You, the petitioner

Updates

Wilt u advies over uw petitie? Vanaf €10

Met onze 11 jaar ervaring kunnen we zien of een petitie verspilde moeite is. Wilt u advies over uw petitie? Daarmee kunt u uzelf veel tijd besparen! Ook geven we suggesties over hoe u uw petitie kunt verbeteren. Natuurlijk kunt u ook altijd gratis een petitie starten! Ook kunt u gratis hulp vragen per e-mail, maar dat is langzamer.

We bellen u erover terug als u minstens €10 overmaakt aan Stichting Petities.nl en een voicemail op 020-7854412 inspreekt erover. Liefst ook met een e-mail naar webmaster@petities.nl met de petitie.

We bellen u vanaf nummer 020-7854412 op een door u gewenst tijdstip tussen 8:00 en 22:00, minstens een dag na uw verzoek. Soms eerder, als u geen voorkeur voor een tijdstip opgeeft. Verwacht een gesprek van ongeveer 15 minuten.

2016-07-08

Klantenpanel 18 april jl was onthullend en onthutsend

Zie hier de nieuwsbrief waarin ook de presentatie van de projectmanager van de gemeente tijdens dit zogeheten klantenpanel (een informatieve bijpraatgelegenheid over de vernieuwing van het erfpachtstelsel): https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/nieuws-nieuwsbrief/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-0/?utmsource=nieuwsbrief&utmmedium=e-mail&utmterm=20160218&utmcontent=linkID0AE5CI0Q5CI&utmcampaign=Nieuwsbrief%20Vernieuwing%20Erfpacht%20%282%20mei%29 De presentatie laat zien wat die avond gebeurde: de gemeente stelt de vraag wat meer waard is eeuwigdurende of voortdurende erfpacht? Dit is een misleidende vraag. Het verwachte antwoord is natuurlijk dat eeuwigdurend mooier is en dus duurder mag zijn dan het bestaande stelsel.

+Read more...

Dit is misleidend, omdat het stelsel van voortdurende erfpacht niet als maat der dingen mag worden opgevoerd. Immers de rekenmethode die leidt tot 20 x de bestaande canon is door de banken afgewezen, omdat dit tot onfinancierbare woningen leidt. De politiek wil er ook van af. Maar de praktijk zal zijn dat bijna niemand het aanbod voor eeuwigdurend kan betalen en de gemeente dan als troost aanvoert: maar u mag ook het bestaande contract houden! Wat niet in de presentatie staat, maar op de avond van 18 april wel werd gezegd is: als er enkele tienduizenden erfpachters (op 250.000) besluiten over te stappen, hebben wij van het Grondbedrijf daar een hele klus aan. Met andere woorden: de gemeente rekent al op een minimaal succes van de vernieuwing die met veel tamtam is aangekondigd en de grote meerderheid van erfpachters schiet er niks mee op. Dit mogen we niet laten gebeuren, want (ook) het bestaande systeem is onredelijk en onbetaalbaar en moet op de schop (ook op signaal van de banken).

Tweede kamer zetel opgestaan is plaats vergaan

Er zou een wetsvoorstel moeten komen, waarin het behoud van zetels binnen de tweede kamer gewoonweg niet meer mag. De kiezer heeft namelijk een partij gekozen en ook daarmee de zetels bepaald voor een bepaalde ideologie.

+Read more...

Zijn er individuen die deze ideologie ineens niet meer dulden dan moeten ze gewoon vertrekken en plaats maken voor iemand anders van de partij. Nu is het mogelijk dat individuele ego's met totaal andere denkbeelden de democratie mogen ontwrichten. De stemmen van de kiezer worden dus gegeven aan iemand die niet hun vaandel draagt. Dit is een vorm van verkapte dictatuur en in essentie onrechtvaardig.

Overhandigd aan de provincie

Petitie gaat naar Den Haag!

Hallo allemaal,

De strijd is nog niet over! Ik heb net nieuws gekregen dat de petitie zo goed als zeker woensdag 11 mei in Den Haag besproken gaat worden. Top!

Dus laten we nog even een extra boost geven aan de petitie, deel 'm op social media, mail 'm door, vraag mensen hem te ondertekenen zodat we nog even wat extra handtekeningen kunnen verzamelen.

+Read more...

Alle hulp is welkom!

P.S. Weten jullie dat per 8 mei niet alleen de dienstregeling wijzigt, maar dat er voor de 436 en 437 een instaptarief van TIEN euro gaat gelden? Dat je niet op maandag voor een vervelende verrassing komt te staan op weg naar huis...

Alvast heel erg bedankt, Madonna Heertjes

VVD trekt motie vervroeging van de slaag/zakregeling bij keuzedelen mbo in

Na het aanbieden van de petitie aan de vaste kamerleden van het MBO onderwijs mevr. Tanja Jadnanansing (PvdA), dhr.

+Read more...

Michel Rog (CDA) en dhr. Paul van Meenen (D'66) heeft mevr. Anne Wil Lucas in overleg met de andere indiende partijen besloten de motie niet in stemming te laten komen. Dus de slaag-/zakregeling is van de baan. Als BVMBO willen wij iedereen bedanken voor hun steun. Met deze actie hebben we eens te meer aangetoond dat onze stem telt, als we deze laten horen.

Wijk gerenoveerd

De petitie is achterhaald want de wijk is inmiddels gerenoveerd.

Rotonde is gerealiseerd

De petitie is achterhaald want de rotonde is inmiddels gerealiseerd..

Van de rechter krijgen we ons gelijk niet, dus alle kaarten op de politiek

Helaas geen goed nieuws. Een uitspraak van de Hoge Raad die pas in de zomer werd verwacht.

+Read more...

Zie http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:769.

Het zag er al niet goed uit na het preadvies van de Advocaat-Generaal. De Hoge Raad heeft de Stichting Erfpachtersbelang Amsterdam SEBA in diens proces tegen de gemeentelijke erfpachtaanpassingen aan het einde van het tijdvak in het ongeljik gesteld. We kunnen geen beroep doen op Europese richtijnen voor consumentenbescherming van 1993, want de erfpachtovereenkomsten dateren veelal van voor die tijd. De eenzijdige procedure van canonherziening kan volgens de hoogste rechter door de beugel 'gezien de ratio en rechtvaardiging' van deze herzieningen. Kortom, we hebben juridisch weinig poot om op te staan, want de (eenzijdige) manier waarop de gemeente omgaat met het vaststellen van de nieuwe canon aan het eind van het tijdvak staat in de contracten al aangekondigd.

Conclusie: te meer reden om de zaak langs politieke weg aan te pakken en te laten zien dat de uitkomsten van de gemeentelijke handelwijze onredelijk en onbetaalbaar is. En dat het echt anders moet, desnoods met canonstakingen of andere methoden. We moeten nog harder ons best doen, omdat de gemeente ongetwijfeld aan deze uitspraak steun zal ontlenen voor het voortzetten van zijn beleid. Wij komen niet met formeel juridische, maar met menselijke en politieke argumenten dat het anders moet, en kàn.