U, de petitionaris

Nieuwtjes

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

Verontreinigd water is niet volledig uit te sluiten

Algemeen Dagblad (19-06-17) Het risico op verontreinigd grondwater bij ingrepen in de ondergrond is weliswaar klein, maar nooit voor 100 procent uit te sluiten. Dat stelt demissionair minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) als antwoord op vragen van (...) Lees verder .

Er komt geen eind aan

390 papieren petities en 249 digitaal maakt 639!.

Snijden in leger mogelijk ongrondwettig'

AMSTERDAM - De grondwettelijke taak van de krijgsmacht komt in het gedrang door de bezuinigingen.

Daarvoor waarschuwt vertrekkend minister van Defensie Hans Hillen (CDA) zondagavond in het televisieprogramma Brandpunt.

Volgens hem komen (...) Lees verder.

Steun jij ons? Teken de petitie!

Ook de bonden zijn een petitie gestart.. Teken beide om echt kracht te zetten van wat we vinden en wat er veranderd moet worden....

Namens het defensiepersoneel én hun thuisfront zijn de gezamenlijke vakbonden vandaag een petitie gestart.

+Lees meer...

Via de petitie zetten we extra druk op de minister en de politiek. Die moet, naast de acties, leiden tot een goede cao én een “up to date” defensieorganisatie. We willen met de petitie zoveel mogelijk handtekeningen ophalen.

Op wie richten we ons? We richten ons op een breed publiek. Defensiepersoneel verdient steun voor én een goede cao én investeringen in defensie. En bij investeringen bedoelen we óók investeringen in personeel. Om bijvoorbeeld teams weer op sterkte te krijgen, om te investeren in mensen zelf en in hun veiligheid,want die zijn de laatste jaren “het kind van de rekening” binnen de defensiebegroting.

We hebben jouw steun nodig!

Wat kun jij doen? Deel deze petitie met je collega’s, je thuisfront en je familie. Ook thuisfronters zijn betrokken bij onze acties en zullen hun stem laten horen. Vergeet ook je buren en je vrienden bij bijvoorbeeld de voetbalclub of de fanfare niet. En vraag ook de bakker en de slager om de hoek om hun loyaliteit naar jullie te tonen. Je kunt deze petitie verspreiden via facebook, via twitter, via een mail, gebruik alle kanalen die je hebt!

Dit is het adres van de petitie: defensiepersoneelinactie.petities.nl

Interessant stuk over nascheiding

Nascheiding van plastic is beter voor milieu en economie dan bronscheiding - Europa zet sterk in op scheiding van plastic afval bij de bron. Men hanteert strikte normen en sommige Europarlementariërs gaan zo ver om nascheiding te verbieden.

+Lees meer...

Dit is onverstandig vanuit milieu- en kostenoogpunt zeggen (...) Lees verder op Me Judice

Petitie overhandigd op woensdag 21 juni

Beste ondertekenaar van de petitie Red het Oranjeveld,

Waar we voorheen te boek stonden als groene gemeente lijkt het beleid van het gemeentebestuur er nu vooral op gericht om elk resterend stukje groen te gelde te maken ten behoeve van woningbouw.

Eerst was het groene hoekje van Haestrechtstraat / Oranjestraat in Braken-Oost te Drunen aan de beurt en nu het groene hart van de wijk Braken-Oost en de nieuwe wijk Plan Dillenburg, het Oranjeveld. Helaas is dit niet alleen het geval met de groenstroken in de kern Drunen maar lijkt het gemeentebeleid erop gericht te zijn om de grotere groenvoorzieningen in te zetten voor bebouwing.

Op een druk bezochte informatieavond in de Stulp te Drunen, op dinsdag 6 juni jongstleden, was duidelijk te horen dat de aanwezigen zich verzetten tegen bebouwing van het Oranjeveld.

+Lees meer...

Er werd door vertegenwoordigers van Woonveste en de gemeente Heusden driftig geschoven met huizenblokken en / of een appartementencomplex op een kaart van het Oranjeveld, maar op de vraag of er alternatieven zijn als locatie voor sociale woningbouw, werd niet inhoudelijk geantwoord. Veel bezoekers van de informatieavond hadden dan ook de indruk dat de avond slechts een formaliteit was en dat ze voor een voldongen feit gesteld werden.

Politiek bedrijven is vooruitzien. Als de behoefte aan sociale woningbouw zo groot is waarom is deze woningbouw niet opgenomen in Plan Dillenburg? Blijft de gemeente zoeken naar uitbreidingslocaties in de kernen totdat er geen groen meer te vinden is of moet er gekeken worden naar herontwikkeling van bestaande bouw? Wanneer is de kern Drunen vol gebouwd? Wat zijn de gemeenteplannen / visie op lange termijn voor de kernen?

Er is veel verzet tegen de bouwplannen op het Oranjeveld en er zijn door bezoekers alternatieven aangedragen. Deze alternatieven zijn overigens ook geopperd op de informatieavond.

Weggepoetst worden alle eerder gemaakte afspraken in het gemeentebestuur van Drunen, om het Oranjeveld te behouden voor evenementen, als speelveld en als groene hart van de wijk Braken-Oost. Volgens Adri van den Hoven, voormalig wethouder en gemeenteraadslid in onze gemeente, ook aanwezig op de informatieavond in De Stulp, bestaan er stukken waarin het besluit door de gemeenteraad is vastgelegd om het Oranjeveld in zijn huidige omvang en met de huidige bestemming, voor de toekomst te behouden.

In april van dit jaar is er door de bewoners van Braken-Oost een petitie gestart 'Red het Oranjeveld in Drunen'. Deze petitie is inmiddels ruim duizend keer ondertekend. Natuurlijk willen we als bewoners van de gemeente Heusden een duidelijk signaal afgeven naar het gemeentebestuur en de politieke partijen.

Op woensdag 21 juni is er een voorlichtingsvergadering over het Oranjeveld en von Suppéstraat in de gemeenteraad van Heusden en op dinsdag 11 juli wordt in de gemeenteraad besloten of het bebouwen van het Oranjeveld gefinancierd gaat worden, er aan de ontwikkeling gewerkt kan worden en het bestemmingsplan van het Oranjeveld gewijzigd moet worden. Het is van belang dat wij, de burgers van de gemeente, laten weten in die gemeenteraadsvergaderingen lijnrecht tegenover de politiek te staan. Een grote aanwezigheid van bezorgde burgers is een duidelijk signaal aan de politiek dat we het bestaande groen in de woonwijken willen behouden.

*Wij hopen op een grote opkomst van bewoners vanuit onze gemeente om een tegengeluid te laten horen, tegen het beleid om alle grotere groenstroken in te zetten voor bebouwing! Laten we onze gemeente leefbaar en groen houden. *

Beide vergaderingen starten om 19.30 uur en vinden plaats in het gemeentehuis van Vlijmen (Locatie: Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen).

Komt u ook?

22-06-2017 | Petitie Red het Oranjeveld in Drunen

Hoorzitting Participatiewet nu live te volgen online.