U, de petitionaris

Nieuwtjes

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

08-07-2016

Brief aan ziekenhuizen tergooi met vragen over plannen...

Blaricum, 04-12-2017

Referentie: HdH/RjR/SD/RS/18590

Aan de heren drs. H.

+Lees meer...

den Hollander en dr. R.J. Roorda MBA raad van bestuur, De heer prof. Dr. J. A. Emanuels, voorzitter raad van toezicht, De heer drs. J. Gorgels, voorzitter cliëntenraad, De Heer H.Carpay, voorzitter medische staf

Mijne heren,

Allereerst hartelijk dank aan de eerstgenoemden, voor de snelle reactie op ons schrijven van 20 november 2017, gericht aan de afdeling communicatie. Voor alle duidelijkheid, wij schrijven namens, inmiddels meer dan 12.000 inwoners van de zorgregio Gooi- en Vechtstreek, dat is zo’n 20% van de volwassen populatie en dit aantal groeit nog dagelijks. De minister van VWS spreekt over een zorgvuldig gezamenlijk proces en een gezamenlijke dialoog met alle relevante partijen uit de omgeving. Wij staan volledig open voor een dergelijk overleg. Echter u kiest voor geschreven communicatie, dus reageren wij ook weer in geschrift. Het locatiebesluit, om te reorganiseren naar één ziekenhuis op het volstrekt excentrisch gelegen terrein Monnikenberg, is al in 2011 en zonder enige berichtgeving of overleg met de belanghebbenden genomen. Naar aanleiding van voorgaande correspondentie hebben wij een aantal vragen geformuleerd. ⦁ Er wordt, door u, geen antwoord gegeven op de meest primaire vraag: Waarom er voor één locatie in Hilversum is besloten, wat waren Uw moverende beweegredenen? Immers, zo’n 30 jaar geleden is heel bewust gekozen voor de locatie Blaricum, op het raakvlak van Hilversum, Wijdemeren, Gooise meren,Huizen, Laren en Blaricum, gelegen aan alle goede verbindingen naar Eemnes en deze gemeenten. Toen bestond het ziekenhuis in Hilversum ook al, op 7 km afstand. De grootse plannen van de vernieuwbouw Tergooi Blaricum verdwenen stilzwijgend in de kast. Waarom is gekozen voor een decentrale locatie, die bovendien steeds slechter bereikbaarheid wordt. ⦁ Graag ontvangen wij een kopie van uw strategisch plan, met alle details en een financiële onderbouwing voor Medische Zorg in het verzorgingsgebied van Tergooi ziekenhuizen, op korte termijn. We snappen uw opmerking over het te verrichten marktonderzoek, dan ook niet? Aangezien het logisch is dat dit integraal onderdeel uitmaakt van het strategische plan. Er is sprake van functies in de eerste fase van de nieuwbouw als: alle acute en intensieve zorg, center of Excellence Ouderen, Vaten, Oncologie en Radiotherapie, Moeder en kind, Psychiatrie en Operatie en complexe diagnostiek ( o.a. radiologie en nucleaire geneeskunde). Dit ambitieuze plan, met een bijna academische uitstraling, zal toch beleidsmatig en financieel onderbouwd zijn in een rapport. Uw financierders zullen daar zeker om gevraagd hebben. ⦁ Wij ontvangen graag het rapport , waaruit blijkt dat verdwijnen van de SEH in Blaricum en verplaatsing van de ambulancepost naar Tergooi Hilversum in 2018, de wettelijk norm van de aanrijtijd van 12 minuten en de totale ritduur van 45 minuten naar de SEH van de ambulance niet overschreden worden. De ambitieuze nieuwbouwplannen ontslaan U niet van Uw verantwoordelijkheid om voor Uw (potentiele) zorggebruikers een kwalitatief goede zorg te garanderen, zoals o.a. geregeld in de Wet toelating zorginstellingen. Het RIVM- rapport Aanbod en bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017, gaat uit van de ondersteuning vanuit (!) ambulancepost Blaricum, voor het regiozorggebied Gooi- en Vechtstreek. Dit beeld is dus misleidend voor de toekomstige situatie, zonder dit steunpunt. Thans worden de uithoeken maar nipt bereikt, binnen de 12 minuten ( 15 min minus 3 minuten instaptijd van het ambulance personeel) aanrijtijd vanuit Blaricum. Wij hebben vernomen dat de ambulancepost in Blaricum al in 2018 gesloten wordt, dus willen wij graag binnen twee weken een antwoord op onze drie vragen. Met vriendelijke groet, Namens TerGooiOpen, Mw drs. J.G.M. Rijntjes Dhr A. Haye

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Biddinghuizen

"In Biddinghuizen (gemeente Dronten) is bij een bedrijf met vleeseenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd.

+Lees meer...

[...] In totaal gaat het om circa 180.000 eenden. Daarnaast wordt het pluimvee van een ander bedrijf met ongeveer 21.000 vleeskuikens preventief gedood omdat deze in een straal van 1 kilometer ligt van het besmette bedrijf in Biddinghuizen. [...] Lees verder

09-12-2017 | Petitie Dieren zijn geen dingen

HilversumsNieuws.nl: Actiecomité naar Den Haag voor geluidsscherm A27

HILVERSUM - Bewoners van de West-Indische buurt gaan de barricaden op. Komende maandag gaan zij samen met wijkwethouder Nicolien van Vroonhoven naar de Tweede Kamer in Den Haag om de petitie 'Geluidsschermen A27 afslag 33' te overhandigen.

+Lees meer...

Het doel: Kamerleden (...)
(...) Lees verder

Gooi en Eemlander: Naar Den Haag voor geluidsscherm A27

Wethouder Nicolien van Vroonhoven gaat samen met bewoners van de West-Indische buurt in Hilversum naar de Tweede Kamer in Den Haag om een geluidsscherm te vragen tussen hun woningen en de A27.
 De Hilversumse delegatie biedt op 11 december de verantwoordelijke kamercommissie een petitie aan (...) Lees verder.

De petitie is aangeboden aan de burgemeester

Vanmiddag om 16:00 boden Cas en Ingrid de petitie aan aan de waarnemend burgemeester, de loco-burgemeester en de veiligheidscoordinator van de gemeente Best. We hebben 30 minuten lang kunnen uitleggen hoe de sfeer is op een gemiddeld salsa, bachata of kizomba feest en dat daar over het algemeen niet eens security (nodig) is.

+Lees meer...

Het verschil met de urban scene is deze bestuurders nu helemaal duidelijk, en ze hebben beloofd deze info en de 1503 handtekeningen mee te laten wegen in hun uiteindelijke oordeel aan het einde van de bezwaarperiode begin januari 2018. Bedankt allemaal voor jullie steun.

Zienswijze in voorbereiding na bezoek Politieke avond Lingewaard

Op de politieke avond hebben we het ontgronden van het gebied van de Gendtse polder aan de kaak gesteld. Binnen een paar dagen krijgt het College van Burgemeester en Wethouders een zienswijze op de notitie reikwijdte en detailniveau van K3Delta en de Steenfabriek Rodruza. Veel fracties hebben nog maar nauwelijks notie genomen van de inhoudelijke kritiek.

+Lees meer...

De volgende klus wordt de inwoners verder informeren over de houding van de politieke partijen in de gemeenteraad en de houding van het College van B&W. Met de verkiezingen in het verschiet zullen we de partijen waar nodig het vuur aan de schenen leggen om zich duidelijk uit te spreken over wat zij gaan doen om de polder te beschermen.

Het Gouden Penseel kent vanaf 2018 vier categorieën

De CPNB verandert in 2018 de opzet van Het Gouden Penseel voor het best geïllustreerde boek, de prijs voor het best geïllustreerde boek wordt volgend jaar in vier categorieën prijzen uitgereikt.

Hiermee brengt de CPNB meer dan voorheen de diversiteit van het genre geïllustreerde kinderboeken voor het voetlicht.

+Lees meer...

De CPNB was dit naar eigen zeggen al langere tijd van plan en 'zag zichzelf in een versnelling geraakt' door de petitie (van Illustratoren, auteurs, uitgevers en boekhandelaren) die in september jongstleden startte onder de naam Geef Penselen dezelfde status als Griffels.

Met deze verbreding doet de prijs recht aan de creatieve eisen die gesteld worden aan illustraties voor de verschillende doelgroepen. Voorheen werden er Penselen en Paletten uitgereikt, vanaf 2018 zijn er de volgende categorieën voor Zilveren Penselen en Vlag en Wimpels voor zowel Nederlandse als buitenlandse illustratoren:

  • Peuterboeken (0-3 jaar)
  • Kleuterboeken (3-6 jaar)
  • Fictie voor 6-12 jarigen
  • Informatief

In elke categorie worden maximaal twee Zilveren Penselen toegekend. Het Gouden Penseel kan, gelijk aan de Gouden Griffel, gewonnen worden door één van de Nederlandse, Zilveren winnaars. Het Zilveren en Gulden Palet zullen niet meer worden toegekend. De bekendmaking en uitreiking van de Zilveren Penselen, Griffels en Vlag en Wimpels zal 20 juni feestelijk gevierd worden tijdens de MidzomerKinderboekenBorrel 2018.

De petitie is nog ondertekenbaar tot donderdag 14 december

Zoals bekend is ga ik op 19 december de petitie aanbieden aan de Kamerleden van commissie SZW. Op 14 december ga ik het pdf bestand van de petitie doorsturen naar de drukkerij om er een mooi boekje van te maken.

+Lees meer...

Tot 14 december kunt u dus nog de petitie ondertekenen.

Daarna mag ook, maar dan staat uw naam niet in het boekje die ik ga overhandigen aan de Tweede Kamer