in Bezoekerscentrum), foto presentaties, video enzovoort. menige gast en eilander fan zou hier kennis van willen nemen en een dergelijk huis maakt het eiland aantrekkelijk.

+Lees meer...

Kan er nog veel over zeggen, maar ik zie het dus helemaal voor me. Deel de petitie. Bij veel ondertekeningen heeft ons pleidooi pas zin.

al 6 ondertekeningen.

Kom op ga door vertel al je vrienden..

20-04-2017 | Petitie Directe premiersverkiezingen

Verzoek om petitie aan te bieden Tweede Kamer

Hieronder het antwoord van de commissie VWS. Afwachten dus!! Blijf tekenen en delen!

"Hierbij deel ik u mee dat uw verzoek om een petitie te mogen aanbieden op de procedurevergadering van 10 mei 2017 aan de orde zal komen."

Commissieassistent Griffie commissie Volksgezondheid,Welzijn en Sport Tweede Kamer der Staten-Generaal.